Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Mühendisleri Odasınca, 03-06 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Antalyada Düzenlenen "2023e Doğru 4.Doğa Ve Ormancılık Sempozyumu" Sonuç Bildirisi Yayımlanarak Sona Erdi


ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASINCA,
03 -06/ARALIK/2017 TARİHLERİ ARASINDA
ANTALYA’DA DÜZENLENEN
2023’e DOĞRU 4. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU”
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANARAK
SONA ERDİ
 
       Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen “2023’e Doğru 4. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu”; bilim adamları, bildiri sahipleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve katılımcılardan müteşekkil 500 kişinin iştirakiyle 03-06/Aralık/2017 tarihleri arasında Antalya Belek Rixos Premınum Otelde gerçekleştirilmiştir.
 
Orman Mühendisleri Odası
 
       Sempozyum; saygı duruşu ve istiklal marşını müteakiben, Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın açış konuşmasıyla başlamıştır.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
       GENEL BAŞKAN ALİ KÜÇÜKAYDIN’IN KONUŞMALARI
 
       Bu sempozyum uzun bir sürecin ve emeğin sonucunda hazırlanmış olup, ormancılık sektörü, fakültelerimiz, meslek camiamız bir araya getirilerek uygulayıcılara ve orman idaresinin yöneticilerine yol gösterici, ışık tutucu en temelli konular konuşulacak ve çıktılar elde edilecektir.
Havza yönetimi temel kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Böylece havzada hizmet üretecek kurumlar eş zamanlı ve eş mekanlı olarak birlikte çalışacak, toprak ve suyun kaybolmaması ve verimli kullanılması için entegre hizmet üreteceklerdir. Havzada uygulanan politikalarla havza bizlerin elleriyle bozuluyor.
Küresel ısınmalar nedeniyle orman yangınlarında artışlar görülürken, böcek zararlarını da beraberinde getirmektedir. Odamız tarafından Antalya Manavgat-Taşağıl orman yangını için 2008 de hazırlanan yangın raporu, Bakanlıkça 2009 yılında gerçekleştirilen 1. Orman Yangınları Sempozyumunda Odamız adına sunulan bildiride de ifade edildiği üzere, orman yangınları ile mücadele mevzuatı değiştirilmeli, orman yangını ve kırsal (Köy, tarla, bahçe vb.) yangın olarak ayrılmalı ve meslektaşlarımız orman yangınları dışında kırsal yangınlar ile uğraşmamalıdır.
       Milliparklar Kanununa göre ayrılan tabiat parkları, amacının dışına taşınarak piknik sahasına dönüştürülerek yaygınlaştırılmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Kanunu tasarısı tekrar gündeme alınarak Milliparklar Kanunu kaldırılmak istenmektedir.
       Belediyelerin yaptığı ithal bitkiler nedeniyle ülkemize çok çeşitli böcek ve mantar hastalıkları girmektedir. İstanbul’un simgesi olan tarihi çınar ağaçları ithal mantar hastalıkları ile yok olmakla karşı karşıyadır. Artık ithal bitkilere izin verilmemeli ve park, yol kenarı, refüj ağaçlandırmalarında yerli tür orijinli fidanlar kullanılmalıdır.
       Orman Genel Müdürlüğü’ndeki rotasyon uygulamaları teknik personeli sürgüne dönüştürme aracı olarak kullanılmış, uzmanlığı bitirmiş ve motivasyonu yok etmiştir. Artık bu yoldan vazgeçilmeli, Odamızın personel yönetmeliklerin adil olması için Danıştay’da açtığı davalarda alınan kararlar da dikkate alınarak, herkesi kucaklayan adil bir personel atama yönetmeliği yapılmalıdır.
       Ormancılığımızın temel konularının konuşulacağı bilimsel nitelikli bu sempozyuma, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde çalışan meslektaşlarımızın katılmalarına izin verilmemesini anlamak mümkün değildir. Halbuki güneş balçıkla sıvanmaz ve hakikatleri kimse baskı ile son erdiremez.
       Bakanlığın ormancılık kesimine ait üç Genel Müdürlük, Orman Mühendisleri Odasının seçimlerini bir grubun kazanması için bir araya gelerek istişarede bulunuyorlar. Allah aşkına sizin başka işiniz yok mu, üç yıldır kurumlarınıza hiç mühendis alımı yapılmıyor, enerjinizi niçin bu alanda harcamıyorsunuz? 5531 sayılı Meslek Yetki Kanununu, nitelikli mühendislik hizmet sektörünün oluşturulması yerine, kendi ikballeriniz uğruna kullanıp, geleceği olmayan geçici işçi olarak çalıştırarak üyelerimizin geleceği ile oynuyorsunuz?
 
AVRUPA ORMANCILAR KONSEYİ TEMSİLCİLERİ
 
       Sempozyumda; Odamızın kurucu üyeleri arasında bulunduğu ve 2011 yılında kurulan “Avrupa Ormancılar Konseyi” (kısa adı CEF) üyeleri Romanya’dan Consilve Konfederasyonu Başkanı Stoicescu Marian, Macaristan’dan Macaristan Ormancılık Çalışanları Sendikası Başkanı Mr. Péter Dudás ve Başkan yardımcısı Mr. László Górász katılarak birer konuşma yapmışlardır.
       CEF Konseyi Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda dönem başkanlığı Odamız Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’a devredilmiştir.
Yönetim kurulu toplantısında, CEF in bir parçası olarak “Avrupa Ormancı Akademisyenler Grubu (EFAS) kurulması” kararlaştırılmış ve görev yönergesi taslağı görüşülmüştür.  
 

Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası

SEMPOZYUM OTURUMLARI
 
       Sempozyumla ilgili olarak toplam yedi oturum düzenlenmiş, her oturumda önceden programlanan bildiriler sözlü olarak sunulmuştur.
 
  1. KONU: ORMAN ENDÜSTRİSİ VE AĞAÇLANDIRMA
 
       Bu konu başlığı altında sempozyumda bir oturum düzenlenmiştir. Oturumlarda tartışılan konular ve katılımcıların katkıları değerlendirilmiş ve sempozyum sonuç bildirisinde bu konuda 4 çıktıya yer verilmiştir.
 
I. OTURUM
(Orman Endüstrisi ve Ağaçlandırma)

Orman Mühendisleri Odası

       Oturum, BÜ. Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Prof. Dr. Öner ÜNSAL, Arş. Gör. Yunus ŞAHİN, Dr. Sabit Tuncel, Atanur SATIR ve Tevfik DEDEBAŞ tarafından 5 sözlü bildiri sunulmuştur.  

Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası

Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası

 
II- KONU: AĞAÇLANDIRMA
 
       Bu konu başlığı altında sempozyumda iki oturum düzenlenmiştir. Oturumlarda tartışılan konular ve katılımcıların katkıları değerlendirilmiş ve sempozyum sonuç bildirisinde bu konuda 8 çıktıya yer verilmiştir.
 
II. OTURUM
(Ağaçlandırma)

Orman Mühendisleri Odası

       Oturum, İÜ Orman Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Melih BOYDAK tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER, Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU, Prof. Dr. Cengiz ACAR, Sadi ŞIKLAR ve Nuran KARAÇORLU tarafından 5 sözlü bildiri sunulmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
III. OTURUM
(Ağaçlandırma)
 
Orman Mühendisleri Odası
 
       Oturum, KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Devlet TOKSOY tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR, Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY, Yrd. Doç. Dr. Meriç ÇAKIR ve Dr. Bülent AKGÜN tarafından 4 sözlü bildiri sunulmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
III- KONU: TOPRAK VE SU KORUMA
 
       Bu konu başlığı altında sempozyumda toplam 3 adet oturum düzenlenmiştir. Oturumlarda tartışılan konular ve katılımcıların katkıları değerlendirilmiş ve sempozyum sonuç bildirisinde bu konuda 6 çıktıya yer verilmiştir.
 
IV. OTURUM
(Toprak ve Su Koruma)
 
Orman Mühendisleri Odası
 
       Oturum, İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Aynur AYDIN tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL, Prof. Dr. Ünal ASAN ve İsmail KÜÇÜKKAYA tarafından 4 sözlü sunum bildiri sunulmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
Orman Mühendisleri Odası
 
V. OTURUM
(Toprak ve Su Koruma)
 
Orman Mühendisleri Odası
 
       Oturum, İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Burak AVCIOĞLU, Murat ARSLAN, İsmail KÜÇÜKKAYA ve Ahmet DOĞAN tarafından 4 adet sözlü bildiri sunulmuştur.
 
Orman Mühendisleri Odası  Orman Mühendisleri Odası
 
VI. OTURUM
(Toprak ve Su koruma)
 
       Oturum, İÜ Orman Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ünal ASAN tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Murat ARSLAN ve Ahmet DOĞAN tarafından 4 adet sözlü bildiri sunulmuştur.
 
VII. OTURUM
(Toprak ve Su koruma)
 
       Oturum, İÜ Orman Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ünal ASAN tarafından yönetilmiştir. Bu oturumda Evren ÇETİN, Aderm Kürşat ÖZCAN, Bünyamin YILMAZ ve Ergin YILDIRIM tarafından 4 adet sözlü bildiri sunulmuştur.
 
 
VIII. KAPANIŞ OTURUMU
 
Orman Mühendisleri Odası)
 
       Sempozyumun kapanış oturumunu, sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Eşref GİRGİN’in yönetmiştir.  Bu kapanış oturumunda, sonuç bildirisi taslağı maddeler halinde katılımcılarca tartışılarak son şekli verilmiş ve oylanarak kabul edilmiştir.
 
       Sempozyum sonuç bildirisi bu haberin ekindedir. (EK:1)
 
       Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN sempozyumun kapanış konuşmasında; sempozyum yürütme kuruluna, bildiri sahiplerine, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etmiş ve sempozyum sonuçlarının ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hatırlı olmasını dilemiştir. 
 
       Sempozyum Yürütme Kurulu olarak; Türk Ormancılığının daha iyi bir konuma getirilmesi için, sempozyumda tartışılan konular ile sonuç bildirisine yansıtılan önerilerin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Fakültelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarınca dikkate alınması temennisiyle mesleğimiz ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. 11/12/2017
                                              
       SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
 
 
EKLER:

Eklenme Tarihi:  12.12.2017 16:27:11
Okunma Sayısı: 1824                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.