Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

5531 Sayılı Meslek Yetki Kanununun 10. Yılı Kongresi 02-03/Aralık/2016 Tarihlerinde, Geniş Meslektaş Ve Davetlinin Katılımlarıyla Ankara’da Gerçekleştirlmiştir.


5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUNUN 10. YILI KONGRESİ 02-03/ARALIK/2016
TARİHLERİNDE, GENİŞ MESLEKTAŞ VE DAVETLİNİN KATILIMLARIYLA ANKARA’DA
GERÇEKLEŞTİRLMİŞTİR.
 
            Meslek Yetki Kanunu olarak adlandırılan 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun TBMM de kabulünün 10’uncu yılı nedeniyle, “5531 sayılı Meslek Yetki Kanununun 10. Yılı Kongresi (2006-2016)” konulu kongre, geniş meslektaş ve davetlinin katılımlarıyla, 2-3/Aralık/2006 tarihlerinde Oda Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
            Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN kongre açış konuşmasında; 5531 sayılı Meslek Yetki Kanununun geniş tabanlı mesleki dayanışmasının ürünü olarak yasalaştığını, Kanunun emrettiği şekilde hizmet alımlarının yapılması halinde 9-10 bin mühendise serbest piyasada istihdam yaratılacağına dikkat çekerek, Kanunun yasalaşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunmuştur.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5579.JPG
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5591.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5585.JPG
 
            Meslek Yetki Kanunumuzun yasalaşması sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı olan eski Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ de kongremize katılarak bir konuşma yapmıştır. Sayın Kirişçi konuşmalarında; “5531 sayılı Kanun ormancıların örnek bir dayanışması sonucunda TBMM den temel yasa olarak çok hızlı bir şekilde ittifakla geçmiştir. Ben kardeş bir meslek kuruluşu olan ziraat mühendisiyim. Ormancıların bu işbirliğine imrendim. Çağdaş devletler yapmaz yaptırır. Sektörler böyle gelişir. Türkçede “Hayvan ölür semeri, insan ölür eseri kalır” diye bir özdeyiş vardır. Ben ormancılara bir katkı yapabilmişsem kendimi mutlu sayarım. Meslek yasanızın tüm ormancı meslektaşlarıma hayırlara vesile olmasını temenni ederim” demiştir.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5603.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5625.JPG
 
            Yine 5531 sayılı Kanunumuzun yasalaşması sırasında Çevre ve Orman Bakanlığında müsteşar yardımcısı ve müsteşar vekili olan eski Uşak Milletvekili meslektaşımız Dr. Nuri USLU konuşmalarında; “Zaman çok çabuk geçiyor. Daha dün gibi meslek yasası on yaşına girmiştir. 5531 sayılı Kanunun hazırlık aşamasında, Odamız AR-GE Merkezi Başkanı Eşref Girgin Bey ile birlikte yoğun çalışmalar yaptık. Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman PEPE beyin, Kanunun yasalaşmasında çok büyük desteği olmuştur. Gençler mutlu olabilmeniz için güzel şeyler yapmalısınız. Bu yasa size önemli fırsatlar sunmaktadır. TBMM de Yasa tasarısının gündemin ön sıralarına alınması için çok yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Mecliste Kanunun görüşülmesi sırasında, Sayın Çevre Orman Bakanımız o sırada mecliste bulunmayınca, hükümet adına Adalet Bakanımız Sayın Cemil ÇİÇEK katılmış ve güzel bir sunumla Kanun tasarını savunmuş ve temel yasa olarak hızlı bir şekilde yasalaşmıştır. Orman İdaresi ile Odanın çok iyi diyalog içinde bulunması gerektiğini ve bu husus da üzerine ne düşüyor ise yapmaya hazır olduğunu” ifade etmiştir.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5630.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5632.JPG
 
