Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

ODAMIZIN ELAZIĞ ŞUBESİNCE 16.ŞUBAT.2015 TARİHİNDE "ORMANCILIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN SORUNLARI, ÇÖZÜM YOLLARI VE İSTİHDAM OLANAKLARI" KONULU PANEL DÜZENLENDİ


ODAMIZIN ELAZIĞ ŞUBESİNCE 16.ŞUBAT.2015 TARİHİNDE
“ORMANCILIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN SORUNLARI, ÇÖZÜM YOLLARI VE İSTİHDAM OLANAKLARI”
KONULU PANEL DÜZENLENDİ
 
      Odamız Elazığ Şubesince, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ, Yrd. ve Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU ile serbest meslek mensubu orman mühendisleri Abdullah DOĞAN ile Nimet CİNEVİZ’in panelist olarak katıldıkları “Ormancılık Hizmetlerinde Çalışan Mühendislerin Sorunları, Çözüm Yolları ve İstihdam Olanakları” konulu panel, 16.02.2015 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Bahattin Öger Konferans Salonunda yapılmıştır.
     Panele, Odamız Genel Merkezi adına Oda AR-GE Merkezi Başkanı Emekli Müsteşar Yardımcısı Eşref GİRGİN, Orman Genel Müdürlüğünden İzin İrtifak Daire Başkan yardımcısı Ahmet ÇELİK, Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Daire Başkan yardımcısı İsa SERTKAYA, Malatya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürü Ayhan DELİGÖZ, Elazığ           Orman Bölge Müdür Yardımcıları Halim ÖZDEMİR, Arif CAN, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcıları Zeki BAYICI, Abdulvahap ÖZDEMİR, Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürü Ahmet ÇOK, Şube Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri ile kamuda ve özel sektörde çalışan orman mühendisleri katılmıştır.
     Panel saygı duruşu ve istiklal marşından sonra, Elazığ Şube Başkanı Ahmet Turan İNAN’ın açış konuşması ve misafirlerin konuşmaları ile açılmıştır.            
     KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ konuşmalarında;
     Orman Endüstri Mühendislerinin 5531 sayılı Kanun kapsamında istihdam olanakları ve yapılması gerekenler üzerinde biz dizi eleştiriler yapmış ve istihdam olanakları üzerinde durmuştur. Şöyle ki;
     Gümrüklerden ülkemize giren asli odun ve odun dışı orman ürünlerinin giriş kontrolleri, yetkili Serbest Meslek Mensubu belgesi almış Orman Endüstri Mühendisleri tarafından yapılmamaktadır.
     TOBB’nce orman endüstrisine dair kapasite raporlarının eksper Orman Endüstri Mühendisleri yerine, Makine veya Gıda Mühendisleri tarafından yapılmaktadır.
     Dikili satışların, kesimden sonra tomrukların boyutlandırılması ve sınıflandırılması, Odun dışı bitkisel ürünlerin envanteri ve Odun dışı orman ürünlerin uygulama projelerinin hazırlanmasında Orman Endüstri Mühendisleri yer almamaktadır.
     Yetki Yasası’nın sağladığı bir takım hak ve yetkileri, Orman Endüstri Mühendisleri kullanamamaktadır.
     Meslek mensupları yetkilerinin bilincinde olarak sürece katkı sağlamaları gerekmektedir.
     Kamu kurumlarınca 4734 sayılı Kanuna göre yaptırılan ve orman endüstri mühendislerinin mesleki alanlarını ilgilendiren işlere dair şartnamelerde endüstri mühendislerinin yer alması için gerekli dikkat ve özeni göstermeleri ve takip etmeleri gerekmektedir. Burada ifade etmeye çalıştığımız husus, meslektaşlarımızın kendilerine tanınan yetkilerin kapsamını iyi bilmeli, buna göre iş ve işlemleri yapmalıdır.
     Orman ürünleri üreten ve 50 işçinin çalıştığı bir tesiste en az bir orman endüstri mühendisinin çalıştırılıp çalıştırılmadığı denetlenmeli ve gerekli yasal önlemler alınmalıdır.
     Serbest orman ürünleri bürolarının kuruluş aşamasında finansal kaynak temini büyük ölçüde büro sahiplerinin şahsi birikimlerine dayanmakta ve buna bağlı olarak da bürolar genellikle çalışan sayısı az ve küçük ölçekli işletmeler olarak kurulmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan devlet destekleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri bürolarına da sağlanmalıdır.
