Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Bitkilerine Arız Olan "Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi Eğitimi" Planlandığı Şekilde 03-08 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Ayaş-Ankarada Yapıldı


ORMAN BİTKİLERİNE ARIZ OLAN “ZARARLI ORGANİZMALARLA
MÜCADELE YETKİ BELGESİ EĞİTİMİ” PLANLANDIĞI ŞEKİLDE
03-08/NİSAN/2017 TARİHLERİ ARASINDA
AYAŞ-ANKARA’DA YAPILDI
 
       Odamız tarafından planlanan; “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği” hükümlerine göre, orman bitkilerine arız olan Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi eğitimi 03-08/Nisan/2017 tarihleri arasında Ayaş-Ankara’da yapıldı.
       Eğitim Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın açış konuşmalarıyla başladı.
 
 
       Sayın KÜÇÜKAYDIN; “Danıştay’da açılan davalarda verilen kararlar sonucunda, mesleki haklarımızın uygulanmasına yönelik olmak üzere bu ikinci kademe mesleki geliştirme eğitimini yapıyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Bu sizlerin ekmek kapısıdır. Yasal alt yapıda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bundan sonra bu alanda çizilecek politikalar önemlidir. Meslek ortak değerlerimizdir. Ortak değerlerimizde bir araya gelmemiz gerekiyor.
       Sakarya’da; yine mesleki haklarımızın Danıştay kararları sonucunda uygulamaya aktarılmasına ilişkin olarak, OGM nin yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe dayanarak, fidancılık sektörünü ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren Sakarya Şubesi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa ve Oda Genel Merkezinin destekleriyle 18.Mart.2017 de bir panel düzenlendi. Bu panelin konusu ve yeri çok isabetlidir. Orada da ifade ettiğim üzere, fidancılık konusunda ileriye yönelik ve sektörün önünü açacak politikalar belirlenmelidir.
       Mesleki alanda uygulama alanları genişletilmeli ve arz çeşitlendirilmelidir. Meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarında etik kurallara uygun olarak davranmalıdır. Devlet iş yaptıran ve denetleyen konumunda olmalıdır. Eğitimin mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı sonuçlar vermesini temenni ederim” diyerek konuşmalarını bitirmiştir.
       Eğitimde yer alan konuşmacılar kendi konularında uygulamaya yönelik çok değerli bilgiler vermişlerdir. Buna göre;
       Oda AR-GE Merkezi başkanı Eşref GİRGİN; 5531 sayılı Kanunun, orman Zaralılarıyla mücadeleye ilişkin hükümleri ile orman bitkilerine arız zararlılar konusunda Danıştay’da açılan davalar ve sonuçları ile üretilen mühendislik hizmetlerine ait mesleki denetim vize uygulaması hakkında bilgiler vermiştir.
 
 
       Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı şube müdürleri Akın EMİN ile Metin KARADAĞ; yönetmelik ve 305 nolu tebliğin uygulaması ve Türkiye’de uygulanan biyolojik mücadeleler hakkında bilgiler sunmuşlardır.
 
 
       Kırşehir Ahievran Üniveristesi Öğretim Görevlisi Biyolog Dr. Kahraman İPEKDAL; yabancı istilacı zararlının neden olduğu kestane ölümlerinde, parazitoit olarak kestane gal arısı  Torymus Sinensis ile yapılan biyolojik mücadele ve gal arısı üretimi hakkında uygulamaya yönelik ve ilgiyle izlenen çok geniş bilgiler vermiştir.
 
 
       Orman Genel Müdürlüğü Bolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünsden Biyolog Deniz ÇAKAR; kestane dal kanseri mücadelesinde hipovirülen üretimi, uygulaması ve araziye salımı konusunda bilgiler sunmuştur.
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AVCI; Türkiye ormanlarında önemli zararlar yapan böceklerin tanıtımı, mücadele usulleri ve reçete yazma yetkileri konularında çok detaylı ve ilgiyle izlenen bilgiler sunmuştur. Yabancı istilacı türlerin tehlikesine özellikle dikkat çekmiştir. Sayın AVCI, orman bitkisi
zararlılarıyla mücadeleye ilişkin Orman Genel Müdürlüğünce basılan üç ciltten oluşan eğitim kitabı setinin de hazırlamasını yapmıştır. 
 
 
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ ile Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Asko T. LEHTİJARVİ; orman bitkilerine arız olan mantarlar ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler sunmuşlardır. Özellikle ithal edilen bitki ve bitkisel ürünlerle yurdumuza giren ve şimşir yanıklığı, İstanbul’da ki tarihi çınar ağaçlarının ölümlerine neden olan mantarlar ve mücadelesi hakkında bilgiler sunmuşlardır.
 
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğ. Gör. Dr. A. Gülden ADAY KAYA; fidanlıklarda fidan ölümlerine nedene olana kök çürüklüğü ve göçerten hastalığı ve mücadelesi hakkında bilgiler sunmuştur.
       Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Süleyman AKBULUT ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet DAYI; orman bitkilerinde hastalık ve ölümlere nedene olan nematotlar konusunda bilgiler ve mücadele yöntemlerini sunmuşlardır.
 
 
       Ankara Fidanlık Müdürlüğü İlyakut Fidanlığında, eğitimin dördüncü gününde arazi tatbikatı yapılarak, zararlıların teşhisinde uygulanması gereken usul ve yöntemler uygulamalı olarak katılımcılara Prof. Dr. Mustafa AVCI ve Şube Müdürü Akın EMİN tarafından aktarılmıştır.
       Yetki belgesi eğitimine; 74 Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu ile 10 belediyelerde görevli orman mühendisi olmak üzere toplam 84 orman mühendisi katılmış ve yapılan sınavda başarılı sağlayarak, yetiştikleri yerlere bakılmaksızın, orman bitkilerine Yönetmeliğin Ek-7 de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi”ni almaya hak kazanmışlardır. Bu belgeyi almaya hak kazanan meslektaşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
       Böylece 5531 sayılı Meslek Yetki Kanunumuzun orman mühendislerine sağlamış olduğu bir mesleki faaliyet konusu daha uygulamaya geçirilmiş oldu.
       5531 sayılı Kanunda düzenlenen ve Odamızın aldığı çeşitli Danıştay kararları ile mesleki haklarımız tescil edilen; orman, park, bahçe, mezarlık, yol kenarı vb. yani yetiştikleri yerlere bakılmaksızın, tüm yerlerde bulunan orman bitkilerine arız olan, zararlı organizmalarla mücadeleye ilişkin mesleki haklarımızın uygulamaya geçirilmesinde ilgili yönetmelik ve tebliği yürürlüğe koyan, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine meslektaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz.  
 
   

 

 Eklenme Tarihi:  13.04.2017 10:50:16
Okunma Sayısı: 1719                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.