Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Endüstri Mühendislerinin Katıldığı Cansız Orman Bitkisel Ürünlerine Arız Olan "Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi Eğitimi" Planlandığı Şekilde 17-21/Nisan/2017 Tarihleri Arasında Kızılcahamam-Ankarada Yapıldı


ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN KATILDIĞI
CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE ARIZ OLAN
“ZARARLI ORGANİZMALARLA MÜCADELE YETKİ BELGESİ EĞİTİMİ”
PLANLANDIĞI ŞEKİLDE
17-21/NİSAN/2017 TARİHLERİ ARASINDA
KIZILCAHAMAM-ANKARA’DA YAPILDI
 
       Odamız tarafından planlanan; “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği” hükümlerine göre, cansız orman bitkisel ürürnleri ve ahşap yapı elemanlarına arız olan “Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi” eğitimi 17-21/Nisan/2017 tarihleri arasında Kızılcahamam-Ankara’da yapıldı.
 
 
 
 
       Eğitim Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın açış konuşmalarıyla başladı.
 
 
 
       Sayın KÜÇÜKAYDIN; “Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan Zaralılar konusuna ilişkin mevzuat yeni yürürlüğe girdiği için bu eğitimi yapıyoruz. Birlik içinde hareket edip Odaya daha çok katılım sağlamanız gerekiyor. Kendinizi piyasaya kabul ettirebilmeniz için çok iyi yetişmeniz gerekmektedir. Bu nüveyi çok önemsiyorum. 5531 sayılı Kanunun uygulanmasından taviz vermememiz gerekiyor. Özel sektörün kendine has özellikleri vardır. Uygulamadaki sıkıntılar sizleri yıldırmasın. Mesleki büyümeye devam etmeliyiz. Aramıza başka birilerinin girmesine imkan vermemeliyiz. Birbirimizi denetlemeyiz. Etik davranmayanları barındırmamalıyız.” diyerek konuşmalarını bitirmiştir.
       Eğitimde yer alan konuşmacılar kendi konularında uygulamaya yönelik bilgiler vermişlerdir. Buna göre;
       Oda AR-GE Merkezi başkanı Eşref GİRGİN; 5531 sayılı Kanunun, orman zararlılarıyla mücadeleye ilişkin hükümleri ile orman bitkileri ve bitkisel ürünlere arız zararlılar konusunda Danıştay’da açılan davalar ve sonuçları ile üretilen mühendislik hizmetlerine ait mesleki denetim vize uygulaması hakkında bilgiler vermiştir.
 
 
 
       Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı şube müdürleri Akın EMİN, yönetmelik ve 305 nolu tebliğin uygulaması ve Türkiye’de uygulanan biyolojik mücadeleler hakkında bilgiler sunmuşlardır.
 
 
 
       Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AVCI; cansız orman bitkisel ürünleri, ahşap mobilyalar, ahşap yapı elemanlarında önemli zararlar yapan böceklerin tanıtımı, mücadele usulleri ve reçete yazma yetkileri konularında çok detaylı bilgiler sunmuştur. Yabancı istilacı türlerin tehlikesine özellikle dikkat çekmiştir.
 
 
 
       İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren TERZİ; ahşap yeniden keşfedilmeyi bekliyor diyerek dikkatleri bu konu üzerine dikkat çekerek,  cansız orman bitkisel ürünlerinde (Odun) zarar yapan biyotik ve abiyotik zararlılar ve odun koruma metotları (Kimyasal ve Fiziksel Modifikasyonlar) konularında bilgiler sunmuştur.
 
 
 
       İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun KÖSE; cansız orman bitkisel ürünlerinde (Odun) zarar yapan mantarlar ve mücadele metotları (Fümigasyon, Sterilizasyon), depolardaki odunlarda ahşap malzemelerdeki çürüklükler, çürüklük tipleri, ardaklanma ve benzeri zararlılar ile mücadele yöntemleri konularında bilgiler sunmuştur. Ahşap yapı elemanları üzerine önemli zarar yapan mantarlar konusunda dikkat çekici örnekler vermiştir.
 
 
 
      Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Derya GEZER; ahşap Korumasında emprenye metotları, emprenye malzemeleri ve uygulaması, ahşap yapılardaki tahribat ve kusurların belirlenmesi ve ISPM-15 standardı hakkında bilgi ve ısıl işlem uygulaması konularında bilgiler sunmuştur.
 
 
 
      Böylece 5531 sayılı Meslek Yetki Kanunumuzun orman endüstri mühendislerine sağlamış olduğu ve yeni alanlarda uygulamaya yönelik bir mesleki faaliyet konusu daha uygulamaya geçirilmiş oldu.
Eğitim 21.4.2017 tarihinde yapılan sınavla sona ermiş ve 21 orman endüstri mühendisi sınavda başarı göstererek sertifika almaya hak kazanmışlardır.
 
 
 
       5531 sayılı Kanunda düzenlenen ve Odamızın aldığı çeşitli Danıştay kararları ile mesleki haklarımızın, cansız orman bitkisel ürünleri ile ahşap yapı elemanlarında uygulamaya geçirilmesiyle birlikte Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarihi ahşap binalarının onarımları konularında uygulamaya geçirilmesi sağlanmış olacaktır.
Cansız orman bitkisel ürünlerine arız olan, zararlı organizmalarla mücadeleye ilişkin mesleki haklarımızın uygulamaya geçirilmesinde ilgili yönetmelik ve tebliği yürürlüğe koyan, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine meslektaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz.  25.4.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Eklenme Tarihi:  25.04.2017 14:14:19
Okunma Sayısı: 1428                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.