Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

SMM Adayı Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin Dikkatine


SMM ADAYI
ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE
 
01 ARALIK 2017 TARİHİNDE ANKARA ODA GENEL MERKEZİ İLE
TRABZON,  İSTANBUL, ADANA VE ANTALYA ODA ŞUBELERİNDE
YAPILACAK MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI VE
UYUM EĞİTİMİNE KATILACAK SMM ADAYLARI BELİRLENDİ
 
       5531 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda yönetim kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesiesasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.
 
       Odamız, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyenler için internet sayfasında daha önce ilan yapmıştır. Bu ilandaki şartlara uygun olarak Odamıza 140 orman mühendisi ile 9 orman endüstri mühendisi başvurmuştur. Bu mühendislerin, 01 Aralık 2017 günü Saat:10.00 da Ankara Oda Genel Merkezi ile Trabzon, İstanbul, Adana ve Antalya OMO Şube merkezlerinde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazandıkları TEMDEM kurulunun 27/11/2017 tarih ve 2017/20 sayılı yazıları ile Odamıza bildirilmiştir.
 
       Oda Yönetim Kurulunun 27/11/2017 tarih 163/1 sayılı kararı ile yukarıdaki tarihlerde belirtilen yerlerde yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılmaya hak kazanan SMM meslek mensubu adayı mühendislerin  bu toplantıya katılmaları kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya katılmayan adaylar bu dönem mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılma haklarını kaybedeceklerdir.
 
       Mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uyum eğitimine katılacak Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin, yapılan ilk duyuruda belirtildiği üzere bu toplantıya katılmaları zorunludur. İlgili tüm üyelerimize duyurulur. 27/11/2017
                                                                                 
       ODA YÖNETİM KURULU
 
       EKLER:
 
 
 
 


Eklenme Tarihi:  27.11.2017 10:31:17
Okunma Sayısı: 1553                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.