Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Mühendisleri Odası Seçimlerine Aday Bir Gurubun Facebook Sayfasında; "14 Yıldır Yöneten Oda Yönetimine Sorular" Konulu Basın Açıklamalarına Bir Defaya Mahsus Cevap


ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI SEÇİMLERİNE ADAY BİR GURUBUN FACEBOOK
SAYFASINDA; “14 YILDIR YÖNETEN ODA YÖNETİMİNE SORULAR” KONULU BASIN AÇIKLAMALARINA
BİR DEFAYA MAHSUS CEVAP
 
       Orman Mühendisleri Odası Seçimlerine aday bir grubun facebook sayfasında; “14 Yıldır Yöneten Oda Yönetimine Sorular” konulu basın açıklamasına, özellikle genç meslektaşlarımızın bilgilenmesi adına açıklama getirilmesi ihtiyacı hissedilmiştir. Bu sorular web sayfamızda ve çeşitli platformlarda müteaddit defalar cevaplandırılmış olmasına rağmen, içi boş laflarla algı oluşturma gayretine devam edilmektedir.
 
      İstihdam, taşeron gibi konularda her şeyin netleşmesine, odanın söylemlerinin 696 sayılı KHK ile de ne kadar gerçekçi olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, yalan yanlış beyanlarla kandırma, aldatma politikasından halen vazgeçilmemektedir.
 
      Bilgisizlikten mi, art niyetten mi yoksa cesaret eksikliğinden midir bilinmez, Bakanlığımıza ve ormancılığımızı yöneten Genel Müdürlüklerimize sorulması gereken sorular Oda yönetimine sorulmaktadır. Yönetim olarak meslektaşlarımızın eleştirilerine her zaman saygı duymakla birlikte, sosyal medyada karşılıklı polemiğe girme zemini oluşturacak davranışlara girmek istemeyiz. Ancak yanlış anlaşılmalara meydan vermeme adına bir defaya mahsus kısa açıklamalarımızı meslek kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz;
 
      28.12.2017 tarihli web sayfamızdaki açıklamamıza atfen, 5531 sayılı yasayla getirilen, 8-10 bin mühendise istihdam sağlanması konusunda 14 yıldır ne yaptığımız soruluyor?
 
      Meslek Odalarının; mesleğin korunması, meslektaşların haklarının korunması ve geliştirilmesi, etik kurallara uygun olarak mühendislik hizmetlerinin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülmesi, istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla zemin oluşturma ve takip etme görevleri vardır. Ancak işveren değildir. Orman Mühendisleri odası 5531 sayılı yasayı, buna bağlı yönetmelikleri ve alt düzenlemeleri çıkararak, üyelerini hiçbir mühendislik disiplininin sahip olmadığı hak ve yetkilere kavuşturmuştur. Yasal haklarımız kanunla güvence altına alınmış, başta ziraat mühendisleri, harita mühendisleri ve peyzaj mimarları olmak üzere uygulamada elimizden alınmış birçok yetkiler Odamızca davalar açılarak mesleğimize kazandırılmış, başta izin irtifak işlemleri olmak üzere meslektaşlarımızca yapılması sağlanmıştır. Şu anda 5531 sayılı yasanın 4.maddesinde ifade edilen yüzlerce ormancılık mühendislik hizmetleri iş kaleminin, yine bu yasanın getirdiği yetkili ormancılık ve orman ürünleri büro ve şirketleri kanalıyla yapılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bu yetkilendirilmiş alanlarımızda istihdam için sürekli gayret edilmekte, Bakanlığımıza ve Genel Müdürlüklerimize teknik çalışmalarda en üst düzeyde gerekli desteğin sağlanacağı yazılı ve sözlü olarak her fırsatta bildirilmektedir.
 
      Nitekim hazırlanmasında Odamızın aktif katkı yaptığı 28.08.2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ile 31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" nin yayımlanması bunun en açık örnekleridir. Genç meslektaşlarımızın yeni iş alanlarına kavuşmaları için, bu Yönetmeliklere dayanarak mesleki yetki belgesi eğitimleri yapılmış,” belgeleri verilmiş ve yapılmaya devam edilmektedir. 
 
