Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Genel Müdürlüğünün Mesire Yerleri Yönetmeliğine Eklediği Geçici 2. Madde İle Kiraya Verilen Mesire Yerlerinin İşletme Süresinin Bakan Oluruyla 29 Yıla Kadar Uzatılması, Keyfi Uygulamaların Ve Rantın Önünü Açacak Ve Kamu Zararına Neden Olacaktır…


BASINA VE KAMUOYUNA
 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİNE EKLEDİĞİ GEÇİCİ 2.
MADDE İLE KİRAYA VERİLEN MESİRE YERLERİNİN İŞLETME SÜRESİNİN BAKAN OLURUYLA
29 YILA KADAR UZATILMASI, KEYFİ UYGULAMALARIN VE RANTIN ÖNÜNÜ AÇACAK
VE KAMU ZARARINA NEDEN OLACAKTIR…
 
       15 Aralık 2017 tarih 30271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, “Mesire Yerleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılarak “Pazarlık Usulü yöntemiyle kiralama” başlıklı Geçici 2-(1) maddesi; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme süresi bitmemiş olanlar dahil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 Sayılı Kanuna göre işletme hakkı kiraya verilen mesire yerlerine ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, Mesire Yeri eski işletmecisine tekrar Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Onayı ile Pazarlık Usulü Yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dahil, toplam süre 29 yılı geçmez” maddesi eklenmiştir.
 
       Ülkemizin en güzel Ormanlık alanlarında, koylarında yönetmeliğe göre tipleri belirlenmiş konaklamalı ve konaklamasız mesire yerleri 5-10 yıllık işletme sürelerine göre ihale yapılmıştır. Şahıslar ve şirketler bu süreyi esas alarak tekliflerini vermektedirler. Kısa süreli yatırımlarda, işletmecinin yapacağı işler daha sınırlı olduğundan kiralama gelirleri çok daha düşük olacaktır. 5 Yıllık ile 29 yıllık kiralama aynı şey değildir.
      
       Mesire yerlerinin işletme süresinin Bakan onayıyla 29 yıla kadar uzatma imkanı verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olup, Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki kiralamada esas usulün “Kapalı Teklif” olduğu hükmüyle de çelişmektedir. Ayrıca bu düzenlemeyle, daha önce düşük fiyatla kısa süreli kiralama yapan işleticiler, subjektif kararla ve keyfi olarak kiralama süresinin 29 yıllığına kadar uzatılması halinde, Devlet zarar uğratılacak ve üçüncü şahıslara haksız kazanç sağlanmış olacaktır. Halbuki ihale koşullarında değişiklik ortaya çıktığında ihale yenilenmiş olsaydı Devlet zararı oluşmayacak ve haksız kazanç sağlanmayacaktı.
 
       Söz konusu mesire yerlerine ihalelerde yüksek fiyat teklifiyle alıcı bulan Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz’in en güzel ormanları ve koyları da dahildir.
 
       Orman Mühendisleri Odası olarak bu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da iptal davası açılacaktır.
 
       Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. 19.12.2017
 
        Orman Mühendisleri Odası
                 Yönetim Kurulu
 
 


Eklenme Tarihi:  19.12.2017 13:46:03
Okunma Sayısı: 888                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.