AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 2023/18

Duyurular' da Yayınlandı
31/12, 2022
DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 2023/18
  • Bir Meslek mensubu iki (2) aylık üretim periyodunda, büyük orman yangını sahalarında 30.000 m³’e kadar, normal üretim sahalarında ise 6.000 m³’e kadar dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verebilecektir. İki (2) aylık üretim periyodunda her iki üretim sahasında da hizmet verilmek istenmesi halinde ise imza yetkisi, normal üretim sahalarında 6.000 m3’ ü, toplamda ise 30.000 m3’ ü geçemeyecektir. Şöyle ki normal üretim sahasında 6.000 m3 dikiliye imza atan bir meslek mensubunun aynı üretim periyodunda yangın sahalarında da ancak 24.000 m3 dikiliye imza atabilecektir.

  • Diğer Şirket ve Kooperatif çalışanı meslek mensupları ise sadece çalıştıkları diğer şirket veya kooperatifin satın aldığı dikiliye danışmanlık hizmeti verebilecektir.

  • Orman işletme müdürlüğünce alıcıya yapılan dikili ağaç satış tarihi, iki aylık üretim periyodunun başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

  • Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan firma adına, sahip veya çalışanı meslek mensubu, normal üretim sahalarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin veya Yangın Sahalarında da yangın sahaları için düzenlenen Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin çıktısını alıp Oda yetkilisinin ıslak imzası ile ilgili idareye teslim edeceklerdir.

  • Dikili Satış Oda Kayıt Belgesiyle birlikte ekrana gelen “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” doldurularak alınacak çıktısı, satış sözleşmesi süresi sonundan itibaren (süre uzatımı yoksa) en geç 45 gün içerisinde, İşletme Şefi, dikili satışa imza atan meslek mensubu, İşletme Müdürü ve hizmet veren Ormancılık Büro/Şirket sahipleri tarafından imzalanmak suretiyle “iş karşılığı faturayla” birlikte sisteme yüklenerek asılları da firma sahibi veya yetkilisi meslek mensubu tarafından ilgili şubeye teslim edilecektir.

Şubelerimiz de sisteme yüklenen ve teslim alınan belgelerin doğruluğunu kontrol edeceklerdir.

  • Süre uzatımı söz konusu ise süre uzatım raporunda belirtilen sürenin sonundan itibaren de bu belgeler en geç 45 gün içerisinde imzalanarak Odamız online sistemine yükleme yapılacak ve asılları da danışmanlık hizmeti veren meslek mensubunun kayıtlı olduğu şubeye teslim edilecektir.
  • Ormancılık büro ve şirketleri,6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Esasları Tamiminde yer verilen Ek-7 ve Ek-8’deki örneklere uygun olarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensubunu iş mahallinde bulundurmak zorundadır.
  • Belirtilen süreler içerisinde; Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesinin teslim edilmemesi halinde, dikiliye danışmanlık hizmeti vermek üzere imza koyan meslek mensubu her kim olursa olsun dikili kotasının sistem üzerinden otomatik olarak üç ay süreyle, büro/şirket sahip ve ortakları ile diğer çalışan meslek mensuplarının dikili kotaları da sistem üzerinden otomatik olarak iki ay süreyle kapatılacaktır. İş karşılığı faturanın teslim edilmemesi halinde ise faturanın teslimine kadar aynı şekilde dikili kotaları kapatılacaktır.
  • Danışmanlık hizmeti vermek üzere dikili sözleşmesine imza atan meslek mensupları; çalışma zaman belgesine uygun olarak kendileri arazide bulunacaklardır. Başka bir çalışan meslek mensubuna vekâlet vermek suretiyle “Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” düzenlenmesi halinde ilgililer hakkında ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Duyurular-2023/18


Önceki Yazı
GÜNCEL DUYURULARIMIZ HAKKINDA 2023/2

İlgili Yazılar

2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Düzeltmeye İlişkin Duyuru
01/02, 2023
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya