Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Genel Müdürlüğü nün 2016 Yılı Hesaplarına Ait Sayıştay Raporuna Göre, 5531 Sayılı Kanuna İlişkin Mühendislik Hizmet Alımı İhalelerine Yalnızca Ormancılık Büro Ve Şirketleri Girmesi Gerekir.


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2016 YILI HESAPLARINA AİT SAYIŞTAY
RAPORUNA GÖRE, 5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MÜHENDİSLİK
HİZMET ALIMI İHALELERİNE YALNIZCA ORMANCILIK BÜRO VE
ŞİRKETLERİ GİRMESİ GEREKİR.
 
       Orman Genel Müdürlüğünün 2016 yılı hesaplarının Sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen 2016 yılı Düzenlilik Raporunda, “BULGU 6: Orman Bölge Müdürlüklerince 2016 Yılında Açılan Orman Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerine, Ortaklarının Tamamı Ruhsatlı Orman Mühendisleri Olan Serbest Ormancılık Büroları İle Serbest Ormancılık Şirketlerinin Girmeleri Gerekirken, İhalelere Bu Niteliği Haiz Olmayan Şirketlerin de Katılmaları”  başlığı açılarak, orman bölge müdürlüklerindeki mühendislik hizmeti alımı ihalelerine, yalnızca serbest ormancılık büro ve şirketlerinin girmeleri gerektiği yönünde, orman bölge müdürlüklerine Odamızca gönderilen uyarı yazıları doğrultusunda ihale dokümanı hazırlanmasına dikkat çekilmiş ve diğer şirketlerin bu mühendislik hizmet alımı ihalelerine katılmamaları gerektiği hususu açıkça belirtilmiştir. 
      Sayıştay Raporunda şöyle denilmektedir.
      “Ancak bazı Bölge Müdürlüklerince açılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin ilan ve şartnamelerinde “….veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde, 5531 Sayılı Kanun'un 4. maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri içermesi, ortakları arasında ya da teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, Ruhsatlı Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi unvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla,” ifadelerine yer verilerek, serbest ormancılık bürosu veya serbest ormancılık şirketi olmayan diğer şirketlerin de ihaleye girmelerine imkan sağlanmıştır. Konuya ilişkin yaptığımız incelemelerde; Orman Bölge Müdürlüklerinde bu kapsamda 103 orman mühendisi danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapıldığı ve bu ihalelerden ekli tabloda daha ayrıntılı görüleceği üzere, 29 ihalenin yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
      Orman Bölge Müdürlüklerinde 2016 yılında açılan orman mühendisi danışmanlık hizmet alımı ihaleleri ilan ve idari şartnamelerinin, ihaleye katılma niteliğine haiz olmayan şirketlerin de ihalelere katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi sonucu, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine ve 4734 sayılı Kanunun ihalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkelerine aykırı hareket edildiğinden, kurumca açılan orman mühendisi danışmanlık hizmet alımı ihaleleri ilan ve idari şartnamelerinin ihalelere sadece ortaklarının tamamı ruhsatlı orman mühendisi olan Serbest Ormancılık Büroları ile Serbest Ormancılık Şirketlerinin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”
      Orman Genel Müdürlüğü; Sayıştay Raporundan sonra, daha önce merkez ve taşra teşkilata gönderdiği mühendislik hizmet alımlarına ilişkin 08.08.2016 tarihli 1758100 sayılı talimatına ek olarak, 03.Mayıs.2017 tarihli ve 97342770-934.02.02-E.919592 sayılı talimatı göndererek mühendislik danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, Sayıştay Raporunda belirtilen hususlara uygun olarak ihale dokümanlarının hazırlanması talimatını vermiştir.
      Orman Mühendisleri Odası olarak, mesleğimizin kurallara uygun olarak yapılması için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da idareye her türlü teknik ve hukuki desteği vermeye devam edeceğiz.
      Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.06.2017
 
      ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:


Eklenme Tarihi:  20.06.2017 10:59:18
Okunma Sayısı: 1561                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.