Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers

Ara
TÜM HABERLER   Odamızdan Bir Hukuk Zaferi Daha!..Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Ve 05.Eylül.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmeliğin Hukuka Aykırı Hükümlerinin Orman Mühendisleri; Sadece Orman Alanlarında Değil, Yetiştikleri Yerlere Bakılmaksızın Tüm Orman Bitkilerine Reçete Yazmaya Yetkilidir. Orman Kanunun 16 ıncı Maddesi ile 17/3 ve 18 Maddelerinin Uygulama Yönetmeliklerine Göre Verilecek İzinlerde Meslek Mensuplarının Yapacağı İşlere Ait 5/A Nolu Alt Düzenleme Yürürlüğe Girdi. Kıyıma hayır...Ormancılık Meslek ve Emek Örgütleri Platformundan Eyleme Davet Ormancılık Meslek ve Emek Örgütleri Platformu Olarak Siyasi Partilerin Grup Başkan Vekilleri Ziyaret EdildiOdamızın Danıştay’da Açtığı İptal Davasında Yd.Kabul Kararı Verildi...Rotasyon Uygulamasındaki Hukuksuzluk Ve Adaletsizliklere Karşı Ormancılık Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar Bir Araya GeldiOrman Genel Müdürlüğü Personel Atamalarındaki Rotasyon Uygulaması Kıyıma Dönüştü, Bu Hukuksuzluk Yetmiyormuş Gibi İlk Defa Atanacak Mühendislerde de Torpil Dönemi Başlatıldı...Orman Kanunun 16 Incı Maddesi İle 17/3 Üncü Ve 18 İnci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliklerin Bazı Maddelerinin Yürütmesinin Durdurulup İptali İçin Danıştayda Dava Açılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Uyarınca Yapılan Atamalar Nedeniyle Haksızlığa Uğrayan Meslektaşlarımızın Dikkatine Bayrağımıza, Bağımsızlığımıza Ve Egemenliğimize Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!Tarihi Taş Binamızın Ormancılık Tarihine Ve Mesleğimize Hizmet Etmesini İstiyoruz…Oda Yönetim Kurulumuz Rotasyan İle İlgili Olarak Orman Genel Müdürü İle Görüştü...
Duyuru ve İlanlar

 
I.Kademe Teknik Geliştirme Eğitimi Duyurusu!...

Şubelerce Mesleki Konulara Ait Projelerin Ve Raporların Vizelenmesi, Oda Kayıt B...

Orman Endüstri Mühendisliği Serbest Meslek Mensupluğu Sınavlarında Çıkan Sorular...

Tmmob Orman Mühendisleri Odasından Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına Dair Md...

2015 Yılı Bilirkişi Listeleri İçin Başvurular Başlamıştır....

20-21/Eylül/2014 Tarihlerinde Ankara’da Yapılan Serbest Meslek Mensupluğu Sınav ...

Temdem Sınav Sonuç Duyurusu...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
  GÜNDEM
Odamız 45.Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin İrdelenip Değerlendirilmesine Dair Rapor"
              
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.