Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

SMM Adayı Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Dikkatine


SMM ADAYI
ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE
 
02 NİSAN 2018 TARİHİNDE ANKARA ODA GENEL MERKEZİ İLE 03
NİSAN 2018 TARİHİNDE TRABZON,  04 NİSAN 2018 TARİHİNDE
İSTANBUL, 05 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADANA VE 06 NİSAN 2018
TARİHİNDE ANTALYA ODA ŞUBELERİNDE YAPILACAK MESLEKİ
DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE
KATILACAK SMM ADAYLARI BELİRLENDİ
 
       5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.
 
       Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 271 orman mühendisi, 26 orman endüstri mühendisi ve 1 ağaç işleri endüstri mühendisi başvurmuştur. Bu mühendislerin, 02 Nisan 2018 günü Saat:10.00 da Ankara Oda Genel Merkezi ile 03 Nisan 2018 de Trabzon, 04 Nisan 2018 de İstanbul, 05 Nisan 2018 de Adana ve 06 Nisan 2018 de Antalya OMO Şube merkezlerinde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 23/03/2018 tarih ve 2018/2 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.
 
       Oda Yönetim Kurulunun 26/03/2018 tarih 203/1 sayılı kararı ile yukarıdaki tarihlerde belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin  bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.
 
       Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 26/03/2018
                                                                                 
       ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:
 
 
 
 


Eklenme Tarihi:  26.03.2018 12:24:23
Okunma Sayısı: 1188                   
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.