Web Mail | Misyon/Vizyon/Kalite Politikamız
TMMOB
Orman Mühendisleri Odası
Chamber Of Forest Engineers
Belge Doğrulama
Ara

  
 
      

Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi Eğitiminin İkincisi 13-18/Kasım/2017 Tarihleri Arasında Antalyada Yapılacaktır.


ORMAN MÜHENDİSİ UNVANLI MESLEK MENSUPLARI İLE BELEDİYELERDEKİ
KADROLU ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN ORMAN BİTKİLERİNE ARIZ OLAN
 “ZARARLI ORGANİZMALARLA MÜCADELE YETKİ BELGESİ”
EĞİTİMİNİN İKİNCİSİ 13-18/KASIM/2017 TARİHLERİ ARASINDA
ANTALYA’DA YAPILACAKTIR.
 
       Meslek kamuoyunun yakından takip ettiği Odamızın yaptığı hukuk mücadelesi sonunda, 5531 sayılı meslek yetki Kanuna dayanarak verilen Danıştay kararlarında; yetiştikleri yerlere bakılmaksızın, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine arız olan zararlı organizmalarla teknik mücadele yapmak yetkisinin, orman Mühendisleri ve orman endüstri mühendislerine ait olduğu tescillenmiştir.
 
      Odamız tarafından, 28.8.2015 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği” hükümleri uyarınca, orman mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ile Belediyelerin bünyesinde kadrolu olarak görev yapan orman mühendislerinin yetkilendirilmesi amacıyla, OGM ile işbirliği halinde orman bitkilerine arız olanZararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesi eğitiminin ikincisi 13-18/Kasım/2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.
 
      Orman Genel Müdürlüğü’nün devlet ormanlarında, Belediyelerin ise sorumluluk alanlarında bulunan parklardaki orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalar ile yapacakları teknik mücadele kapsamında, serbest ormancılık büro ve şirketlerinden satın alacakları hizmet alımlarında ihtiyaç duyulacak yetkilendirilmiş meslek mensubu ihtiyacının karşılanması amacıyla, 50-60 orman mühendisinin katılacağı Zararlı Organizmalarla Mücadele Yetki Belgesieğitim yapılacaktır.
 
      Bunun için 31/10/2017 Salı günü Saat:17.00 e kadar Odaya yapılacak eğitim başvuruları dikkate alınacaktır.
 
      Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarına; orman bitkilerine arız olan zararlı organizmalarla mücadelede, bitkisel koruma ürünlerine ilişkin reçete yazma konusunda yetkilendirilmesine esas olacaksertifika verilecektir.
 
      SMM ruhsatı olan orman mühendislerinin eğitime katılabilmeleri için; ruhsat belgelerinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 1 inci fıkrası, (a) bendinin 15. Alt bendindeki “15) Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.” Hükmündeki, orman zararlıları ile mücadele konusunda yetkili olduğunu belirten, ruhsat belgesinin uzmanlık konuları arasında “15/b-Orman zararlıları ile mücadele” hususunun bulunması gerekmektedir.
 
      Şayet bu eğitime katılmak isteyip de, ruhsat belgesinde “15/b-Orman zararlıları ile mücadele” konusunda yetkisi bulunmayan orman mühendisi unvanlı serbest/serbest yeminli meslek mensuplarının, Odamızın açacağı mesleki geliştirme eğitimleri arasında yer alan “orman zararlıları ve yangınla mücadele” eğitimine katılmaları ve yetkilenmeleri gerekmektedir.
 
      Eğitimin mesleğimize ve meslek camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Meslek kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.10.2017
      
       ODA YÖNETİM KURULU
 
EKLER:


Eklenme Tarihi:  24.10.2017 11:47:31
Okunma Sayısı: 1840                
  TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi
Tasarım byYGUNES.  Tüm Hakları Saklıdır.