Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Bolu-Abant Gölü Tabiat Parkında Yapılan Tahribatın Ardından, Bolu-Gölcük Tabiat Parkı Da Aynı Yöntemle Hızla Tahrip Ediliyor…


BASINA VE KAMUOYUNA
 
BOLU-ABANT GÖLÜ TABİAT PARKINDA YAPILAN TAHRİBATIN ARDINDAN, BOLU-GÖLCÜK TABİAT
PARKI DA AYNI YÖNTEMLE HIZLA TAHRİP EDİLİYOR…
 
       Abant gölü Tabiat parkında 2010 yılında il özel idaresi tarafından, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Uzun Devreli Gelişim Planına aykırı olarak yapılan ve doğal yapıyı bozan tesislere karşı, Odamızca kurulan komisyon marifetiyle hazırlanan bilimsel rapor kamuoyuyla paylaşılmış ve yetkililer uyarılmış, yasal zeminde konu takip edilmiş idi.
      
       Abant Gölü Tabiat parkında doğal yapının bozulması ve tahribattan ders alınmamış olacak ki, bir doğa harikası olan Bolu-Gölcük Tabiat parkı da mesire yeri gibi değerlendirilerek 2873 Sayılı Kanuna aykırı olarak bir çok tesisler inşaa edilmiş ve çevresinde geniş bir alanla birlikte 13.06.2012 tarihli sözleşme ile Bolu Belediyesine devredilmiştir. Gölcük Tabiat Parkını yok oluşa götürecek bu gelişmeye karşı odamız 02.10.2014 tarih E:2014/1113 sayı ile Sakarya 1.İdare Mahkemesinde dava açmıştır. 3. kez dava reddedilmiştir. 25.05.2015 tarihinde Danıştay’a temyiz yoluna gidilmiş ve henüz karar verilmemiş olup takip edilmektedir.
      
       Bolu Belediyesince 19.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle 22 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkına, Dağ köşkü, bungalov, gazino, dağ kızağı, teleferik yapımı öngörülmektedir. 2000’li yılların başında, bu tesisler yokken dahi, yapılan raporlarla yoğun baskıdan dolayı tabiat parkının yok olma riskinden kaygı duyulurken, bugün bu tesisler ilave edilerek, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa göre belirlenmiş doğa harikası Gölcük Tabiat Parkının mesire yeri mantığıyla işletilmesi halinde, doğal yapının bozulması ve yok olmaya doğru gitmesi kaçınılmazdır.
      
       Orman Mühendisleri Odası olarak, Gölcük Tabiat Parkının korunması için yasal zeminde 2014 yılında başlattığımız hukuk mücadelesi, yeni gelinen durumda değerlendirilerek devam ettirilecektir.
      
       Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 20/12/2017
 
       ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU


Eklenme Tarihi:  20.12.2017 15:04:34
Okunma Sayısı: 1604                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.