            Açış konuşmalarından sonra, Oda Genel Başkanı Sayın Ali KÜÇÜKAYDIN, 5531 sayılı Kanunun yasalaşmasının tarihsel süreci hakkında elektronik ortamda bir konferans sunmuştur.
Genel Başkan Ali KÜÇÜKAYDIN Konferans konuşmalarında; “Meslek Yetki Kanunu hazırlıklarının, 2004 yılı Merkez Şube Başkanlığımız döneminde, halen Odamızın AR-GE Merkezi Başkanı olan, emekli Orman Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Eşref GİRGİN’in koordinasyonunda bir ekip tarafından hazırlıklar yapılmış ve 40 ıncı Dönem Oda Genel Merkezi seçimlerinin kazanılması üzerine, hazırlanan yasa taslağı,  Oda Yönetim Kurulunun 6.7.2004 tarihinde yaptığı ilk toplantısında dış görüşe sunulması kararlaştırılmıştır.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5691.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5693.JPG
 
            Taslağın yasalaşması için, kamuoyunun desteği sağlanarak TBMM’ne hükümet tasarısı olarak gönderilmesi yöntemi benimsenmiştir. Bakanlıklar, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden 22 temsilcinin katılımlarıyla geniş katılımlı ilk toplantı 13.10.2004 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Taslağa son şekli verildikten sonra, Odanın 19.10.2004 tarih ve 636 sayılı yazıları ekinde Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığında, Odamızın katılımıyla bir dizi toplantılar yapılmış ve ortaya çıkan metin Bakanlıkça, kanun hazırlama tekniğine uygun olarak yasa ile ilgisi bulunan Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerine 04.11.2004 tarihinde gönderilmiştir.
           İlgili Bakanlıkların Çevre ve Orman Bakanlığına gönderdikleri görüşler dikkate alınarak düzenlenen yasa tasarısı ve gerekçeleri, yine Çevre ve Orman Bakanlığının 01/03/2005 tarih ve APK. 264 sayılı yazıları ekinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde, seri halde 8 (sekiz) kez toplantı yapılmış, toplantıya AR-GE Komisyonu Başkanı Eşref GİRGİN katılarak yasa taslağının maddelerini ve gerekçelerini savunmuş, ortaya çıkan son metin Bakanlar Kurulu Kararı ile TBMM ne sunulacak hale getirilmiştir.
Ancak bu safhada sürecin hızlandırılması ve Bakanlar Kurulu Kararnamesinin hazırlanması talimatının verilmesi için, Başbakanlık Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER’den randevu alınmış ve 19.04.2005 tarihinde konu Oda yönetim kurulu üyeleri ve AR-GE Komisyonu Başkanınca  Sayın Müsteşara detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Başbakanlık Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER’in desteği de sağlandıktan sonra, tasarı 20/06/2005 tarihinde Bakanlar kurulunda imzaya açılmıştır. Bu konuda Anadolu Ajansının 20/06/2005 tarihli haberinde ve TV ana haber bültenlerinde hükümet sözcüsü Cemil ÇİÇEK yasamızla ilgili olarak; “... Çiçek Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, yaptığı açıklamada, Orman Endüstri Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri için mesleki düzenlemeye gidileceğini belirtti.  Çiçek, bu mesleklerle ilgili hak, yetki ve çalışma esaslarının yeniden ele alınacağını kaydetti. Devletin özel ormancılığı da teşvik etmesi gerektiğini ifade eden çiçek, bu konularla ilgili hazırlanan ve imzaya açılan tasarıların TBMM gönderileceğini bildirdi...” demiştir.
           Tasarı Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2005 tarih ve 3235 sayılı yazıları ekinde TBMM ne gönderilmiştir. Ancak TBMM nin tatile girmesi nedeniyle tasarımızın komisyon görüşmeleri, meclis açıldıktan sonra 2005 yılının sonbahar aylarında yapılabilmiştir.
TBMM Başkanlığı; Başbakanlığın 04/07/2005 tarihli yazısı ekinde gönderilen tasarımızı, 19.09.2005 tarih ve 1/1073 sayı ile ana komisyon olarak Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Adalet, AB Uyum ve Çevre Komisyonlarına havale etmiştir.
           Tarım Orman ve Köy İşleri Ana Komisyonu, tasarıyı görüşmek üzere 20/10/2005 tarihi Saat:11.00 de ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Veteriner Hekimleri Odaları Birliği, Ziraat ve Peyzaj odaları, TEMA, veterinerler derneği, sendikalar, Türkiye Ormancılar derneği, vakıflar olmak üzere geniş bir sivil toplum örgütü de katılmıştır.  Toplantıda tasarının genel gerekçesiyle ilk üç maddesi görüşülüp kabul edilmiştir. Dördüncü maddenin görüşülmesi sırasında çok sert tartışmaların yaşanması üzerine, Aydın Milletvekili Ahmet ERTÜRK’ün başkanlığında altı kişilik bir alt komisyon kurularak tasarı buraya havale edilmiştir.
Alt komisyon 26/10/2005, 10/11/2005, 14/11/2005ve 15/11/2005 tarihlerinde olmak üzere dört kez toplantı yapmış, hazırladığı raporu 15/11/2005 tarihinde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyona sunmuştur. Alt komisyon çalışmaları sırasında Odamız çok zorlu sınavlar vermiştir.
Alt Komisyondan gelen yasa tasarısı metni, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda 01/12/2005 tarihinde yapılan toplantı sonucunda görüşülmüş, tasarıda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.
Yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere Genel Kurulun 1040 sıra sayısında kayda alınmıştır. Bu aşamadan sonra zorlu bir görüşme trafiği yaşanmıştır.
           TBBM Genel kurulunun 1040 sıra sayısında kanunlaşmayı bekleyen tasarımızın, meclis yaz dönemi tatiline girmeden önce yasalaşması için; eski ormancı parlamenterler, ormancı sivil toplum örgütlerimizin başkanları, sendika başkanları, emekli üst düzey bürokratlar ve ormancı belediye başkanlarının katılımıyla, 08 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Kent Otelde bir istişare toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya, Bakanlık Müsteşar yardımcısı ve ormancılık kesimi genel müdürleri de iştirak etmiştir.  
           Toplantı sonunda bir temas grubu oluşturulmuştur. Temas grubumuz, öncelikle Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE’ den randevu talep etmiş ve ziyaret 18 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
           Temas grubumuz, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz BAYKAL’ı 24.05.2006 tarihinde parti genel merkezinde ziyaret etmiştir. Sayın Deniz BAYKAL ziyarette; meslek yetki yasa tasarısının meclis tatile girmeden önce yasalaşması yönünde her türlü desteği vereceklerini belirtmiştir.
           Tüm bu gelişmelerden sonra, 14/6/2006 tarihli TBMM danışma kurulu toplantısında meclis tatile girmeden önce kanunlaşması gerekli tasarı ve teklifler arasında 21 inci sırada bizim tasarımızda yer almış ve meclisin internet sayfasında yayınlanmıştır.
           TBMM Genel Kurulunun 29.06.2006 tarih ve saat:12.00 deki 122 inci bileşiminde oy birliğiyle, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” adında Temel Kanun olarak yasalaşmıştır.
           Temas grubumuz, 7.7.2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kemal NEHROZOĞLU’nu da ziyaret etmiş ve yasa hakkında bilgilendirme yapmıştır. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 8.7.2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5711.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5700.JPG
 