     Serbest orman ürünleri bürolarında orman endüstri mühendisi istihdamına doğrudan ve dolaylı katkı sağlamak amacıyla, büroların faaliyet alanlarının ve kalemlerinin çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır.
     Orman Endüstri Mühendisliği mesleği sanayi odalarında kabul görmemiş ve ilgili meslek mensubu bulunamadığı veya buna gerek olmadığı gibi sebeplerle, bu alanla ilgili konularda başka meslek mensupları istihdam edilmektedir. Orman Mühendisleri Odası ve şubeleri, bu konudaki çalışmalarını artırmalı, meslek mensuplarımız bölgelerinde bulunan sanayi ve ticaret odalarını ziyaret ederek mesleklerini tanıtmalı 5531 sayılı Yasa kapsamında yaptığı işler anlatılmalıdır.
     KSÜ Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU konuşmalarında;
     Bizler aslında "Orman Mühendisi" olarak aynı zamanda "Ekosistem Mühendisleriyiz". Yapılan bir tez çalışmasında meslektaşlarımızın sorunlarına bakıldığında,  serbest ormancılık büro sahiplerinin (330 SMM) en fazla üzerinde durdukları sorunlar; faaliyetlerini zorlaştıran bürokrasi, ihtiyaçlarını karşılayacak orman mühendisi açısından orman fakültelerinde verilen eğitimin yetersizliği, faaliyet çeşitliliğinin artırılamaması, Yetki Yasasının içerdiği bazı boşluklar ve diğer kanunlarla olan uyuşmazlıklar vb. şeklinde olduğunu ifade etmişlerdir.
     Üniversitelerdeki eğitimin yetersizliğinden bahsedilmiştir. Doğal olarak her biri farklı uzmanlık gerektiren işlerle mezun meslektaşımız karşılaştığı zaman, biz bunların eğitimini almadık diyor. Zaten bütün bunların eğitiminin alınması da pek mümkün değil. Üniversite eğitiminde değil de bu işin sisteminde özellikle her şeyi kapsayıcılığı nedeniyle sonuçta bir tatminsizlik meydana geliyor. Yani biz bu sistemde devam etmemiz halinde mezunumuzu iyi bir işletmeci, maliyeci, toprakçı, plancı, kadastrocu, silvikültürcü, botanikçi, yönetici yapmamız mümkün değildir. Üniversitelerde de branşlaşmaya gitmemiz lazımdır. Bu hem istihdamı artıracak ve hem de yaptığımız işlerde kaliteyi sağlayacaktır. Mühendis bir uzmanlık alanında derinleşmek zorunda kalacaktır. Bu nasıl gerçekleşecektir. Tabi bu yine sadece üniversitelerin vereceği bir kararla olacak bir şey değildir. Üniversiteler, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla beraber yapılacak çalışmalarla bir yol haritası ortaya koyarak olacaktır.
     Bunun için öncelikle benim çok önem verdiğim bir konu motivasyon eksikliğinden kurtulmamız lazım. Bu bizim özgüvenimizin oluşmasına da engel oluyor. Üniversitesiyle, Odasıyla, mühendisi ve kurumlarıyla artık bir bütün olmamız, yönetimde adalet ve şeffaflığı hakim kılıp sürdürmemiz lazımdır.
     Cevaplanması gereken diğer önemli bir soru; paylaşım oranının artmasına neler engel oluyor? Bu noktada serbest meslek mensuplarının, Oda-şubelerin ve kurumun kendisini iyi analiz etmesi lazımdır.
     Serbest meslek mensupları; biz bu işlerin gereğini yerine getirebilecek güce, birikime sahip miyiz diye sorgulamalıdır? Son yıllarda mezun olan orman mühendislerinin girişimcilik noktasında istekli olmamaları, ya da ormancılık teşkilatında sözleşmeli dahi olsa mesleğini icra etmeyi serbest ormancılık bürosu kurmaya tercih etme eğilimindedirler.  Bu durumu başta Oda olmak üzere kurumlarımız çok iyi analiz etmelidir.
