Disiplin Yönetmeliği

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUNA DAİR
ODA ONUR KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE SERBEST YEMİNLİ
MESLEK MENSUPLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
 
Odamızca 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanarak hazırlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşleri alındıktan ve TMMOB onayından sonra 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Böylece Resmi Gazete’de yayımlanması için uzunca bir süredir yapılan bürokratik incelemeler olumlu sonuçlanmış ve Odamız Onur Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Serbest Yeminli Meslek Mensuplarına uygulanacak Disiplin hükümlerinin kuralları belirlenmiş oldu.
Yönetmeliğin mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla.
17/2/2016
ODA YÖNETİM KURULU
 
 
Your browser does not support the canvas element.