Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme Ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" nin Mesleki Haklarımızı İlgilendiren Hükümlerinin İptali İçin Orman Genel Müdürlüğü Aleyhine Danıştay’da Açtığı Ve Odamızın İdarenin Yanında Müdahil Olduğu Davada Yürürlüğün Durdurulması Talebi Ret Edilmiştir.


BİR HUKUK ZAFERİ DAHA!
 
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASININ
"ORMAN BİTKİSİ TOHUMLULUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME,
DENETLEME VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİ" NİN
MESLEKİ HAKLARIMIZI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İÇİN
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE DANIŞTAY’DA AÇTIĞI
VE ODAMIZIN İDARENİN YANINDA MÜDAHİL OLDUĞU DAVADA
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ
RET EDİLMİŞTİR.
 
       Bilindiği üzere Peyzaj Mimarları Odasınca; Odamızın hazırlanması 31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmasında aktif katkı verdiği "Orman Bitkisi Tohumlulukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" nin, 5531 sayılı Kanun ile yasal güvenceye alınan mesleki haklarımıza ilişkin hükümlerinin iptali için Orman Genel Müdürlüğü aleyhine Danıştay’da açtığı dava da, Genel Müdürlüğün yanında davaya müdahil olunmuş ve bu durum 21/01/2017 tarihli internet haberi ile meslek kamuoyuna duyurulmuştu.
       Danıştay 8.Dairesinde devam eden davada, Odamızın talepleri haklı bulunmuş, Peyzaj Mimarları Odasının haksız ve hukuksuz olarak açtıkları iptal davasında talep ettikleri yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması 05/06/2017 tarihli karar ile ret edilmiştir.
       Böylece serbest çalışan meslektaşlarımızın, bu yönetmelik ile özel orman fidanlıklarında üstlenecekleri görevler, ekteki Danıştay kararıyla da tescillenmiş oldu. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun.
       Odamız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleki haklarımızı her zeminde savunmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın yasal haklarını korumak amacıyla müdahil olduğumuz davanın hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.
       Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.12.2017
 
       ODA YÖNETİM KURULU
 
 


Eklenme Tarihi:  26.12.2017 13:50:20
Okunma Sayısı: 872                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.