AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

İSTANBUL’UN ÇINARLARI BASIN AÇIKLAMASI

Haberler' da Yayınlandı
10/08, 2022
İSTANBUL’UN ÇINARLARI BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL’UN ÇINARLARI BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul’un Dolmabahçe ve Çırağan Caddeleri olmak üzere diğer bazı cadde ve parklarında; şehrin tarihi, sosyal kültürel, anıtsal özellikleri ve kent siluetiyle özdeşleşmiş, şehir peyzaj açısından önemli bir yere sahip anıtsal nitelikteki çınar ağaçlarının kuruması ve ölümlerine sebep olan hastalıklar ile bunlara karşı alınması gereken tedbirler kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuş ve bu konuda bilimsellikten uzak birçok fikirler ve yorumlar yapılmış ve yapılmaktadır.

İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesinde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır. Bu tür çalışmalarda mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğini dikkatlerinize sunuyoruz.

Söz konusu ağaçlarla ilgili olarak Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca “İstanbul’un Dolmabahçe ve Çırağan Caddeleri Olmak Üzere Değişik Park ve Caddelerinde Anıtsal Nitelikteki Çınar Ağaçlarının Kurumasına ve Ölümlerine Neden Olan Hastalıklar ve Bu Hastalılara Karşı Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Alt Komisyon Kararı” raporu hazırlanmıştır.

Konusunda uzman; 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinden oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır. Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan raporumuzda çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur.

Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.

Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir. Orman Mühendisleri Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri ışığında; Çınar ağaçlarımıza arız olan hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan dahilinde uzman ekip gözetiminde geç kalınmadan periyodik olarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikardır. Bunun yanında konu uzmanları tarafından çınar hastalıkları, tedavileri ve ekolojik problemlerin çözümü ile ilgili daha fazla disiplinler arası çalışma gruplarını içeren detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Orman Mühendisleri Odası olarak eşsiz güzellikteki İstanbul’umuzun cadde, sokak ve parklarında yer alan her bir ağacımıza yapılacak müdahalelerin özel takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkilileri bundan böyle konunun uzmanları ile yapılacak istişareler ve bilimsel veriler ışığında hareket etmeye davet ediyor, başvuru yapılması halinde İstanbul’umuz ağaçları için her türlü desteğin verilmesine devam edileceğini bir kez daha huzurlarınızda deklare ediyoruz.

Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan rapor İBB yönetimine idari, teknik ve bilimsel verilerle hareket etmesi için yazılı olarak gönderilmiştir.

Kamuoyuna Saygı İle Sunulur.

10.08.2022

Hasan TÜRKYILMAZ

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı

Yönetim Kurulu Adına

Ek: OPBK İBB ÇINAR RAPORU

Haberler-2022/4


Önceki Yazı
17 EYLÜL 2022 TARİHİNDEKİ SMM VE SYMM SINAVI HAKKINDA DUYURU

İlgili Yazılar

TAASSUBUN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ!..
19/12, 2022
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya