Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman İdaresinin Merkez Ve Taşra Kuruluşları İle Meslektaşlarımıza Duyuru


ORMAN İDARESİNİN MERKEZ VE TAŞRA KURULUŞLARI İLE

MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU
 
       Orman bölge müdürlükleri, orman işletme müdürlükleri ve orman fidanlık müdürlüklerince, 5531 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen orman mühendisliği mesleki faaliyet konularına dair danışmanlık hizmetleri alımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında bu günlerde ihalelere çıkılmaktadır.
       
       Odamız, tarafsız ve objektif olarak, her hangi bir ikbal beklemeden, genç meslektaşlarımızın geçim kaygılarını istismar etmeden, yeni bir taşeron mağduru yaratılmadan, 5531 sayılı Kanun kapsamındaki mühendislik hizmetlerinde, kamu ihale mevzuatına göre yapılacak doğru ihaleler ile meslektaşlarımızın işlendirilmesinde, bugüne kadar olduğu gibi her türlü desteği vermeyi bundan sonra da sürdürecektir.
 
      İhale yapacak idarelerin, 5531 sayılı Kanuna ilişkin yapacakları 2018 yılında mühendislik hizmet alımı ihalelerine ışık tutması açısından, 4734 sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri, 5531 sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri, kararlar ve genelgeler dikkate alınarak hazırlanan kapsamlı ihale bilgilendirme notu ve örnek ihale dosyaları duyurumuz ekindedir.
 
      Özellikle idari tip şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesi boş bırakılan (h) bendine; 5531 sayılı Kanuna ilişkin ihalelere yalnızca ihale konusunda yetkilendirilmiş serbest ormancılık büro ve şirketlerinin girmesini sağlamak için, Hizmet Alımları Uygulamaları İhale Yönetmeliğine göre hazırlanan aşağıdaki metin mutlak konulmalıdır. İhaleye girmek için Odamızdan ihale yetkinlik belgesi almak isteyenlere belge verirken öncelikle bu hususun varlığı aranacaktır. Buna göre,
 
      “7/h)İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
 
      Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış“Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna
Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
 
      Odamız tarafından genel müdürlükler, bölge müdürlükleri, orman işletme müdürlükleri ve orman fidanlık müdürlüklerine 2017 yılında gönderilmiş yazılar duyumuz ekine tekrar konulmuştur.
 
      Meslek kamuoyuna duyurulur. 18.01.2018
                                                                      
      ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:

Eklenme Tarihi:  22.01.2018 12:46:59
Okunma Sayısı: 1368                   
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.