Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Orman Ve Orman Endüstri Mühendislerinin Dikkatine!


ORMAN VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN
DİKKATİNE!
 
KAMU İŞVEREN HEYETİ İLE TOÇ-BİR SEN ARASINDA İMZALANAN VE ÜYELERİMİZİN
HAKLARINI İHLAL EDEN, TARIM-ORMANCILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN
4’ÜNCÜ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİNİN
KONTROL HİZMETLERİNDE İLAVE ÖDEME
BAŞLIKLI 16. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN
HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI
 
       Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU ile Tarım Orman Çalışanları Sendikası (TOÇ-BİR) Genel Başkanı Günay KAYA tarafından, Tarım-Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin imzalanan ve 2018-2019 Yıllarını Kapsayan, 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmesinin aşağıdaki 16 ıncı maddesiyle getirilen haklardan hukuka aykırı olarak resmi kontrol yapan Orman Endüstri Mühendisleri ile Orman Mühendislerini yararlandırılmamışlardır. Şöyle ki;
 
      “Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme
 
      Madde 16- (1) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, ve kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.”
 
      Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 5996 sayılı Kanuna göre yürürlüğe konulan yönetmeliklere göre; resmi kontrol görevlisi ve inspektör olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 5996 sayılı Kanuna göre kontrol hizmetlerinde çalışan, Odamız üyeleri Orman Endüstri Mühendisi ile Orman Mühendisleri toplu sözleşmenin 16. maddesinden dışlanmışlardır.
 
      Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre kontrol görevini yapan Odamız üyeleri Orman Endüstri Mühendisleri ile Orman Mühendisleri; Odamızın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aleyhine Danıştay’da açtığı davalar sonucunda alınan kararlar doğrultusunda yönetmeliklerde yer alan inspektör ve resmi kontrolde görevli olmalarına rağmen 16 ıncı maddeye göre yapılacak ilave ödemeden yararlandırılmamışlardır.
 
      TOÇ-BİR Sendikasının tarım kesiminde çalışan sendika temsilcisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde inspektör ve resmi kontrolör olarak kadrolu görev yapan orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerini görmezlikten gelmeleri veya görmemeleri belki normal karşılanabilir.
 
      Ancak, TOÇ-BİR SEN ormancı çalışanlarını, genel başkan vekili seviyesinde temsil eden ve orman mühendisi unvanı taşıyan meslektaşımızın bu konuyu dikkate almamış olması anlaşılamamaktadır. Orman Mühendisleri Odasının seçimleri ile yakından ilgilenen bu arkadaşlarımızın, mühendislerimizin hak ve hukukunu ilgilendiren bu hususları atlamamaları ve önemsemeleri gerekir.
 
      Orman Mühendisleri Odası; sendikanın asli görevi olmasına rağmen, Oda üyelerinin hak ve hukukunu her platformda savunmayı kendisine ilke edindiğinden, sorumluluk anlayışının gereği olarak, toplu sözleşmenin hukuka uygun olmayan 16 ıncı maddesinin yürürlüğünün durdurulup iptali için gerekli işlemleri başlatmıştır.
 
      Odamız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir.
 
      Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.  09.01.2018
 
      ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:
 


Eklenme Tarihi:  09.01.2018 18:01:39
Okunma Sayısı: 1771                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.