Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Türkiye Orman Kaynakları Planlamasının (1917-2017) Yüz Yılı Ve Hedefler Konulu Panel 06.Mayıs.2017 Tarihinde Ankarada Yapılmıştır. Sonuç bildirisi ve detaylar için tıklayınız.


TÜRKİYE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ
(1917-2017) YÜZ YILI VE HEDEFLER
KONULU PANEL, 06.MAYIS.2017 TARİHİNDE
ANKARA’DA YAPILMIŞTIR.
 
 
        Orman Mühendisleri Odası tarafından; bugünkü Hendek Orman İşletme Müdürlüğü “Çamdağı-1917” Orman İşletme Şefliğinde, 1917 yılında Türk ve yabancı orman mühendislerinden müteşekkil heyet tarafından yapılan ilk orman amenajman planının yüz yılı nedeniyle, planlamanın dünü ve bugününün tartışılıp geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesine ilişkin olarak Türkiye Orman Kaynakları Planlamasının (1917-2017) Yüz Yılı ve Hedefler konulu panel, 06.Mayıs.2017 tarihinde iki oturum halinde Ankara Oda Genel Merkezinde meslektaşlarımız ve davetlilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
       Panel Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın konuşmalarıyla açılmıştır.  Genel Başkan açış konuşmalarında, “Amenajman planları geçmişi tutan bir plandır. Panelde bugün fonksiyonel plan yapımına kadar gelen nokta tartışılacaktır. Dünyada korunan alanlar, ekolojik değerler öne çıkmaktadır. Bütüncül havza planlamasına geçilmelidir. Bu konuda Odanın etkinliklerinde dile getirdiği üzere, üst havzalardan çalışmayı başlatan, sellerin önlenmesinde önemli rolü olacak olan Temel Havza Yönetimi Kanunu çıkarılmalıdır. Personel politikası uygulamasında, yetişmiş insan kaynaklarımız değerlendirilirken uzmanlıklara önem vermeliyiz. Ne yazık ki yanlış rotasyon uygulamaları uzmanlığı bitirdi. 5531 sayılı Kanun çok önemli hükümler getirmiştir. Meslektaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinde Oda ile OGM etkin işbirliği yapmalıdır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Afyon’da Ormancılık ve Su Şurası yapılıyor. Orman mühendislerinin en üst meslek örgütü Orman Mühendisleri Odası ile Ormancılık sivil Toplum örgütleri davet edilmiyor. Böyle bir şura olabilir mi? Kurum personeli ile yapacaksanız şuraya gerek yok her zaman toplantılar yaparak bu işi halledebilirsiniz. Bu tip etkinliklerde bu salonlar dolmalı, yönetimde şeffaf ve katılımcı olunmalı, orman idaresi bunlardan yararlanmalıdır. Biz Oda olarak yaptığımız tüm etkinlikleri kitap haline getirerek ormancılığın ve gelecek kuşakların yararlanmasına sunmaktayız.  Panelin mesleğimize yararlı olmasını dilerken, tüm katılımcılar ve hocalarımıza saygılar sunarım ”diyerek konuşmalarını tamamlamıştır.
 
 
 
       İÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL’in yönettiğiOrman kaynakları amenajman planlamasının dünü, bugünü ve hedeflertemalı panelin birinci oturumda, İÜ. Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL’in yönettiği birinci oturumda; İÜ. Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal ASAN, İÜ. Orman Fakültesi Ormancılık ve Çevre Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur AYDIN ile KTÜ Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin KÖSE bildirilerini sunmuşlardır.
Prof. Dr. Ünal ASAN ve Prof. Dr. Selahattin KÖSE; 1917 den günümüze kadar geçen süreçte, planlamanın tarihçesi, planlamanın dönüm noktaları, yapılması gerekenler ve orman kaynaklarının planlanması hedeflerine yönelik bildirilerini sunmuş ve önerilerini yapmışlardır.
 
 
 
      Prof. Dr. Aynur AYDIN; 1917 öncesi de dahil olmak üzere, teknik anlamda ilk amenajman planlamasının başladığı 1917 den günümüze kadar olan süreçte, orman kaynakları planlamasının hukuki evrelerini anlatmış, orman amenajman planlarının üst ölçek ülke planlarıyla ilişkilendirilmesinin gerekliliği üzerinde durmuş ve geleceğe yönelik öneriler yapmıştır.
 
 
 
       KTÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devlet TOKSOY’un yönettiği Orman Kaynakları Planlamasında Amenajman Heyetleri ve 5531 sayılı Meslek Yetki Yasasının Fonksiyonu” temalı ikinci oturumda; Orman Mühendisleri Odası AR-GE Merkezi Başkanı emekli müsteşar yardımcısı Orman Yük. Müh.&İşletmeci Eşref GİRGİN, Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı Amenajman Denetim Başmühendisleri Burhan AYDOĞAN ve Cahit ŞAHİN ile emekli amenajman şube müdürü Orman Yüksek Mühendisi Mehmet EFENDİOĞLU bildirilerini sunmuşlardır.
 
 
       Orman Mühendisleri Odası AR-GE Merkezi Başkanı Eşref GİRGİN; 5531 sayılı Meslek Yetki Kanunu ve ikincil mevzuatın orman kaynaklarının planlamasına ilişkin hükümleri, serbest ormancılık büro/şirketlerinin planlamada yetkilendirilmesi ve planlamaya daha etkin katılımlarının sağlanmasına ilişkin öneriler yapmıştır.
 
 
 
        Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Denetim Başmühendisi Burhan AYDOĞAN; orman kaynaklarının planlamasında görev alan OGM amenajman heyetlerinin geçmişten bu yana yaptıkları çalışmalar ve çalışma koşulları, planlamadaki fonksiyonları, planlamanın geleceğine ilişkin alınması gereken tedbirler ve önerilerde bulunmuştur.
 
 
 
       OGM Amenajman Dairesi emekli Şube Müdürü Orman Yük. Mühendisi Mehmet EFENDİOĞLU; özel amenajman heyetleri tarafından ilk özel amenajman planı yapımı girişimlerinin başladığı 1973 yılından başlayarak, 6831 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde 1987 de yapılan değişiklik ile birlikte yapılan özel amenajman planları, 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan serbest ormancılık büro ve şirketlerince yapılan özel amenajman planlama çalışmalarına ilişkin olarak, görevli olduğu sırada bu konularda yapılan çalışmaları anlatmış ve önerilerde bulunmuştur. 
 
 
 
       Panel sonunda meslekte 50 yılını dolduran orman mühendisi meslektaşlarımıza Oda tarafından geleneksel hale gelen anı plaketi verilmiştir. Panel, konuklara yapılan kokteyl ikramı ile son bulmuştur.
       Panel bildirileri ve konuşmalar bir kitap haline getirilecek, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yararlanmasına sunulacaktır.
       Panelin ormancılığımıza, meslektaşlarımıza ve doğamıza yapacağı önemli katkılar nedeniyle Yönetim Kurulu olarak mutluluğumuzu meslek kamuoyuyla paylaşmak isteriz.  
       Saygılarımızla. 8.5.2017
       ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:
 
 
 
 


Eklenme Tarihi:  09.05.2017 10:16:50
Okunma Sayısı: 370                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.