          5531 sayılı Meslek Yetki Yasasının tarihsel süreci dikkate incelendiği zaman, çok uzun ve ince bir yolun sonunda mesleki haklara kavuşulduğunu anlamak hiç de zor değildir. Bu gün için 92 mühendislik disiplininden yalnızca dördünün meslek kanunu bulunduğu ve içlerinde en kapsamlısının bizim yasamızın olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini yasal güvenceye alan, mesleki istihdamın yasal alt yapısını teşkil eden, meslek yetki yasamıza çok iyi sahip çıkılmalı ve yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulamalar yapılmalıdır.” belirtmiştir.
          Daha sonra, yine Kongrenin sabahki bölümünde, Odamız AR-GE merkezi Başkanı Eşref GİRGİN; 5531 sayılı Kanunun, meslek mensuplarının hak ve yetkilerinin korunmasına yaptığı katkılar hakkında, Danıştay kararlarına dayanarak Odanın yaptığı hukuk mücadelesine ilişkin kapsamlı bir konferans vermiştir.
          Sayın Eşref Girgin konuşmalarında; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hüküm altına alınan orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ağaç işleri endüstri mühendisliği disiplinlerinin mesleki faaliyet konuları ve bu konulara ilişkin Kanunun 5 inci maddesindeki hak, yetkilerine yönelik olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin, mesleki haklarımızı ihlal eden hükümlerinin iptali için Danıştay’da davalar açıldığını, bu davalarda 5531 sayılı Kanuna dayanarak kararlar verildiğini, bu hususta en çok Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkardığı yönetmeliklere davalar açıldığını belirterek, açılan davalar ve sonuçları hakkında örnekler sunmuştur.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5764.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5769.JPG
 