      Bakanlığımız ve Genel Müdürlüklerimiz, Anayasal görev olarak ülkemiz alanının yaklaşık 1/3 ünü kapsayan orman ekosistemini korumak, geliştirmek, işletmekle görevlidir. Yani işverendir. Mühendislerimiz 5531 sayılı yasa ile kazandıkları yetkilerini bu alanlarda kullanacaklardır.
 
      Orman idaresi, işlerini devletin denetiminde 5531 sayılı kanundaki yetkiler kapsamında ormancılık büro ve şirketlerine yaptırırsa, hem iş yükü azalır, hem de yetkili ve sorumlu mühendislerle çalışır. 8-10 bin mühendislik iş gücü devreye girer ve ormanlarımızın, ormancılığımızın sürekliliği güvence altına alınır.
 
      Oda yönetimine talip olan ve idareyle iyi diyalogda olduklarını söyleyen arkadaşlarımıza, cesaretlerini toplayarak neden ormancılık hizmetlerinin bu kapsamda yaptırılmadığını orman idaresine de sormalarını bekliyoruz.
     
      Mühendislerimizin kadrolu olarak istihdamı için, meslek örgütlerimiz ve genç meslektaşlarımızla Bakanlık önünde basın açıklaması da dahil olmak üzere bir çok girişimde bulunulmuş, bu husus meclis dahil her platformda da dillendirilmiştir. Kadrolu alımlarda, torpil dönemini başlatan yönetmelikteki KPSS (B) puanı yanında ikinci sınav olarak yazılı veya uygulamalı veya sözlü sınav konusu odamızın Danıştay’da açtığı davalarla bertaraf edilmiştir. Bu konular Sayın Bakana, Genel Müdürlüğe ulaştırıldığı gibi, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderilen dilekçelerle en üst makama kadar ulaştırılmıştır. (Web sitesi)
      
      Personele dayalı hizmet alımı yapılmasının oda tarafından engellediği yalanı, art niyetlidir ve tam bir bilgisizliktir. Taşeron konusunda web sitemizde 28.12.2017 tarihinde yasa maddeleriyle gerekli açıklama yapılmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse; personele dayalı hizmet alamı yapılacaksa (Taşeron işçi gibi), önce Maliye Bakanlığından personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı izni alınır ve ilgili bütçesinden hizmet alımı yapılırdı. Her ne kadar mühendislik gibi istihdam olmasa da, istihdam adına biz bunu desteklerdik.
      
      Bu ihalelerin, beceriksizlikten ya da art niyetten, Maliye Bakanlığından izin alınmadan, yatırım bütçesinden ve 5531 sayılı Yetki Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu istismar edilerek yapılmasını desteklediniz, vesile oldunuz. Bu öngörüsüzlükle hem taşeron ümidi taşıyan meslektaşlarımızın ümitlerini kırdınız, hem de 5531 sayılı Yasa ile gelen sistemi de çökerttiniz ve taşeronlaştırdınız. Şimdide kalkmış Oda yönetimini suçluyorsunuz. Oda yönetiminin istihdama engel olduğu iftiraları trajikomik bir yalandır.
      
      Zararın neresinden dönülürse kardır. Orman idaresi, teknik ormancılık hizmetlerini 5531 sayılı Yasa kapsamında danışmanlık hizmet alımı yoluyla yaptırmaya süratle ve genişleterek devam etmelidir.
      
      Odamızın en önemli görevlerinden biri, ormancılık ve orman ürünleri bürolarınca yürütülen mesleki hizmetlerin denetimidir. TMMOB ve Oda mevzuatı çerçevesinde hizmetlerin, ruhsat, yetki asgari ücret ve etik kurallara uygunluğu denetlenir ve Oda Onur Kurulunca alınan kararlar uygulamaya konulur. Mesleğin itibarı ve geleceği için söz konusu denetimler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatlara uygun olarak devam edecektir.
      
      Şubelerimizin genel kurul ve seçim takvimleri mevzuatımız gereği Genel Merkezce belirlenir ve seçim tarihinden 45 gün önce ilgili şubeye bildirilir. Merak eden üyelerimizin ilgili şubesinden ya da Genel Merkezden her zaman sorup öğrenme imkanı bulunmaktadır. Polemiğe konu bir durum söz konusu değildir.
      
