Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers

Ara
TÜM HABERLER   "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin" 13.Maddesinde Yer Alan Ve Mesleki Haklarımızı İhlal Eden Bir Hükmün Yürürlüğü DurdurulduAnayasa Mahkemesi 6235 Sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunun Ek Birinci Maddesini...TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin Oda ve Şube Seçimlerinde Oyların Kullanılmasına İlişkin 76 ıncı Maddesinde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede YayımlandıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Hazırlanan 3402 Sayılı...Orman Genel Müdürlüğünce, 4734 Sayılı Kanuna Göre Hizmet Alımı Yöntemiyle Personel Çalıştırılmasına İlişkin Merkez Ve Taşra Teşkilatına 8.8.2016 Tarihli Genelge GönderildiOdamızın 2011 Yılından Bu Yana Yayımlanmasını Israrla Talep Ettiği "Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme Ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" 31.Temmuz.2016 Tarihli Resmi GDemokrasiyi, Hukuku, Millet İradesini Hedef Alan Her Türlü Darbe Kabul Edilemez!Orman Genel Müdürlüğüne Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almaya İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali İçin Danıştay’da Dava Açılmıştır.Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği’nin Özel Ormanları Daraltan Hükümlerinin İptali İçin Danıştay’da Dava Açıldı Orman Mühendisi Bir Üyemiz; Odamızın Hukuk Mücadelesi Sonucunda Tesis Ettirdiği Danıştay Kararına Dayanarak Verilen İdare Mahkemesi Kararıyla, Sözlü Sınav İle Elendiği Vilayete Açıktan Ataması YapılmıTMMOB Tarafından "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" na karşı Yapılan Basın AçıklamasıOdamızın Uzun Soluklu Hukuk Mücadelesinde Son Nokta Resmi GazetedeOrman Genel Müdürlüğü, Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almakta Israr Etmektedir.Odamız Tarafından, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde 17/05/2016 Günü 5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu Ve Uygulaması Hakkında Konferans VerildiTMMOB Orman Mühendisleri Odası 46.Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 27-29/05/2016 Tarihleri Arasında Ayaş-Ankarada Yapıldı
Duyuru ve İlanlar

 
Maden İzin Dosyası hazırlama eğitimi verilecektir...

Eğitim Katkı Payı Verilmesine Dair Odaya Yapılacak Başvuru Süresi 20/Ekim/2016 T...

Etüt-Proje Planlayıcılığı Ek Sınav Duyurusu...

Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi Ve Sınavı Yapılacaktır...

Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi Ve Sınavı Yapılacaktır...

TMMOB Orman Mühendisleri Odasından Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına Dair Md...

SYMM Sınavları Sonuçlandı...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
Meslekten Men Cezalılar  
  GÜNDEM
-

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
Artvin Cerattepe ve Genya Dağı Ormanlarında Yapılmak İstenen Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkileri İle İlgili Odamızın Görüşünü Yansıtan Rapor...
                  
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.