Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers

Ara
TÜM HABERLER   Genel Sekreterimiz Rıfat KURAL Görevine Başladı...Devlet Ormanlarının Tahribine; Anayasa’nın 169 Uncu Maddesi Ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırı Çıkarılan Kanunlar Ve İzin Yönetmelikleri İle Devam Edilmektedir.Odamız 45.Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı.Tmmob Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesinin Katıldığı Ankara 2. Mobilya Fuarının Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Sonuç RaporuOrman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesi Mahkeme Kararına Uyularak "Tarihi Sit" olarak tescil edildi.Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasının Birincisi Ankara Ve Trabzon’da Yapıldı Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesinin Sit Koruma Statüsünü Değiştiren Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararının İptal Edilmesine İlişkin Ankara 11.İdare Mahkemesi Kararının GDünya Ormancılık Günü ve Nevruzu Gençlerle Kutladık.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ YERLEŞKESİNİN SİT KORUMA STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİREN ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BÖLGE KORUMA KURULU KARARININ İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ KARARINA Y"Amenajman Planlayıcılığı Sınavı" İle " “Amenajman Planlayıcılığı Hazırlama Eğitimi" YapılacaktırGAZİ YERLEŞKESİ İLE İLGİLİ ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ İPTAL KARARI VERDİOrman İşletme Müdür Yardımcılığı Ve Orman İşletme Müdürlüğü Kadrolarına İlk Defa Atanacak Orman Mühendislerinde Aranacak Şartları Belirleyen Orman Genel Müdürlüğü “03.01.2014 Tarihli Ve 7 Nolu Olur” UANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İNTERNET SAYFASINDA, ÜYELERİMİZİN MESLEKİ HAKLARI İSTİSMAR EDİLEREK 4734 SAYILI, 6235 SAYILI VE 5531 SAYILI KANUNLARA AYKIRI BİÇİMDE ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ HAVUZU Odamız Şube Seçimleri Başlamıştır.Odamızın Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları İçinde Yer Alan 51 Hektarlık Özel Ağaçlandırma Sahası, Bursa’da Ki Yetkili Odamız Üyelerinin İdari Kararları İle Yok Edilmeye Çalışılmaktadır
Duyuru ve İlanlar

 
Ankara Oda Genel Merkezinde 21/04/2014 tarihinde yapılan TEMDEM değerlendirme sı...

Orman Mühendisleri Odası Merkez Şube NetCad Eğitimi Düzenlemektedir

Meslek Mensuplarının Mesleki Hizmet Üretmeleri Sırasında Uymaları Zorunlu Meslek...

Orman Mühendisleri Odası 45.Dönem Genel Kurulu 12 Nisan Cumartesi Günü Saat 10:3...

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına 01/04/2014 Tarihinde Başlayan Ve Başlamaya...

21/04/2014 Pazartesi Günü Ankara’da Yapılacak Temdem Değerlendirme Sınavına Katı...

Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesi 2.Ankara Mobilya Fuarında...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
  GÜNDEM
Odamız 45.Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin İrdelenip Değerlendirilmesine Dair Rapor"
              
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.