Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Odamız Mesleki Haklarımızın Korunması Amacıyla; Tmmob Peyzaj Mimarları Odasının...Açtığı Davada İdarenin Yanında Davaya Müdahil Oldu.


ODAMIZ MESLEKİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI AMACIYLA;
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASININ
"ORMAN BİTKİSİ TOHUMLULUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME,
DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ" NİN
MESLEKİ HAKLARIMIZI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İÇİN,
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE DANIŞTAY’DA
AÇTIĞI DAVADA İDARENİN YANINDA
DAVAYA MÜDAHİL OLDU.
 
       Orman Genel Müdürlüğünce, 31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği"nde; 5531 sayılı Kanun ile yasal güvenceye alınan mesleki haklarımıza ilişkin hükümlerinin iptali için, Peyzaj Mimarları Odasınca Genel Müdürlük aleyhine Danıştay’da dava açılmıştır.
       Bilindiği üzere 2011 yılında çıkarılan 645 sayılı KHK ile 3234 sayılı Kanunda yapılan değişiklikte; Odamızın yaptığı girişimleri sonunda, 5531 sayılı Kanuna paralel olarak ormancılık karantinası, bitki pasaportu, genetik kaynakların korunması ve kaydı, fidancılık piyasasının denetimi vb. konular Orman Genel Müdürlüğünün görevleri arasına girmiştir.
       Davaya konu "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği”nde;
       3234 sayılı Kanunun Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevlerine dair 14/B maddesindeki ç) Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek,” hükmünü uygulamaya koymak,
       Bu konulara ilişkin orman mühendisliği mesleki faaliyet konularının serbest piyasada yapılmasının ise, 5531 sayılı Meslek Yetki Kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre yasal yetkileri bulunan ve Kanunun 3 üncü maddesinde “ç) Meslek mensubu: Mühendis unvanını haiz olup bu Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmak üzere 5 inci madde uyarınca yetkilendirilen kişileri,” olarak tanımlanan, orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının, serbest ormancılık büro ve şirketleri kanalıyla yaptırılması usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmeliğin hukuki dayanağı olan 3234 sayılı, 6831 sayılı, 5553 sayılı 5531 sayılı Kanunlara uygun olarak hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.  
       Ancak Peyzaj Mimarları Odası; bu yönetmelik hükümleri içinde yer alan ve 5531 sayılı Kanundan aynen alınan “meslek mensubu” ile “serbest ormancılık bürosu” tanımlarının, orman mühendislerine iş verilmesi amacıyla konulduğunu gerekçe göstererek, 5531 sayılı Kanundan habersiz, mesnetsiz, hukuksuz ve bilgisizce iptalini istemiştir. Diğer taraftan yönetmeliğin ekindeki 179 adet orman bitki listesinin orman bitkisi olmadığına dair bilimsellikten uzak, yasalara aykırı gerekçelerle yine iptalini istemiştir. Bu tanımlar 5531 sayılı Kanundan aynen alınmış olup Yönetmelik ile getirilen tanımlar değildir.
       Bu Yönetmelik ile orman mühendislerine iş vermek bir yana; meslektaşlarımızın lisans düzeyindeki eğitimlerde aldıkları bilgilere yönelik ve 5531 sayılı Kanunla yasal güvenceye alınan mesleki konularına ait haklarının, peyzaj mimarları da dahil olmak üzere, diğer disiplinler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, gecikmelide olsa hak ihlallerine son verilmesi sağlanmıştır. Zira işin asıl sahibi olan Orman Genel Müdürlüğü yönetmelik çıkarmasında geciktiği için, ortaya çıkan boşluk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca doldurulmuş ve Peyzaj Mimarları da bu boşluktan bugüne kadar yararlanmışlardır.
       Orman bitkisi tanım bilimsel olup, orman fakültelerinde yapılan eğitimler bu tanıma uygun olarak sürdürülmüş, 5531 sayılı, 3234 sayılı, 5553 sayılı ve 5996 sayılı Kanunlarda da yerlerini almıştır. Ne yazık ki, orman bitkileri bu güne kadar süs bitkisi olarak gösterilmek suretiyle, kullanıma yönelik ve hak etmediği bir idari ayırımla serbest piyasada işleme tabi tutulmuştur.
       Peyzaj Mimarları Odası, gayri yasal biçimde meslektaşlarımızın haklarının ihlalini sürdürebilmek için; mesleki haklarımızı doğrudan ilgilendiren Yönetmelik hükümlerinin iptali için Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Danıştay’da dava açmıştır. Odamız, bu haksız ve mesnetsiz açılan davada, mesleki haklarımızın savunulması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü’nün yanında davaya müdahil olmuş ve müdahillik dilekçesini Danıştay 8 inci Dairesine vermiştir.
       Odamız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleki haklarımızı her zeminde savunmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın yasal haklarını korumak amacıyla müdahil olduğumuz davanın hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.
       Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21.02.2017
 
       ODA YÖNETİM KURULU
 


Eklenme Tarihi:  21.02.2017 15:29:47
Okunma Sayısı: 1603                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.