Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Serbest Meslek Faaliyeti İcra Eden Mühendislerin Defter-Beyan Sistemini Kullanım Zorunluluğu


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden Duyurudur.
 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND  ARCHITECTS
UNION  DES CHAMBRES DES INGENIEURS  ET DES ARCHITECTES TURCS
 
Selanik Caddesi No : 19 Kat : 1  06650  Yenişehir  ANKARA - TÜRKİYE  Tel : +90 (312) 418 1275  Faks : +90 (312) 417 4824 
Web:http://www.tmmob.org.tr  E-Posta : tmmob@tmmob.org.tr
 
 
 
Tarih:  27 Aralık  2017                                                                                                                  Sayı : 2429
 
 
 
ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
 
486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından serbest meslek faaliyeti icra eden Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı meslektaşlarımıza 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
 
Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
 
486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için:
 
 
Bu çerçevede, Serbest Meslek faaliyeti icra eden Odanız üyelerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
Dersim GÜL
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım:
Odalar


Eklenme Tarihi:  29.12.2017 07:42:55
Okunma Sayısı: 1351                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.