AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

MESLEK UYGULAMASININ YASAKLANMASI CEZALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU 2023/9

Duyurular' da Yayınlandı
31/12, 2022
MESLEK UYGULAMASININ YASAKLANMASI CEZALARININ  UYGULAMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU 2023/9

Ormancılık büro ve şirketleri hakkında gerek ihaleli gerekse ihalesiz işlerle ilgili yapılan şikâyetler üzerine; Oda Yönetim Kurulu Kararıyla başlatılan soruşturma neticesinde, ormancılık büro ve şirket sahipleri ile çalışanları hakkında Odamız Onur Kurulunun Kararı ile verilen ve TMMOB Yüksek Onur Kurulunca da onaylanan Meslek Uygulamasının Yasaklanması cezaları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

Aynı soruşturmada Büro ve Şirket sahipleri ile çalışanlarının haksız rekabete neden olan bu eylemlerinin devamının engellenmesi maksadına matuf tedbir mahiyeti taşıyan ve soruşturmayı yürüten Muhakkikin tespit ve teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmakta olan 4 nolu alt düzenlemenin 11.Maddesinin 3. fıkrası (a) bendi kapsamında ve münhasıran ihale yetkinlik belgesini kullanarak ihaleli işlerde Oda asgari ücret tarifesinin altında teklif verilmesi eyleminde, Oda online sistemi üzerinden yalnızca İhale yetkinlik belgesine erişimin geçici olarak engellendiği süre ile sözleşme imzalanması halinde de tüm erişimin engellendiği sürenin ve aynı fıkranın (b) bendi kapsamında ve ihalesiz işlerle ilgili eylemler nedeniyle de tüm işlemlere erişimin geçici olarak engellendiği sürelerden hangisi yürütülen soruşturmada uygulanmış ise uygulanan bu süreler, TMMOB Yüksek Onur Kurulunca onaylanan Meslek Uygulamasının Yasaklanması cezasına ait süreden düşülerek kalan ceza süresi uygulanacaktır.

Duyurular-2023/9


Önceki Yazı
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ 2023 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DUYURU 2023/1

İlgili Yazılar

2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Düzeltmeye İlişkin Duyuru
01/02, 2023
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya