AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

ÜLKEMİZİN KALKINMASINDA VE GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENEN KAMU MÜHENDİSLERİNİN ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Duyurular' da Yayınlandı
31/01, 2023
ÜLKEMİZİN KALKINMASINDA VE GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENEN KAMU MÜHENDİSLERİNİN ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Son yıllarda kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendisler ekonomik ve sosyal hakları açısından satın alma güçlerindeki kaybı hissetmektedirler. Kamudaki mühendislerin çalışırken aldıkları ücretlerin erimesi yanında emeklilikleri ile ilgili haklarında diğer kamu görevlilerine göre geride kalmıştır. 

  Ülkemizin her alanda gelişmesi için gerek üstyapı gerekse de altyapı ve zorlu doğa koşullarında gece gündüz demeden risk ve sorumluluk alarak fedakârca çalışan, kamu mühendislerinin özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir.

  Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmış, yukarıda bir kısmı sayılan kamu görevlilerinin uzun yıllardan beri beklentisi, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çözüme kavuşturulmuştur.

  Bu iyileştirmeler yapılırken; 80’li yıllardan bu yana 3600 ek gösterge kazanımı olan kamu mühendislerinin ek göstergeleri de 4200’e çıkarılmıştır. Ancak 4200 ek gösterge düzenlemesinin çalışan ya da emekli kamu mühendisine ücret anlamında yansıması sınırlı ve yetersiz kalmıştır. Kamu mühendislerinin beklentilerini ne yazık ki karşılamamıştır.

  Ulaşımdan iletişime, tarımdan ormana, enerjiden madenciliğe, savunmadan inşaata, gıdadan tekstile, çevreden şehirciliğe kadar çok sayıda sektörde mühendislik hizmeti vererek ülkemizin kalkınmasına hizmet eden mühendislerimizin ek gösterge düzenlemesinin, diğer memurlarda olduğu gibi ücret artışı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, uzun yıllar kamuda mühendisler ile emsal ücretler alan hakim, savcı ve doktorlar arasında açılan ücret makasının mühendisler lehine kapanmasını sağlayacak tedbirler alınması gerekmektedir.

  Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için oldukça önemli sorumluluklar üstlenen, teknik hizmet sınıfında yer alan mühendislerin çalışırken ve emekli olduklarında sosyal ve özlük haklarında ciddi iyileştirmenin yapılması ve bu konuda bütçe ayrılması bir zorunluluktur.

  Geçmişte kamu mühendislerine yakın ücretler alan doktorlar, hâkim ve savcılar gibi nitelikli kamu görevlilerinin ücretlerinde geçtiğimiz yıllarda ve aylarda ciddi oranlarda iyileştirmeler ve artışlar yapılmıştır.

  Yukarıda sayılan ve geçmişte özlük hakları boyutu ile eşdeğer olarak görülen meslek gruplarında olduğu gibi kamu mühendislerinin sosyal ve özlük haklarında gecikmeksizin yeni düzenlemeler yapılması elzem hale gelmiştir.

  Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde, övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi için tüm mühendislik meslek disiplinleri adına, Orman Mühendisleri Odası olarak aşağıda yer alan hususlarda mühendislerimizin özlük ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz.

  Buna Göre;

1-) Kamuda çalışan mühendislerin; taban aylık katsayılarının, ek ödemelerin ve sözleşme ücretlerinin artırılması ile ek gösterge yansıtma oranlarının %145‘den %195 çıkarılması, özel hizmet tazminat oranının en az %250’ye çıkarılması,

2-) Ek gösterge oranlarının 4200 ‘den 5400 çıkarılarak emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde artış sağlanması,

3-) Kamuda çalışan mühendislerin çalışırken aldıkları ücretin tamamının emekliliğe yansıtılması,

4-) Mühendislerin aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak “risk ve sorumluluk tazminatı” verilmesi,

5-) Kamuda görev yapan mühendislerin gelir vergisinin %15’e sabitlenerek gelir kaybı önlenmesi,

6- ) Kamuda çalışan mühendislerin fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmasını istiyoruz.

  Kamuda görev yapan mühendislerin tüm kamu çalışanları arasındaki oranı %4-5 civarında olduğu düşünüldüğünde yukarıdaki bu taleplerimizin karşılanması durumunda ülkemiz ekonomisine kayda değer mali bir yük oluşturmayacaktır.

  Orman Mühendisleri Odası olarak, başta kendi meslek disiplinlerimiz olmak üzere, kamuda çalışan tüm mühendislerimizin özlük ve sosyal haklarının yukarıda sayılı taleplerimiz doğrultusunda iyileştirilmesini, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerinden ivedilikle talep ediyoruz.

  Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Haberler-2023/1


Önceki Yazı
15-19 MAYIS 2023 TARİHİNDE SAKARYA’DA ORMANLARIN HAVA KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI İZLENMESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

İlgili Yazılar

2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Düzeltmeye İlişkin Duyuru
01/02, 2023
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya