Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

SMM Adayı Orman Mühendisi Ve Orman Endüstri Mühendislerinin Dikkatine


SMM ADAYI
ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE
 
01 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ANKARA ODA GENEL MERKEZİ İLE
02 AĞUSTOS 2017 DE TRABZON, 03 AĞUSTOS 2017  DE İSTANBUL,
04 AĞUSTOS 2017 DE ADANA VE 07 AĞUSTOS 2017 DE ANTALYA
ODA ŞUBELERİNDE YAPILACAK MESLEKİ DENEYİM KAZANMA
ÇALIŞMALARI VE UYUM EĞİTİMİNE KATILACAK SMM
ADAYLARI BELİRLENDİ
 
       5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.
 
      Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 354 orman mühendisi ile 6 orman endüstri mühendisi başvurmuştur. Bu mühendislerin, 01 Ağustos 2017 günü Saat:10.00 da Ankara Oda Genel Merkezinde, 02 Ağustos 2017 günü Saat:10.00 da Trabzon, 03 Ağustos 2017 günü saat 10.00 da İstanbul, 04 Ağustos 2017 günü saat 10.00 da Adana ve 07 Ağustos 2017 günü saat 10.00 da Antalya OMO Şube merkezlerinde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 25/07/2017 tarih ve 2017/11 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.
 
      Oda Yönetim Kurulunun 26/07/2017 tarih 131/1 sayılı kararı ile yukarıdaki tarihlerde belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin  bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.
 
      Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 26/07/2017
     
      ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:
 
 


Eklenme Tarihi:  26.07.2017 15:32:55
Okunma Sayısı: 1844                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.