Bu bağlamda Danıştay’da açılan davalar ve alınan kararlar hakkında bilgiler sunulmuştur. Buna göre;
           Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik (RG. 21.6.2006, 26205); bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi ve firmaların denetlenmesi konularında, 5531 sayılı Yasanın 4/b maddesi uyarınca uzman Orman Endüstri Mühendislerine yer verilmemesi, merkez komisyonunda Odanın temsil edilmemesi nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında, Danıştay 10. Dairesinde dava açılmış ve yönetmeliğin 4/1(f),21,22 ve 24. maddeleri 17.11.2009 tarihli, E:2006/4831, K:2009/9567 sayılı karar ile iptal edilmiştir. Bunun yerine yürürlüğe konulan “Ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik” (R.G:27/05/2015, 29368) göre, Orman End. Müh. Denetim Heyeti üyesi olması ve merkez kontrol heyetinde Oda temsilcisinin bulunması yönünde düzenleme yapılmıştır.
           Zirai Karantina Yönetmeliği (RG.10.2.2009, 27137); bu Yönetmelik ile orman bitkisi ve bitkisel ürünlerin ithalattaki giriş kontrollerinin ziraat mühendislerince yapılması, numunelerin laboratuvar testlerinin ormancılık laboratuvarları yerine, ziraat laboratuvarlarda yapılması düzenlenmiş, bu hükümlerin iptali için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında Danıştay 10. Dairesinde dava açılmış, dava sonunda 28.3.2014 tarihli, E:2009/4470, K:2014/1981 karar ile Yönetmeliğin 3/1(i), 10, 16/2 maddeleri iptal edilmiştir. Bunun yerine yürürlüğe konulan “Bitki Karantinası Yönetmeliği”ne (RG:3/12/2011, 28131) göre, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerin ithalat kontrollerinin orman mühendisi ve orman endüstri mühendisi unvanlı inspektörlerce yapılması ve numunelerin testlerinin ormancılık ile ilgili laboratuvarlarda yapılması düzenlenmiştir.
           Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği (RG:22.1.2009, 27118); bu Yönetmelik ile orman bitki ve bitkisel ürünlerin kontrolünü yapacak olan inspektörlerin ziraat mühendisi olmasına ilişkinin 5/1 (c), (ç), (d) maddelerinin iptali için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında Danıştay 2. Dairesinde dava açılmış, mahkemenin 28.9.2009 tarihli ve E:2009/1321 sayılı kararı ile bu hükümlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Dava devam ederken, Bakanlıkça Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği” (21/4/2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazete) yürürlüğe konularak orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerinin de inspektör olmaları sağlanmış, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarına memur kadrosunda  orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri alınmaya başlanmıştır.
           Ahşap Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (RG:27.5.2015, 29368); bu Yönetmelik ile ahşap ambalaj malzemeleri üreten işletmelerin denetiminin Danıştay kararına uygun olarak bir orman endüstri mühendisi ile bir ziraat mühendisinin tarafından yapılacağı hüküm altına alınmışken; bu kez yönetmeliğe “İzin belgesi olmayan işletmelerin denetimi” başlıklı altında ki 13 üncü maddeye denetimlerin iki ziraat mühendisi tarafından da yapılabileceği yönünde “…İki ziraat mühendisinden oluşan veya…” ibaresi eklenmiştir.  Bu ibarenin iptali için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında Danıştay’da 10. Dairesinde dava açılmış, İdari Dava Daireleri Kurulunun (İDDK) 21.1.2015 tarihli ve İDDK YD İtiraz No: E:2015/1364 sayılı kararı ile İzin belgesi olmayan işletmelerin denetimine dair “…İki ziraat mühendisinden oluşan veya…”  ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.  Böylece firma denetimlerinin eskiden olduğu gibi, bir orman endüstri mühendisi ile bir ziraat mühendisi tarafından yapılmasına devam edilecektir.
           Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG: 12.2.2009, 27139); bu Yönetmelik ile orman bitkilerine reçete yazma yetkisi ziraat mühendislerine bırakılmış, orman mühendislerinin mesleki haklarını ihlal eden Yönetmeliğin 11 inci maddesinin iptali için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danıştay 10 uncu Dairesinde dava açılmıştır. Dava sonunda verilen 28.3.2013 tarihli, E:2009/4469, K:2013/2850 sayılı karar ile yetiştirildiği yerlere bakılmaksızın tüm orman bitkilerine reçete yazma yetkisinin Orman Mühendislerine ait olduğu belirtilerek Yönetmeliğin 11 inci maddesinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Halen yürürlükte bulunan “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik(3/12/2014 tar. 29194 sayılı Res. Gaz.) ile “ Orman alanları ve ormanlardan elde edilen bitkisel ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca aynı konuda 12.6.2006, 21.11.2011, 30.5.2012 ve 24.9.2013 tarihlerinde peş peşe dört Yönetmelik daha çıkarılmış ve hepsinin de reçete yazma konusunda mesleki haklarımızı ihlal eden hükümleri Odamızca açılan Danıştay’da açılan davalar sonucunda iptal edilmiştir.
           Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği (RG: 19.6.2011, 27969); bu Yönetmeliğin madde 4/1(ğ), (h), (ı), (j) ve madde 5/1 (c), (ç) hükümleriyle orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde yapılacak fümigasyon işlemlerinde, fümigasyon operatörünün ziraat mühendisi olması düzenlenmiş, bu hükümlerin iptali için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hakkında Danıştay 10. Dairesinde açılan davada verilen 2.7.2015 tarihli ve E:2011/9351, K:2015/3519 kararda “Ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların dışındaki alanlarda bulun orman bitkileri (ve bu bitkilerden elde edilen bitkisel ürün ve bitkisel sanayi ürünleri) ile orman ürünlerine ilişkin karantina (ve bu arada fümigasyon) hizmetlerinin orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerince yürütüleceği sonucuna ulaşılmıştır” denilerek iptal edilmiştir. Bu karardan sonra Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik (RG:30.6.2016, 29758)ile orman bitkisi ve bitkisel ürünleri fümigasyon operatörünün Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi olması yönünde değişiklik yapılmıştır.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5779.JPG  Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\OMO TOPLANT FOTOĞRAFLARI (Levent)\IMG_5781.JPG
 
          Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (RG: 22.3.2007, 26470); bu Yönetmeliğin “Muvafakat ve izin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması” başlıklı 66 ıncı maddesinde yer alan “İzin sahalarının kadastro ve meşcere haritalarına işlenmesi, ağaç röleve planlarının hazırlanması, orman mühendislerince yapılır.  Hızar ve şeritlerin yerleşim planları ile fizibilite raporları orman endüstri mühendislerince yapılır.” hükmünün iptali için, Harita Mühendisleri Odası Orman Genel Müdürlüğü aleyhine dava açmış ve Odamız da OGM yanında davaya müdahil olmuş, davada verilen 24.11.2008 tarihli ve E:2007/3562, K:2008/7917 sayılı kararla, 5531 Kanuna göre yetkili orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki bilgileri ile mevcut haritalar üzerine işaretlemek yetkisine sahip olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bugün bu konu serbest ormancılık bürolarınca yapılmaktadır.
          Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğun Tüzüğü (RG: 24.7.2009, 27298); ormancılık karantina hizmetlerinin meslek mensuplarınca yapılmasına dair Tüzüğün “Yeminli meslek mensuplarının yapacakları işler, hak ve yetkiler” başlıklı 6 ıncı maddesi (v) bendinde yer alan “6/v- Ormancılık karantina hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ihracat ve ithalatın 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini yürütmektir.” bendinin, ziraat mühendislerinin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Ziraat Mühendisleri Odasının, Danıştay 8 inci dairesinde Başbakanlık aleyhine açtığı ve Odamızın da davalı idare yanında müdahil olduğu davada, verilen 24.6.2011 tarihli E:2009/4667, K:2011/3324 sayılı karar ile bu hükmün 5531 sayılı Kanunun 5/1 maddesine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Böylece ormancılık karantinasında; Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının yetkili olduğu hususu yüksek mahkemece de tescil edilmiştir.
          Kongrenin 2.12.2016 birinci günü öğleden sonraki bölümünde, iki oturum halinde 5531 sayılı Kanunun, Ormancılık ve Orman Endüstrisi Yüksek Eğitim ve Öğretimine katkıları konusunda bildiriler sunulmuştur.
          Orman Mühendisliği eğitimi için İstanbul, Trabzon, Kastamonu, Bartın ve Isparta orman fakülteleri temsilcileri; orman endüstri mühendisliği eğitimi için Trabzon, Isparta ve Kahramanmaraş orman fakülteleri temsilcileri; ağaç işleri endüstri mühendisliği eğitimi için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi temsilcisi tarafından bildiriler sunulmuş ve tartışılmıştır.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\Fatih Barış fotoğrafları\101NIKON\DSCN6396.JPG
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\Fatih Barış fotoğrafları\101NIKON\DSCN6505.JPG
 
