Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Yer Alan "Uygulamalı Sınav" İbaresinin Yürürlüğü Durduruldu


GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATLERİNE
 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
YER ALAN UYGULAMALI SINAV İBARESİNİN
YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU
 
       Bilindiği üzere Odamızın Danıştay’da açtığı davalar sonucunda; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Madde-8’deki ve/veya sözlü ibaresinin yürürlüğü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 10/9/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/978 sayılı kararıyla yürürlüğü durdurulmuş ve iptal edilmişti. Bu karar internet sayfamızda meslek kamuoyuyla paylaşılmış, sözlü sınavlarda hakları yenen genç meslektaşlarımızdan haklarını aramaları istenmiş ve örnek dilekçeler sayfaya konulmuştu. Bu karara dayanarak bir meslektaşımız hakkını almış ne yazık ki çok büyük kitle sessiz kalmıştı.
       Danıştay’ın bu karari üzerine 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile EK MADDE:8 tekrar değiştirilmiş ve sözlü sınav yerine yazılı ve/veya uygulamalı sınavibareleri getirilmişti. Odamız bu ibarelerin de iptali için Danıştay 12. Dairesinde açmış, davada verilen 12.4.2017 tarihli ve E:2016/6017 çok kapsamlı karar ile hem yazılı ve hem de uygulamalı sınav ibarelerinin yürürlükleri ayrı ayrı gerekçelerle durdurulmuş ve böylece genç mühendislerimize yönelik kul hakkının yenilmesine geçit verilmemiştir. Bu karar da 24/7/2017 tarihli duyurumuzda meslek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
       Orman Genel Müdürlüğü bu ana yönetmeliğe paralel olarak kendi özel yönetmeliğinde değişiklikler yapmış, Odamız her yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’da iptal davaları açmıştır. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğünden de Danıştay kararlarının beklenmesi istenmiş, adil atama yönetmelikleri çıkarması ve genç mühendislerimizin haklarının yenilmemesi istenmiştir. Ne yazık ki bu hukuka uygun tavsiyelerimiz hiç dikkate alınmamıştır.
       Ancak Orman Genel Müdürlüğü, yine bildiği yoldan şaşmayarak 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliğiyayımlamak suretiyle, KPSS (B) puanının yanında, adaletsiz “sözlü sınav” uygulamasını sürdürebilmek için, yönetmeliktekisözlü ibarelerini, aynı nitelikteki uygulamalı ibaresi ile değiştirmek suretiyle, yine genç mühendislerin haklarının yenileceği, yeni mağdurların yaratılacağı, subjektif kriterlere dayalı ve dış etkilere açık mühendis alımlarını sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu Yönetmelik değişikliği “sözlü sınav” yerine getirilen yazılı ve/veya uygulamalı sınavibarelerinin iptali için Danıştay 12. Dairesinde açtığımız E:2016/10653 nolu davada verilen ekli 20/9/2017 tarihli karar ile yürürlüğü durdurulmuştur.
       Böylece Orman Genel Müdürlüğüne ilk kez açıktan atanacak orman mühendisi alımlarında, KPSS (B) puanının yanında “yazılı” veya “sözlü” veya “uygulamalı” her ne ad altında olursa olsun ikinci bir sınavın yapılmasının önü tamamen kapanmıştır.
       Orman Genel Müdürlüğüne gerek resmi yazı ile ve gerekse bu sayfalardan defalarca seslendiğimiz hususları tekrarlamak istiyoruz.
       Şöyle ki;
       - Mühendis atamalarında, hukuk dışı olduğu Danıştay kararları ile sabit olan KPSS (B) puan grubunun yanında “yazılı”, “sözlü”, “uygulamalı sınav” gibi eşitlik ilkesine aykırı, sübjektif ve dış etkenlere açık ikinci sınav yapmaya ilişkin olarak hukuk yollarla yönetmelik düzenlemelerine girmeyiniz.
       - Açıktan mühendis atamalarını yaparken, yalnızca KPSS (B) puan türü dikkate alınız. Başarılı genç meslektaşlarımızın haklarının yenilmesine neden olmayınız.
       - Kul hakkı yemeyiniz, kul hakkı yiyenlerin ebedi alemde çok büyük vebal ile sorguya çekileceklerini unutmayınız,
       - Genç meslektaşlarımızın; ümitlerini suya düşüren, hayallerini söndüren, önlerini görmelerine engel olan, birilerinin ikballerine basamak olmaktan öteye gitmeyen pansuman tedbirler ile kıymetli zamanlarını boşa geçirmeyiniz.
       - Genel Müdürlüğünüz bünyesine daha çok orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ataması (memur, sözleşmeli) yapabilmeniz için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı gibi, Maliye Bakanlığından daha çok kadro almaya çalışınız.
       Değerli meslektaşlarımız,
       Odamız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, mesleki hak ve yetkilerimizi ihlal eden düzenlemelerin iptali için her türlü hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.
       Danıştay kararının mesleğimiz ve meslektaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz.  
       Meslek kamuoyuna saygıyla duyururuz. 19.12.2017
      
       ODA YÖNETİM KURULU
 


Eklenme Tarihi:  19.12.2017 12:06:13
Okunma Sayısı: 2329                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.