AnasayfaOdamızŞubelerTemdemDergimizMevzuatİletişim

8-12 MAYIS 2023 tarihinde ANKARA’DA “AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI HAZIRLAMA EĞİTİMİ” VE “AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI YAZILI VE YETKİNLİK SINAVI” YAPILACAKTIR

Duyurular' da Yayınlandı
19/01, 2023
8-12 MAYIS 2023 tarihinde ANKARA’DA “AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI HAZIRLAMA EĞİTİMİ” VE “AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI YAZILI VE YETKİNLİK SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 49 uncu ve 50 inci maddeleri, TEMDEM yönergesinin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 105/1 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları ile Uzmanlık Konularının Kazanılmasına İlişkin Alt Düzenleme” esasları çerçevesinde 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Orman Amenajman Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınav yapılacaktır.

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ İADESİ İÇİN :

EĞİTİME KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN ADAYLAR EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCESİNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPILARAK TALEP EDİLEBİLMEKTEDİR. BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA EĞİTİM KATILIM ÜCRET İADESİ YAPILAMAMAKTADIR.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri:  8-12 Mayıs 2023

Eğitim ve yazılı sınav gideri: (Konaklama hariç) 2500 TL

Eğitimin Yapılacağı İl: ANKARA

Ücret İadesi Son Tarih: 2 Mayıs 2023

A- AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE YAZILI SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

 1. Kamu ve özel Orman Amenajman heyetlerinde çalışmış orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi olması, arazi ve büro çalışmalarına katıldıkları her yıl en az bir amenajman planı olmak üzere, üç ayrı yılda toplam en az Orman Genel Müdürlüğünce onaylanmış üç amenajman planında imzalarının bulunması ve bu durumun belgelenmesi,

 2. Amenajman heyetlerinde çalışmış olmak şartı aranmaksızın Orman Genel Müdürlüğü Fotogrametri Müdürü veya Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunulması ve bu durumun belgelenmesi,

 3. Oda’ya borcunun bulunmaması,

 4. Eğitim ve sınav başvurusunun ekleri ile birlikte dilekçeyle 14 Mayıs 2023 Cuma gününe kadar Odaya yapılmış olması, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 5. Eğitim (eğitici, arazi, eğitim, öğle yemeği giderleri dahil) ve yazılı sınav giderleri için 2500 tl ücretin Odanın T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi/Ankara TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38   nolu banka hesabına veya Oda muhasebesine 14 Nisan 2023 tarihine kadar yatırılarak, makbuz veya dekontun sınav başvuru evrakları ile birlikte Oda’ya verilmesi,

 6. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan başarılı sayılacaktır.

B- AMENAJMAN PLANLAYICILIĞI YETKİNLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI:

 1. Amenajman planlayıcılığı arazi eğitimi sonrası bütün adaylar sınav komisyonunun belirleyeceği alana ait istenen amenajman plan tablolarını 11 Mayıs 2023 tarihlerinde hazırlayıp, en geç 12 Mayıs 2023 tarihlerin Cuma günü saat: 9.30 e kadar Odaya teslim etmeleri,

 2. Yazılı sınavı kazanıp, amenajman plan tablolarını Odaya teslim eden adayların katılacakları ve amenajman plan yapımı mevzuat bilgisi ile yaptıkları amenajman plan tablolarının değerlendirileceği yetkinlik sınavına girmeye hak kazanan adayların isimlerinin, 12 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır.

 3. Yetkinlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, en geç 12 Mayıs 2023 saat 14.00 kadar yetkinlik sınav ücreti olarak 500.00 TL (Beşyüz tl) nin, Odanın T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi/Ankara TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38   nolu banka hesabına veya Oda muhasebesine yatırarak makbuz veya dekontunun eğitim görevlisine vereceklerdir.

 4. Yetkinlik sınavı, 12 Mayıs 2023 saat 14.00 de Ankara Oda Genel Merkezinde yapılacaktır. Yetkinlik sınavında 100 puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Amenajman planlayıcılığı eğitimi ile yazılı sınavına katılmak isteyen ve yukarıdaki şartlara haiz olan adayların; başvuru formunu imzalayarak ve eğitim ücretin Odaya ödendiğine dair dekontu ekleyerek, 21 Nisan 2023 Cuma gününe kadar Odaya başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar Odaya ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ek1: DERS PROGRAMI

Ek2: BAŞVURU DİLEKÇE FORMU

Duyurular-2023/29


Önceki Yazı
ANKARA’DA 13-17 MART 2023 ETÜT-PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAV DUYURUSU

İlgili Yazılar

2023 Yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Düzeltmeye İlişkin Duyuru
01/02, 2023
© 2023, Tüm hakları Saklıdır.
OTTO

Hızlı Menü

İletişime GeçinHakkımızdaYönetim Kuruluİlgili Kişi Başvuru formu

Sosyal Medya