          Kongrenin 3.12.2016 ikinci günü iki oturum gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda kamu kurumlarında 5531 sayılı Kanuna yönelik orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendisliği hizmet alımları konularında Orman Mühendisleri Odası, Orman genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü temsilcileri bildiriler sunmuşlar ve bildirilerdeki konular katılımcılarla birlikte tartışılmıştır.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\Fatih Barış fotoğrafları\102NIKON\DSCN6606.JPG
 
İkinci gün ikinci oturumda, uygulamanın içinde bulunan serbest/serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büro ve şirketlerinden SUYA Müh. Pey. Mim. Or. Tur. Ltd. Şti, Yeni Everest Or. Çev. Har. Maden Tic. Ltd. Şti, Büyük Anadolu Or. Çev. Har. İnş. Ltd. Şti. ve Mehmet Akif Ayık Orman Ürünleri Bürosu temsilcileri bildirilerini sunmuşlardır.W
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\Fatih Barış fotoğrafları\102NIKON\DSCN6665.JPG
 
          Kongrenin kapanış oturumunda; tüm bildiriler, katılımcıların katkıları ve tartışmalardan derlenen önerilere dayalı olarak hazırlanan 3.12.2016 tarihli “Kongre Sonuç Bildirisi”, Kongre Yürütme Kurulunca genel kurula sunulmuş ve son şekli verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile genel kamuoyuna sunulmak üzere, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kongre de sunulan konferanslar, oturumlardaki bildiriler ve katkılar kitap haline getirilecektir.
 
Açıklama: C:\Users\Eşref\Desktop\Fatih Barış fotoğrafları\103NIKON\DSCN6797.JPG
 
           Kongre sonuçlarının; mesleğimize, meslektaşlarımıza, hayırlara vesile olmasını dilerken, 5531 sayılı Kanuna yönelik, mühendislik hizmeti satın alan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yaralanmalarını temenni ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 07/12/2016
 
          ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
 
EKLER:

Eklenme Tarihi:  08.12.2016 10:42:24
Okunma Sayısı: 1946                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.