Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

8 Nolu Alt Düzenleme Oda İnternet Sayfasının "Meslek Mensupluğu Ve Mevzuat" Butonu Altında Yayımlanmaktadır.


MESLEK MENSUPLUĞU ODA KAYIT BELGESİ, 5531 SAYILI
KANUNA AİT MESLEKİ FAALİYET İHALE YETKİNLİK BELGESİ,
MESLEKİ DENETİM/VİZE BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
8 NOLU ALT DÜZENLEME, ODA İNTERNET SAYFASININ  “MESLEK
MENSUPLUĞU VE MEVZUAT”  BUTONU ALTINDA
YAYIMLANMAKTADIR.
 
           
       Odamızca yürütülen hizmetlerde tam otomasyona geçilmesi, Kamu İhale Kurumunca yürürlüğe konulan uygulama yönetmeliklerinde mühendislik hizmet alımlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması dikkate alınarak; Oda Yönetim Kurulunun 14/5/2008 Tarihli ve 7 nolu kararı ile yürürlüğe konulan ve 2008 yılından bu yana uygulanmakta olan 1 nolu“Şubelerce Mesleki Konulara Ait Projelerin ve Raporların Vizelenmesi, Oda Kayıt Belgelerinin Düzenlenmesi, Yetki Devri Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” ve ekleri yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi, 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi, Mesleki Denetim/Vize Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 8 nolu Alt Düzenleme” yürürlüğe konulmuştur.  
       Oda Yönetim Kurulunun 05.06.2017 tarihli ve 116/1 nolu kararı ile yürürlüğe konulan 8 nolu “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi, 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi, Mesleki Denetim/Vize Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Alt Düzenleme”, Odamız internet sayfasının “MESLEK MENSUPLUĞU VE MEVZUAT” adlı butonu altındaki “Alt Düzenlemeler” başlığı altında yayımlanmaktadır.
       Bu Alt Düzenlemede; 5531 sayılı Kanundaki mesleki konularda, ihaleli ve ihalesiz olarak meslek mensuplarınca üretilecek hizmetlere kullanılacak “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” ile 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihaleli işlere girmek için gerekli olana “İhale Yetkinlik Belgesi” düzenlenmesi, mühendislik raporlarının tanzimi, mesleki denetim/vize işlemleri ve ihaleli işlerin sonunda düzenlenecek denetim kontrol belgesi esasları yer almaktadır.
       Meslek kamuoyunun bilgisine sunulur. 14/08/2017
 
       ODA YÖNETİM KURULU


Eklenme Tarihi:  14.08.2017 13:15:33
Okunma Sayısı: 1006                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.