      Ana Yönetmeliğimiz gereği, şube yönetimlerinin dışında, temsilcilerin atama yetkisi Genel Merkeze aittir. Şubelerimizle de istişare edilmektedir. Ancak, burada temel ilkemiz Temsilcilerimizin bağımsız duruş sergileyebilecek nitelikte olmasıdır.
      
      Maalesef en fazla istismar edilen konulardan bir diğeri de Rixos otelden yararlanma hakkıdır. Otelle sözleşmemiz gereği, 2 yılda bir toplantı amaçlı ve 5 gün süreli ücretsiz 125 oda tahsisimiz bulunmakta olup,  Sempozyum amaçlı kullanılmaktadır. “2023’e Doğru Doğa ve Ormancılık” konulu sempozyumunun bu yıl 4 üncüsü gerçekleştirilmiştir.
 
      Bilim adamlarımız, uygulamacılarımız tebliğler sunmuştur. Sonuç bildirgeleri hem ilgili paydaşlara (Bakanlık, Genel Müdürlük, Fakülteler) resmi olarak gönderilmekte, hem de web sitemizde ve dergimizde yer almaktadır. Bir de üyelerimizin kullanma hakkı bulunmaktadır. Haziran-Eylül sezonunu kapsayan 4 ay dışında talepler rahat şekilde karşılanmaktadır. O dönemlerde genel olarak kontenjanımız dolmadığından, üyelerimiz birden fazla gitme imkanı bulmaktadırlar. Ancak Haziran-Eylül döneminde müracaatlar aşırı yoğundur. Her ay için 64 oda kontenjanımız bulunmakta olup, aileleriyle birlikte 35-40 meslektaşımıza cevap verebiliyoruz. Bu dönemde önceliğimiz, hiç gitmeyenler ve balayına gidenlerdir. Oda üyeleri dışında kimse otelden faydalandırılmamaktadır. Üye sayımızın 17 binlere ulaştığı düşünüldüğünde ne kadar sınırlı bir kontenjan olduğunu takdir edersiniz. Olabildiğince hakkaniyetli davranıyoruz. Gidenlerin web sitesinde yayınlanmamasının gerekçesi şeffaflıktan kaçmak değil, polemikten kaçmaktır.
      
      Orman Mühendisleri Odası, 2011 yılında kurulan Avrupa Ormancılar Konseyi (CEF), 1965 yılında kurulan Avrupa Ormancılar Birliği (UEF) olmak üzere iki uluslararası Ormancılık Örgütünün üyesidir. Bu örgütler COP, Avrupa Ormancılık Sözleşmesi gibi birçok uluslararası toplantılara akreditedirler. Bu örgütler Avrupa Ormancılığında farkındalık oluşturmak, işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedirler.
      
      Orman Mühendisleri Odası CEF’in kurucular kurulundadır ve bu yıl dönem başkanlığını yürütmektedir. 180 yıllık Ormancılık birikimlerimizin uluslararası alana ve projelere aktarılmamasının nedeni kurumlarımızın bu ilişkilere önem vermemesidir. Mesleki vizyon, uluslararası süreçlerin, sözleşmelerin takibini gerektirir.
      
      Odamızın uluslararası ilişkilere verdiği önemin, sendika torpilli OGEM-VAK kanalıyla yurtdışı seyahatlerle karıştırılmaması gerekir.
      
      Orman Mühendisleri Odası olarak, diyaloğa ve işbirliğine açık olduğumuzu, yazılı ve sözlü her kademede dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Mesleğin, meslektaşın aleyhine olan her faaliyetinde karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizi diyalogdan uzak bulanların, diyalogdan kasıtlarının, idarenin koltuğunun altında bir meslek örgütü olduğunu biliyoruz.
      
      Bağımsızlığını koruyamayan bir meslek odası, mesleğini ve meslektaşını koruyamaz. Bugün genç meslektaşlarımıza değer veriyormuş gibi yapıp, bir takım vaatlerde bulunuyorlarsa, bunun nedeni de Odamızın bağımsız duruşudur. Bu duruş kaybolursa, inanın kendi ikballeri için yaptıkları bir mücadelede sizlerin de hiçbir değeri kalmayacaktır.
 
      Saygılarımızla
 
      Orman Mühendisleri Odası
      Yönetim Kurulu


Eklenme Tarihi:  12.01.2018 11:05:15
Okunma Sayısı: 3174                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.