Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Odamızdan İkinci Kez Hukuk Zaferi!...


ODAMIZDAN İKİNCİ KEZ HUKUK ZAFERİ!...
 
BELEDİYELERİN YAN KURULUŞLARI ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN
ORMAN ALANLARINA İNŞAAT, YIKINTI VE HAFRİYAT ATIKLARI DÖKMELERİNE
İZİN VEREN YÖNETMELİK HÜKMÜNE DANIŞTAY KARARI İLE İKİNCİ KEZ
DUR DENİLEREK ORMANI TAHRİP EDEN RANT KAPISI
TEKRAR KAPATILMIŞTIR.
 
       Odamız tarafından; Orman Genel Müdürlüğünce 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Kanunun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği”nin ormanların aleyhine olan 3. maddesinin birinci fıkrasının (ll) bendinde “Tesis” tanımı içerisinde yer alan “asfalt ve beton karıştırma ünitelerini,” ibaresinin, 12. maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarının ve 13. maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir. cümlesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay 8 inci Dairesinde E:2014/5492 nolu dava açılmıştı.
       Danıştay 8. Dairesinin 17/9/2014 tarihli kararı ile tanım içinde yer alan “asfalt ve beton karıştırma ünitelerini,” ibaresinin YD kabul ve diğer dava konusu maddeler yönünden ise YD ret kararı vermiş, YD ret verilen hususlarda Danıştay İDDK itiraz da bulunulmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30/9/2015 günlü ve YD İtiraz No:2015/924 sayılı Kararı ile yönetmeliğin “Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar Odamızın internet sayfasında 14/01/2016 tarihli duyuru ile meslek kamuoyumuzla paylaşılmıştı.
       Bu duyuruda orman idaresinden Oda olarak beklentimiz; ormanların aleyhine olacak yeni bir yasal düzenlemenin yapılmaması ve eskiden olduğu gibi, ormanlardaki madencilik faaliyetleri nedeniyle doğal dokusu bozulan bu alanlara hafriyat döküm işinin Orman Bölge Müdürlüklerince yapılmaya devam edilmesidir” temennisinde bulunulmuştu.
       Ancak Orman Genel Müdürlüğü bu duyurumuzu göz ardı ederek,  21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik ile Danıştay kararına aykırı olarak yürürlüğü durdurulan “Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.” cümlesinin yerine “Ancak, büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir.”  Düzenlemesini yapmıştır.
       Odamız bu hükmünde yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay 8. Dairesinde dava açmıştı. Danıştay 8 inci Dairesi talebimizi haklı bulmuş, bu düzenlemenin de yürürlüğünü ekteki 21/6/2017 tarihli kararı ile durdurarak orman alanlarına toprak dökümüne ilişkin rant kapısı ikinci kapatılmıştır. 
       Danıştay 8. Dairesinin 21/6/2017 tarihli ve E:2017/2289 sayılı kararında şöyle denilmektedir.
       “Öte yandan; Yönetmeliği değiştirilen 13. maddesinde önceki şekliyle yer alan “Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.”ifadesi yönünden İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No:2015/924 sayılı kararı ile Kanunun izin yolu ile belediyelere verdiği yetkinin kişi yönünden söz konusu düzenleme ile genişletildiği ve Kanun kapsamını genişleten düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, yürütmenin durdurulmasına karar verilen düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılmak suretiyle yargı kararına uyulmadığı sonucuna varılmaktadır.
       Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde yer alan koşullar oluştuğundan dava konusu Yönetmeliğin 13. maddesinin 10. fıkrasında yer alan Ancak, kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla izin alanını başkasına işlettirebilir.” cümlesinin yerine “Ancak, büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir.”  cümlesinin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 21/6/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”
       Orman Genel Müdürlüğü, ormanı tahrip edecek mevzuat düzenlemelerine dur diyen Danıştay kararlarına saygı duymalı, yeni düzenlemeler yapmadan, idarenin kendi kontrolünde boşaltılan maden sahalarına toprak dolgu işlerinin yapılmasına tekrar başlamalıdır.
       Odamız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve hukukunu, idari ve hukuki zeminlerde savunmaya ve korumaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 24/08/2017
       ODA YÖNETİM KURULU
 


Eklenme Tarihi:  24.08.2017 10:15:05
Okunma Sayısı: 1708                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.