Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

 
MİSYON
Orman, Çevre ve Diğer Doğal Kaynakların EKOSİSTEM Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Yönetimini Yapacak, Ülkemiz Ormancılığının Geliştirilmesini Sağlayacak Orman Mühendisleri ile Orman ve Ağaç İşleri Endüstrisinde Odun ve Odun Dışı Ürünlerin Rasyonel İşlenmesi ve Değerlendirmesini Yapacak Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Mesleki Gelişmelerini Sağlayacak Teknik ve Bilime Dayalı Mesleki Çalışmalar Yapmak.
 
 
VİZYON
Ormancılık, Orman ve Ağaç İşleri Endüstrisindeki Mesleki Yenilikleri Takip Ederek Üyelerine Aktaran, Ülkemiz Ormancılığının Geliştirilmesine Katkı Sağlayan, Üyeler Arasındaki Dayanışmayı Ön Plana Alan, Şeffaf ve Saygın Bir Meslek Kuruluşu Olmak.
 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
Orman, Çevre ve Diğer Doğal Kaynakların EKOSİSTEM Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Yönetimini Yapacak, Ülkemiz Ormancılığının Geliştirilmesini Sağlayacak, Orman Mühendisleriyle, Odun ve Odun Dışı Ürünleri Rasyonel İşleyerek Değerlendiren Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, Mesleki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik Eğitim Çalışmaları Yapmak, Mevzuata Uygun Çalışmalarla Orman İdaresi ve İş Sahiplerinin Memnuniyetini Arttırmak, Kalite Yönetim Sistemine Uymak ve Sürekli Gelişmeyi Sağlamaktır.
 
 
                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.