     Oda; işveren kurumlarla ne kadar işbirliği içerisindeyim diye kendisine sormalı? Fonksiyonel planlama sürecinin aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla artan iş miktarında SMM işlendirilmesi için mevcut kurumsal eğilimlerin ve buna bağlı olarak mevzuat değişikliklerinde yapılması gerekenler için işveren kurumla koordinasyon sağlandı mı?
     Kurum; mevcut işleri özel sektöre yaptırmanın faydaları yeterince analiz edildi mi? Oda ile işbirliğine gidildi mi? Gibi soruların cevaplarını bulmaya başlamak, sorunun ana hatlarıyla çözümü için önemli kazanımlar sağlayacaktır.
     Orman Mühendisleri Odası Ar-Ge Merkezi Başkanı Orman Yük. Müh. Eşref Girgin Konuşmalarında;
     Eşref GİRGİN konuşmalarını; a) 5531 sayılı Kanun ile b) 5531 sayılı Kanuna dair mesleki faaliyetlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bağlamında yaptırılması olmak üzere iki başlık altında power-point ortamında sunmuştur.
5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun yani kısaca Meslek Yetki Kanununun, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Mühendisliği disiplinleri için bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Kanun ve uygulamaları hakkında özet açıklamalarda bulunmuştur. Meslek mensuplarının bu Kanun ile buna ilişkin uygulama Yönetmelikleri ile alt düzenlemeleri çok iyi bilmeleri ve bir dosya halinde el altında bulundurulmasının önemini belirtmiştir.
     Kanun uygulanırken, özellikle mesleki faaliyet konularının belirlendiği 4 üncü maddesi ile bu mesleki faaliyet konularındaki mesleki hak ve yetkilerin düzenlendiği 5 inci maddesinin birlikte düşünülmesinin ve mesleki uygulamaların bu maddeler birlikte dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizmiştir.
5531 sayılı Kanuna ilişkin mesleki faaliyet konularının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle yapılması halinde;
     - Bu hizmetlerin danışmanlık hizmeti olduğunu ve hizmet sunucusu olan Serbest Ormancılık Büroları ile Şirketlerinden alınmasının yasal zorunluluk olduğu,
     - İhale dokümanları hazırlanırken (idari şartname, teknik şartname, ilan ve sözleşme tasarıları) bu hususlara yer verilmesinin gerektiği,
     - İdari şartname ve ilanlarda yer verilmesi gereken hükümler için, Odanın 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile Oda Şubelerine gönderdiği 13/11/2014 tarihli yazıları ekindeki idari şartname ve ilan metinlerinde kullanılması gereken hususlara uyulmasını,  
     - 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına dair işler de, 4734 sayılı Kanuna ilişkin Hizmet Alımı Uygulamaları Yönetmeliği uyarınca,  4734/48 inci maddesine göre satın alınacak mühendislik hizmetleri için; ihaleye iştirak edecek serbest ormancılık Büro ve Şirketlerinden, Orman Genel Müdürlüğü’nün 27 Orman Bölge Müdürlüğüne gönderdiği 13/4/2011 tarihli ve B.18.1.OGM. 073.03.934.17/1-264-290 sayılı iş deneyim belgeli konulu yazılarındaki “…Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ihale yoluyla satın alınacak hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti (2011 yılı için) 152 588,00 TL sinin altında kalan yaklaşık maliyetli ihalelerde iş bitirme belgesinin isteklilerden talep edilmemesi idaremizin ihtiyaç duyduğu mesleki teknik ağırlıklı hizmetlerde rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlayacağı bir sivil toplum kuruluşu tarafından teklif edilmiş olup; bahse konu teklif Genel Müdürlüğümüzce de uygun mütalaa edilmiştir. Bilgilerini ve bahse geçen konunun ilgililere tebliğini rica ederim.”emrine uyarak, yaklaşık maliyeti 2015 yılı için 806 252,00 TL altındaki ihaleler için serbest ormancılık büro ve şirketlerinden iş deneyim (iş bitirme) belgesinin istenmemesini, belirtmiştir.
     Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinin, mesleğin ve meslektaşların gelişmesi için her türlü çalışmayı kararlılıkla yapmaya devam edeceğini ifade ederek konuşmasını bitirmiştir.
     ABON Ormancılık şirketi sahibi Serbest Orman Mühendisi Abdullah DOĞAN konuşmalarında;
     Orman Genel Müdürlüğü’nden 1998 yılında emekli olduktan sonrada ilk 8 yıl Ormancılık Bürosu, son 9 yıldır da Abon Ormancılık Şirketi sahibi olarak Serbest Mühendislik yapmaktayım. Faaliyet gösterdiğim konular izin irtifak dosya tanzimi ve danışmanlığı, amenajman planı ve orman yol ağı şebeke planı yapımıdır.
     Değerli Meslektaşlarım, bizlerin çalışma alanı ve imkânları kısıtlı değil, inanın çalışıp gayret gösterdikten sonra kazanmamamız için hiçbir engel yoktur.
İhaleli İşlerde birkaç mühendis bir araya gelerek iş ortaklığı yapmak suretiyle işleri alabilir ve sonrasında da ortaklık karı oranında kar paylaşımına gidebilir. Bu konu meslektaşlarımız açısından özellikle sektörde yeni işe başlayan serbest meslek mensubu meslektaşlarımız için son derece önemlidir.
İhale ile yapılacak işlerde ve teknik danışmanlık hizmetlerinde büro ve şirketlerin aşırı fiyat kırımına gitmemesi gerekir. Bu işlerde 30-40 milyon TL gibi bir pasta mevcut olup bu hepimize yetecektir. Ama bu kırımlar pastadaki payımızı düşürmektedir.
     Değerli Meslektaşlarım, bu çalışmaların dışında izin irtifak sahalarının denetim işinin Serbest Yeminli Ormancılık Bürolarına yaptırılması yine bizler için son derece önemli bir gelir kapısı sağlayacaktır. Bu kapsamda Orman Mühendisleri Odamızca, Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu, Yeminli Müşavirlik konusunda eğitimler düzenlemek ve sonrasında yapılacak sınavla belge temini sağlaması gerekir. Bu konuda Odamızdan çalışma yapmasını istiyoruz.
İhale Şartnamelerinde Oda Kayıt Belgesi istenmesi, Serbest Ormancılık Bürosu tanımının ihale şartnamelerinde kullanılması, meslektaşlarımızın önünü açacak ve işlendirilmelerini kolaylaştıracaktır.
     Serbest Ormancılık Bürosu sahibi Orman Mühendisi Nimet CİNİVİZ konuşmalarında;
     Bölgemiz genelinde serbest mühendisler olarak yaptığımız işlerin çoğunluğunu izin irtifak dosyaları, ağaçlandırma projeleri ve ihaleli işler oluşturmaktadır
İhaleli İşler; projelendirme, proje uygulamaları ve hizmet alımı ihaleleri olarak ayrılmaktadır.
     İşlerin toplu olarak ihale edilmesi, kurum bünyesinde açılan ihalelere serbest mühendislik firmalarının yanı sıra, farklı kategorilerde ki firmaların katılması, ihalelerde iş bitirme belgelerinin istenmesi, ihaleli işlerde ki iş bitirme evraklarının yetkili mühendise değil de ilgili firma adına düzenlenmesi bir sorundur.
     Ayrıca Rekabet ortamında fiyatların düşürülmesi projelendirme ve proje uygulama işlerinde çalışmaların kalitesini düşürmektedir. Düşük fiyatla yapılan işlerde hem işi yapan ve hem de idare zarar görmektedir. Bu konuda işe en düşük fiyat veren değil, işi layıkıyla yapacak olanlara öncelik verilmelidir. Ehil olmayan kişilerin fiyat kırarak yaptıkları işler sorun çıkarmaktadır. İşi düşük fiyatla alan insanlar, çareyi ehil olmayan ucuz işgücünde bulmakta, böylece hem zaman kaybedilmekte ve hem de istenen sonuç alınamamaktadır.
     Hizmet alım işlerinde yörede çalışan orman mühendisleri ve serbest ormancılık büroları tercih edilmelidir.
İzin irtifak dosyaların hazırlanma sürecinde, her bölge müdürlüğünde farklı evraklar istenmekte ve buda Serbest Ormancılık Bürolarının iş yükünü artırmakta ve verimliliğini düşürmektedir. Aynı zamanda hizmet ürettiğimiz firmalarla sorun yaşamamıza neden olmaktadır. Bu konuda ortak bir uygulamaya geçilmesi hizmet kalite ve hızını önemli ölçüde artıracaktır.
