Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers

Ara
TÜM HABERLER   Demokrasiyi, Hukuku, Millet İradesini Hedef Alan Her Türlü Darbe Kabul Edilemez!Orman Genel Müdürlüğüne Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almaya İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali İçin Danıştay’da Dava Açılmıştır.Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği’nin Özel Ormanları Daraltan Hükümlerinin İptali İçin Danıştay’da Dava Açıldı Orman Mühendisi Bir Üyemiz; Odamızın Hukuk Mücadelesi Sonucunda Tesis Ettirdiği Danıştay Kararına Dayanarak Verilen İdare Mahkemesi Kararıyla, Sözlü Sınav İle Elendiği Vilayete Açıktan Ataması YapılmıTMMOB Tarafından "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" na karşı Yapılan Basın AçıklamasıOdamızın Uzun Soluklu Hukuk Mücadelesinde Son Nokta Resmi GazetedeOrman Genel Müdürlüğü, Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almakta Israr Etmektedir.Odamız Tarafından, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde 17/05/2016 Günü 5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu Ve Uygulaması Hakkında Konferans VerildiTMMOB Orman Mühendisleri Odası 46.Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 27-29/05/2016 Tarihleri Arasında Ayaş-Ankarada Yapıldı Odamızın Planladığı "Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi Ve Sınavı" 23-27/Mayıs/2016 Tarihleri Arasında Programa Uygun Olarak Gerçekleştirilmiştir.Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin DikkatineOdamız Tarafından Ankarada 09-13/Mayıs/2016 Tarihleri Arasında Yapılması Planlanan Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğtimi Ve Sınavı Gerçekleştirilmiştir.İÜ.Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Ankarada ki Bilimsel ve Teknik Gezi Kapsamında Odamızı Ziyaret Ettiler04.Mayıs.2016 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle İstanbul Boğazı Başta Olmak Üzere Anayasanın 169. Maddesiyle Devletin Gözetimindeki Özel Ormanlar İmara Ve Ranta Açılmaktadır!Orman Genel Müdürlüğünün Yöneticileri, Rotasyon Adı Altında Yapılan Atamalarda Anayasal Güvence Altındaki Yargı Kararlarını Dahi Tanımıyor!
Duyuru ve İlanlar

 
Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Uygulama Tezleri Değerlendirme Sonuçları...

25 Eylül 2016 Tarihinde Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavı Yapılacaktır....

24 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak Smm. Sınavlarına Girecek Adayların Dikkatine...

Smm Adayı Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühe...

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına Dair Mdk:2016/II. Dönem Duyurusu...

Etüd-Proje Planlayıcılığı Eğitimine Katılanların Dikkatine!...

Etüd Proje Harita Bilgileri...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
Meslekten Men Cezalılar  
  GÜNDEM
-

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
Artvin Cerattepe ve Genya Dağı Ormanlarında Yapılmak İstenen Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkileri İle İlgili Odamızın Görüşünü Yansıtan Rapor...
                  
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.