Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Bitkilerine Arız Olan "Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi Eğitimi" Planlandığı Şekilde 13-18 Kasım 2017 Tarihleri Arasında Antalyada Yapıldı


ORMAN BİTKİLERİNE ARIZ OLAN “ZARARLI ORGANİZMALARLA
MÜCADELE YETKİ BELGESİ EĞİTİMİ” PLANLANDIĞI ŞEKİLDE
13-18/KASIM/2017 TARİHLERİ ARASINDA
ANTALYA’DA YAPILDI
 
       Odamız tarafından planlanan; “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği” hükümlerine göre, orman bitkilerine arız olan Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi eğitimi 13-18/Kasım/2017 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.
 
       Eğitim Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın açış konuşmalarıyla başladı.
 
 Orman Mühendisleri Odası Orman Mühendisleri Odası
 
       Sayın KÜÇÜKAYDIN; “5531 sayılı Kanuna dayanarak Odamızın Danıştay’da açtığı davalarda verilen kararlar uyarınca, mesleki haklarımızın uygulanmasına yönelik olmak üzere, orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar ile mücadele yetki belgesi eğitimlerinin ikincisini bugün Antalya’da yapmaktayız.
 
       Odamız Doğu Akdeniz Şube Başkanlığınca; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, üç milletvekili, Adana ve Mersin Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin park bahçelerden sorumlu birim yetkilileri ile meslektaşlarımızın katılımlarıyla “Orman Bitkilerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele ve Yetkiler” konulu bir konferans 11/Kasım/2011 tarihinde Adana’da gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta bundan böyle Belediyelerin sorumluluklarındaki park, refüj, yol kenarı, mezarlık ve bahçelerdeki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar ile mücadelenin yetki belgesi almış orman mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya belediyelerdeki yetki belgesi almış kadrolu orman mühendislerince yapılacağı hususunun altı çizilmiş, belediyelerin yapacakların zararlı organizmalar ile mücadele hizmet alımlarında düzenleyecekleri teknik şartnamede, yetkili orman mühendislerinin yer aldığı serbest ormancılık büro ve şirketlerinin ihaleye girebilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
 
       Bu konferans, özellikle genç meslektaşlarımızın Odamıza yaptıkları talepleri üzerine hemen açılmasına karar verilmiştir. Bu eğitimin arkasından ve Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı eğitimin arkasından, Orman Bitkisi Kontrolörü ve Bitki Pasaportu düzenlemesine ilişkin yetki belgesi eğitiminin açılması için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
 
       Mesleki alanda uygulama alanları genişletilmeli ve arz çeşitlendirilmelidir. Meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarında etik kurallara uygun olarak davranmalıdır. Devlet iş yaptıran ve denetleyen konumunda olmalıdır. Eğitimin mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı sonuçlar vermesini temenni ederim” diyerek konuşmalarını bitirmiştir.
 
       Eğitimde yer alan konuşmacılar kendi konularında uygulamaya yönelik çok değerli bilgiler vermişlerdir. Buna göre;
Oda AR-GE Merkezi başkanı Eşref GİRGİN; 5531 sayılı Kanunun, orman Zaralılarıyla mücadeleye ilişkin hükümleri ile orman bitkilerine arız zararlılar konusunda
  
       Danıştay’da açılan davalar ve sonuçları ile üretilen mühendislik hizmetlerine ait mesleki denetim vize uygulaması hakkında bilgiler vermiştir.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı şube müdürleri Akın EMİN; yönetmelik ve 305 nolu tebliğin uygulaması ve Türkiye’de uygulanan biyolojik mücadeleler hakkında bilgiler sunmuşlardır.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Kırşehir Ahievran Üniveristesi Öğretim Görevlisi Biyolog Dr. Kahraman İPEKDAL; yabancı istilacı zararlının neden olduğu kestane ölümlerinde, parazitoit olarak kestane gal arısı  Torymus Sinensis ile yapılan biyolojik mücadele ve gal arısı üretimi hakkında uygulamaya yönelik ve ilgiyle izlenen çok geniş bilgiler vermiştir.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Orman Genel Müdürlüğü Bolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Biyolog Deniz ÇAKAR; kestane dal kanseri mücadelesinde hipovirülent üretimi, uygulaması ve araziye salımı konusunda bilgiler sunmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AVCI; Türkiye ormanlarında önemli zararlar yapan böceklerin tanıtımı, mücadele usulleri ve reçete yazma yetkileri konularında çok detaylı ve ilgiyle izlenen bilgiler sunmuştur. Yabancı istilacı türlerin tehlikesine özellikle dikkat çekmiştir.   
  
       Sayın AVCI, orman bitkisi zararlılarıyla mücadeleye ilişkin Orman Genel Müdürlüğünce basılan üç ciltten oluşan eğitim kitabı setinin de hazırlamasını yapmıştır. 
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ ile Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Asko T. LEHTİJARVİ; orman bitkilerine arız olan mantarlar ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler sunmuşlardır. Özellikle ithal edilen bitki ve bitkisel ürünlerle yurdumuza giren ve şimşir yanıklığı, İstanbul’da ki tarihi çınar ağaçlarının ölümlerine neden olan mantarlar ve mücadelesi hakkında bilgiler sunmuşlardır.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğ. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY; fidanlıklarda fidan ölümlerine neden olan kök çürüklüğü ve göçerten hastalığı ve mücadelesi hakkında bilgiler sunmuştur.
 
       Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet DAYI; orman bitkilerinde hastalık ve ölümlere neden olan nematotlar konusunda bilgiler ve mücadele yöntemlerini sunmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Antalya Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Bük Lütfü BÜYÜKYILDIRIM araştırma ormanında; 17/11/2017 günü tatbikat yapılmış, tatbikatta araştırma enstitüsü Koruma Başmühendisi Ayhan PEKTAŞ tarafından uygulamalı bilgiler sunulmuştur.

Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası

Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Tatbikatta araştırma ormanında bu yıl çok miktarda kızılçam kurumalarına neden olan Orthotomicus erosus kabuk böceğinin erginleri ağaçlar görülmüş, ayrıca Korkuteli işletmesindeki tabii olarak getirilen Kızılçam genç meşcerelerine arız olan İps sexdentatus’un ikinci evresi ve yumurta koçanlarının yer aldığı ibreler görülmüş ve yapılan ve yapılması gereken mücadele hakkında bilgiler sunulmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       Yetki belgesi eğitimine; 26 Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu ile bir belediyede görevli orman mühendisi olmak üzere toplam 27 orman mühendisi katılmış ve yapılan sınavda 25 kişi başarı sağlayarak, yetiştikleri yerlere bakılmaksızın, orman bitkilerine Yönetmeliğin Ek-7 de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi”ni almaya hak kazanmışlardır. Bu belgeyi almaya hak kazanan meslektaşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası


Eklenme Tarihi:  21.11.2017 10:22:37
Okunma Sayısı: 766                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.