     Orman işletme müdürlüklerine bağlı orman işletme şeflikleri ile ağaçlandırma ve toprak muhafaza şeflikleri bünyesine birer orman mühendisinin istihdam edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sağlanırsa meslektaşlarımız ormancılık çalışmalarının içine filli olarak katılacak, iş ve deneyim sahibi olacaklardır. Böylece orman mühendisleri meslek grubu içinde kalifiye orman mühendislerinin yetişmesine imkân sağlanmış olacak ve hizmet kalitesi artacaktır.
     Özel ormancılık hizmet sektöründe mühendis istihdamının sağlanması için, özel sektörün yarınından kaygı duymadan çalışabilmesi gerekmektedir. Bunun içinde özel sektörün kazanması ve güçlenmesi gerekir. Özel sektörün kazanabilmesi içinde faaliyet alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Özel sektör güçlenmedikçe, bu sektörde hizmet akdi ile serbest mühendis istihdamı mümkün olmayacaktır.
     Serbest Ormancılık Bürolarınca yapılan işlerde inanılmaz derecede bürokratik engellerle karşılaşmaktayız. Bürokrasi azaltılarak işlerin pratik ve hızlı yürütülmesine imkan sağlanmalıdır.
     Dosyaların işlem sürecinin çok uzun olması hizmet ürettiğimiz firma ve kurumlara karşı taahhüdümüzü zamanında yerine getirmemizi engellemekte ve müşkül durumda kalmamıza neden olmaktadır.
     Meslek odaları mevzuat, emir ve tamim değişikliklerinden zamanında haberdar edilmeli ve Odalarda bu bilgiyi en kısa sürede Ormancılık bürolarına iletmelidir. Ancak fiiliyatta bu olmamakta, bu da yaptığımız iş ve işlemlerin uzamasına neden olmakta ve iş verimimizi düşürmektedir.
     Hizmet işleri bağlamında yükümüzün çok üzerinde vergi alınmaktadır. Bu konuda vergi yükümüzü azaltacak tedbirler alınmalıdır.
     Bölge müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde kadrolu çalışan meslektaşlarımızın, biz serbest orman mühendislerine meslektaşları olduğumuz duygusunu hissettirecek davranışlar içinde bulunurlarsa bu bizleri daha mutlu edecek ve ormancılık mesleğimizin icrasına büyük bir sinerji katacaktır.
     Kurum ve meslek odasının ortak eğitimler düzenlemesi, meslektaşlarımızın kaynaşmasına, problemlerin dile getirilmesine ve çözüm yollarının üretilmesine olanak sağlayacaktır. Özel sektördeki faaliyet alanlarımızın genişletilmesi, istihdamı pozitif yönde etkileyecektir.
     Orman Bölge Müdürlüklerinde Serbest Ormancılık Büroları tarafından yürütülen faaliyetlerdeki yoğun işlemler ve prosedürler azaltılmalıdır.
     Proje yapımı, ağaçlandırma vb. faaliyetler için Serbest Ormancılık Bürolarından iş bitirme belgesi istenmemelidir.
     Hem devlet sektöründe ve hemde özel sektörde orman mühendisi istihdam edilebilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu hem hizmet kalitesini artıracak ve hem de Orman Mühendisi işsizliğine bir nebze olsun çare olabilecektir.
     
      Bundan 30 yıl öncesinin en gözde mühendisliklerinin içinde olan mesleğimiz, son yıllarda tercih edilmez duruma düşürülmüştür. Mesleğimizin layık olduğu konuma gelmesi için hep birlikte çalışmalıyız.
     Panelin sonunda, katılımcılardan orman mühendisleri Yavuz KARAMAN,  Serdar ACAR, Hüseyin DENİZ, Ahmet ÇOK ve Selim ACAR tarafından Oda ve OGM ye yöneltilen sorulara, Oda Genel Merkezi adına panele katılan AR-GE Merkezi Başkanı Eşref GİRGİN, Orman Genel Müdürlüğünden katılan İzin İrtifak Daire Başkan Yardımcısı Ahmet ÇELİK ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkan Yardımcısı İsa SERTKAYA tarafından cevaplandırılarak panel tamamlanmıştır.
 
 

Eklenme Tarihi:  23.02.2015 11:38:57
Okunma Sayısı: 4180                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.