Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Endüstri Mühendisleri İle Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, Yapı Denetimlerinde Görev Almaları Gerektiğine İlişkin Odamızca Hazırlanan Teknik Rapor, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Gönderildi.


ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTR
İ MÜHENDİSLERİNİN, YAPI DENETİMLERİNDE GÖREV ALMALARI
GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ODAMIZCA HAZIRLANAN TEKNİK RAPOR,
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ.
 
 
       Odamız AR-GE Merkezi Başkanı Eşref GİRGİN, KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Semra ÇOLAK ve Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR’dan oluşan teknik heyet tarafından; orman endüstri mühendisleri ile ağaç işleri endüstri mühendislerinin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu hükümlerine göre yapılacak yapı denetimlerinde görev almaları gerektiğine ilişkin hazırlanan ve haber ekindeki teknik rapor 8.3.2017 tarihli ve 271 sayılı yazıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir.
       Bilindiği üzere İzmit, Yalova ve Sakarya illerinde büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremlerden sonra, yapı denetimlerinin öneminin ortaya çıkması ve yapı denetiminin disipline alınması amacıyla, yerinde bir kararla 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
       Odamız üyeleri, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisinin 5531 sayılı kanun ile yasal güvenceye alınan mesleki faaliyet konuları içinde yer alan, ahşap ve ahşap çatı sistemlerine, 4708 sayılı Kanundaki taşıyıcı sistem tanımında yer verilmiş ve yapı denetimi kapsamına alınmıştır.
       4708 sayılı Kanunun tanımlara ilişkin birinci maddesi, birinci fıkrası (g) bendinde tüm yapıların ana unsurunu teşkil eden “g) Taşıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,” tanımının içinde, Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konuları olan ahşap, döşeme, çatı gibi yük taşıyan bölümlerine yer verilmiştir.
       Ancak 4708 sayılı Kanunda yer almasına rağmen Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde, üyelerimizin yasal hakları olan ahşap ve çatı sistemleri ile ilgili her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yapılarda ahşap taşıyıcı sitemler kullanıldığına göre, bunların denetimi yetkili olmayan mühendislik disiplinlerince yapılmaktadır. Bu husus 5531 sayılı Kanuna hükümleri ile yapı denetimi tekniğine aykırıdır. 
       Teknik komisyon, Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde ki “…orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek,” (c) bendindeki … teknik ve bilimsel incelemelerde bulunarak değerlendirme sonuçlarını ülke, kamu ve üyelerinin yararlarına sunmak,” ve (e) bendindeki “üyelerin hak ve yetki, meslek şeref ve haysiyetlerinin korunması ile ilgili her türlü tedbiri almak,”  hükümlerine dayanarak, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği bağlamında incelemeler yapmış ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına öneriler yapılmıştır.
       Odamız teknik komisyonunca hazırlanan teknik rapor, aynı zamanda doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’ye de gönderilmiştir.
       Odamız her mesleki konuda olduğu gibi, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve hukukunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her platformda savunmaya aralıksız devam edecektir.
       Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27.03.2017
       ODA YÖNETİM KURULU
 
 
 


Eklenme Tarihi:  27.03.2017 14:54:58
Okunma Sayısı: 1097                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.