Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

TÜM HABERLER   Tarım-Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmesinin "Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme" Başlıklı 16. Maddesinin İptali İçin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Toç-Bir Sen SenOdamız Şube Seçimlerine Katılan Grupların 22 Şubat 2018 Tarihi İtibariyle Kazandıkları Üst Kurul Delege Sayıları Üyelerimizin Bilgilerine Sunulur.Mehmetçiğimizin Yanındayız... Sözkonusu Vatansa Gerisi Teferruattır...Orman İdaresinin Merkez Ve Taşra Kuruluşları İle Meslektaşlarımıza DuyuruAnkara Şehir Parklarındaki Orman Bitkilerine Uygulanan Enjeksiyon Yönteminin Değerlendirilmesine Ve Yapılması Gerekenlere Dair Teknik Rapor DüzenlendiOdamızın 46.Dönem Faaliyet Raporu Özeti ve Kısa Özeti Haberimiz Ekinde Üyelerimizin Bilgilerine Sunulmuştur.Orman Mühendisleri Odası Seçimlerine Aday Bir Gurubun Facebook Sayfasında; "14 Yıldır Yöneten Oda Yönetimine Sorular" Konulu Basın Açıklamalarına Bir Defaya Mahsus CevapOrman Ve Orman Endüstri Mühendislerinin Dikkatine!696 Sayılı KHK İle İlgili Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.28.12.2017 Tarihli "696 Sayılı KHK İle Çıkarılan Taşeron Düzenlemesine İlişkin Genç Meslektaşlarımıza Açıklamalı Duyuru" Başlıklı Açıklamamız İle İlgili Tereddüt Oluşmasından Dolayı Aşağıdaki Açıklama696 Sayılı Khk İle Çıkarılan Taşeron Düzenlemesine İlişkin Genç Meslektaşlarımıza Açıklamalı DuyuruTMMOB Peyzaj Mimarları Odasının "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme Ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" nin Mesleki Haklarımızı İlgilendiren Hükümlerinin İptali İçin OBolu-Abant Gölü Tabiat Parkında Yapılan Tahribatın Ardından, Bolu-Gölcük Tabiat Parkı Da Aynı Yöntemle Hızla Tahrip Ediliyor…Orman Genel Müdürlüğünün Mesire Yerleri Yönetmeliğine Eklediği Geçici 2. Madde İle Kiraya Verilen Mesire Yerlerinin İşletme Süresinin Bakan Oluruyla 29 Yıla Kadar Uzatılması, Keyfi Uygulamaların Ve RaOrman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Yer Alan "Uygulamalı Sınav" İbaresinin Yürürlüğü Durduruldu
Duyuru ve İlanlar

 
Odamızın 2018 yılı Asgari Ücret Tarifesi Cetvelinin "33.84.01" nolu pozunda deği...

12-16 Mart 2018 tarihleri arasındaki Orman Amenajman Planlayıcılığı Hazırlama Eğ...

13 Mayıs 2018 Tarihinde Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavı Yapılacaktır....

12 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak Smm. Sınavlarına Girecek Adayların Dikkatine...

"Amenajman Planlayıcılığı Hazırlama Eğitimi" ile "Amenajman Planlayıcılığı Yazıl...

İhaleli işlerde Oda Asgari Ücret tarifesine dayanarak verilen Birim Fiyat Teklif...

Orman Genel Müdürlüğünün 15.02.2018 Tarih Ve 93348097-221.01-E.321844 Sayılı Yaz...

 tamamı...
 


 

Görsel yayınlarımız 

Görsel yayınlarımız
Meslekten Men Cezalılar Sisteme Erişimi Engellenenler
  GÜNDEM
Odamızın 46.Dönem Faaliyet Raporu Özeti ve Kısa Özeti Haberimiz Ekinde Üyelerimizin Bilgilerine Sunulmuştur.

  Hukuk Köşesi

tamamı...
    Açılan davalar Açılan Davalar
    Açılan davalar Alınan Kararlar
    Açılan davalar Emsal Kararlar
Oda Görüşleri

tamamı...
Artvin Cerattepe ve Genya Dağı Ormanlarında Yapılmak İstenen Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkileri İle İlgili Odamızın Görüşünü Yansıtan Rapor...
                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.