Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers

Ara
TÜM HABERLER   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Hazırlanan 3402 Sayılı "Kadastro Kanunu"nda Yapılacak Değişikliklere İlişkin Taslak İle Ormanların Kadastrosunun Yapılması Görevi, Konunun Uzmanı Orman Kadastro KomOrman Genel Müdürlüğünce, 4734 Sayılı Kanuna Göre Hizmet Alımı Yöntemiyle Personel Çalıştırılmasına İlişkin Merkez Ve Taşra Teşkilatına 8.8.2016 Tarihli Genelge GönderildiOdamızın 2011 Yılından Bu Yana Yayımlanmasını Israrla Talep Ettiği "Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme Ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" 31.Temmuz.2016 Tarihli Resmi GDemokrasiyi, Hukuku, Millet İradesini Hedef Alan Her Türlü Darbe Kabul Edilemez!Orman Genel Müdürlüğüne Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almaya İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali İçin Danıştay’da Dava Açılmıştır.Hususi Ormanlar Ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği’nin Özel Ormanları Daraltan Hükümlerinin İptali İçin Danıştay’da Dava Açıldı Orman Mühendisi Bir Üyemiz; Odamızın Hukuk Mücadelesi Sonucunda Tesis Ettirdiği Danıştay Kararına Dayanarak Verilen İdare Mahkemesi Kararıyla, Sözlü Sınav İle Elendiği Vilayete Açıktan Ataması YapılmıTMMOB Tarafından "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" na karşı Yapılan Basın AçıklamasıOdamızın Uzun Soluklu Hukuk Mücadelesinde Son Nokta Resmi GazetedeOrman Genel Müdürlüğü, Dış Etkilere Açık Subjektif Kriterlere Göre Orman Mühendisi Almakta Israr Etmektedir.Odamız Tarafından, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde 17/05/2016 Günü 5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu Ve Uygulaması Hakkında Konferans VerildiTMMOB Orman Mühendisleri Odası 46.Dönem Danışma Kurulu Toplantısı 27-29/05/2016 Tarihleri Arasında Ayaş-Ankarada Yapıldı Odamızın Planladığı "Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi Ve Sınavı" 23-27/Mayıs/2016 Tarihleri Arasında Programa Uygun Olarak Gerçekleştirilmiştir.Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin DikkatineOdamız Tarafından Ankarada 09-13/Mayıs/2016 Tarihleri Arasında Yapılması Planlanan Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğtimi Ve Sınavı Gerçekleştirilmiştir.
Duyuru ve İlanlar

 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2016-2017 Öğrenim Dönemi İçin B...

24.09.2016 Cumartesi Günü Ankarada Yapılacak Smm Sınavına Katılacak Smm Adayları...

25 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavına Baş...

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına 01/08/2016 Tarihinde Başlayan Ve Başlamaya...

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Uygulama Tezleri Değerlendirme Sonuçları...

25 Eylül 2016 Tarihinde Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavı Yapılacaktır....

24 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak Smm. Sınavlarına Girecek Adayların Dikkatine...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
Meslekten Men Cezalılar  
  GÜNDEM
-

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
Artvin Cerattepe ve Genya Dağı Ormanlarında Yapılmak İstenen Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkileri İle İlgili Odamızın Görüşünü Yansıtan Rapor...
                  
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.