Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

ODTÜ Atatürk Ormanından Artık Ellerinizi Çekiniz…


KAMUOYUNUN DİKKATİNE…
ODTÜ Atatürk Ormanından Artık Ellerinizi Çekiniz…
 
       Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 10/09/2017 gecesi tüm iş makinaları seferber edilerek bir gecede 4.8 km. uzunluğunda bir yol açılarak ODTÜ Atatürk Ormanı baştan aşağıya bölünmüştür. Gerekçe, halen inşaat aşamasında olan Bilkent Şehir Hastanesi’ni İncek Bulvarına bağlamak. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü ile imzalanan 08/09/2017 tarihli protokolü bu yolun yapılması için yeterli görmüştür. Halbuki gerçek hiç de öyle değildir. Çünkü bu yapılan basit bir yol inşaatı olarak düşünülemez. Biz halka hizmet götürüyoruz gibi popülist politikalarla masum bir hale sokulamaz. Biz ormancılar bunun ne demek olduğunu çok iyi anlarız. ODTÜ Atatürk Ormanı’nın nasıl bir coğrafyada tesis edildiğine bakılırsa yapılanın basit bir yol inşaatı olmadığı çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır.
 
      Şöyle ki;
 
      ODTÜ Atatürk Ormanı’nın temeli 15.05.1957 tarihinde ODTÜ ve Türkiye Ormancılar Derneği arasında yapılan protokol ile başlatılmıştır. 07.07.1958 tarihinde ODTÜ ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliğiyle 180 dekarlık alanda deneme mahiyetli ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ve 1959 baharında bu çalışmaların başarılı sonuçları görülünce, 15.11.1960 tarihinde ODTÜ ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları ile “Ağaçlandırma Seferberliği” başlatılmıştır. ODTÜ Atatürk Ormanı’nın temeli böylece atılmıştır. 1961 yılından itibaren günümüze kadar başta karaçam, sedir, sarıçam, kavak, badem, meşe, ahlat gibi ağaç türlerinden olmak üzere 10 milyon ibreli, 23 milyon yapraklı fidan dikilmiştir. Netice olarak Türk Ormancısının, ODTÜ’lülerle birlikte takdire şayan çalışmaları sonucunda ülkemize, “Orta Anadolu’nun Bozkırı” olarak ifade edilen bir coğrafyada 30.488 dekarlık bir orman parçası kazandırılmıştır. Burada esas üzerinde durulması gereken husus, Kahraman Türk Ormancısı tarafından ülkemizin birçok yerleşim yerlerinin çevresinde yapılan ve oldukça başarılı olunan “Yeşil Kuşak Ağaçlandırma” çalışmaları kapsamında, Ankara Yeşil Kuşak Ağaçlandırma çalışmalarının bir parçası olarak, kurak ve yarı kurak mıntıkalarda yapılan ve başarılı olan ağaçlandırma çalışmalarının en güzel örneği olmasıdır. Yarı kurak ve kurak mıntıkalarda ağaçlandırma çalışmaları yapmanın ve başarılı olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu biz ormancılar çok iyi biliriz. Su açığının çok yüksek olduğu ve dolayısıyla yetişme muhiti şartlarının bu denli olumsuz olduğu bu tip mıntıkalarda tesis edilen ormanlara, bütün dünyada olduğu gibi gözümüz gibi bakmamız ve korumamız gerekir.
 
      Orman Mühendisleri Odası olarak öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz. Bizler ihtiyaç halinde, gerektiği kadar yapılan yola ve köprüye karşı olamayız. Bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz nokta, bu işlerin neden ilk olarak ormanlık alanlarda düşünülmesidir? Halbuki bizler tüm insanların, hatta tüm canlıların ortak malı ormanların “en üstün kamu yararı” olduğunu biliriz. Buna inanırız, bunu iddia ederiz. Bu bakımdan en üstün kamu yararı olan büyük emeklerle yetiştirilen orman varlıklarımızın, bu kadar kolay talan edilmesi bizleri derinden üzmekte ve acı acı düşündürmektedir. Bu nedenle ODTÜ Atatürk Ormanının Bilkent Şehir Hastanesine yol bahanesiyle parçalanmasına seyirci kalamayız ve yetkililerden Başkent Ankara’nın akciğerleri olan ODTÜ Atatürk Ormanlarından artık ellerini çekmelerini istiyoruz. Tıpkı Atatürk Orman Çiftliği’ne ait ormanlar için söylediğimiz gibi.
 
      Yetkililerden aşağıdaki sorulara cevap vermelerini bekliyoruz.
 
      1-Bilkent Şehir Hastanesi’ni hâlihazırda İncek Bulvarı’na bağlayan yol varken veya o yolu genişleterek daha az zararla amaca hizmet edilebilecekken, niye ODTÜ Atatürk Ormanı baştanbaşa bölünerek yeni bir yol tesis edilmektedir? Niye bu yol ile böyle kritik ve yarı kurak bir coğrafyada 250-300 dekarlık ormanlık alan yok edilmektedir? Niçin 1000 dekara yakın bir orman alanı ana parçadan koparılmaktadır? Maalesef bu tür yollarla ana parçadan ayrılan ormanlık alanların çok kısa süre sonunda yerleşim alanlarına dönüştüğü kamuoyunca çok iyi bilinmektedir.
 
      2-30.488 dekarlık ODTÜ Atatürk Ormanı’nın, 21.260 dekarı arkeolojik sit alanı, 21.290 dekarı da doğal sit alanıdır. Maalesef tamamı doğal sit alanından geçen bu yol için Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü neden bu kadar kolay izin verir? Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğünce, ODTÜ Atatürk Ormanında 700 bitki türünün olduğu, bunlar içerisinde de 50 türün sadece bu ormanda bulunduğu, Çiğdeci Kuşu ve Akkaşlı Kiraz Kuşu gibi kuşların yaşam alanlarının sadece bu ormanlar olduğu ne kadar biliniyor?
 
      3-Ağaçlandırma sahalarında onlarca ve hatta yüzlerce yıl geçtikten sonra ekosistemin ancak oluşabileceği, bunun için yol inşaatı karşılığında ODTÜ Rektörlüğü’ne verileceği söylenen 360 dekarlık alanın hiçbir zaman yok olan orman alanını karşılayamayacağı ne kadar bilinmektedir?
 
      4-ODTÜ Rektörlüğü bu hassas alanların korunması için neden hiç direnmez? Mevcut protokole uygun olarak çalışılıp çalışılmadığı ne kadar takip edilmektedir?
 
      5-ODTÜ Atatürk Ormanı gibi kurak mıntıka ağaçlandırması olan bu kritik yerlerde orman alanlarına dokunulmadan, 4.8 km.’lik kısım içinde tünel, viyadük gibi diğer alternatifler ne kadar değerlendirilmiştir?
 
      Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 02/10/2017
 
      Orman Mühendisleri Odası
      Yönetim Kurulu


Eklenme Tarihi:  03.10.2017 15:10:52
Okunma Sayısı: 1033                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.