BİR MÜHENDİSİN ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU

 

Çalışılacak Ay Sayısı

Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Diğer Giderler Dahil) *

Kümülatif maliyet

1

12

13

Bir aylık maliyet

10.140,00

10.140,00

İki aylık maliyet

10.140,00

20.280,00

Üç aylık maliyet

10.140,00

30.420,00

Dört aylık maliyet

10.140,00

40.560,00

Beş aylık maliyet

10.140,00

50.700,00

Altı aylık maliyet

10.140,00

60.840,00

Yedi aylık maliyet

10.140,00

70.980,00

Sekiz aylık maliyet

10.140,00

81.120,00

Dokuz aylık maliyet

10.140,00

91.260,00

On aylık maliyet

10.140,00

101.400,00

Onbir aylık maliyet

10.140,00

111.540,00

Oniki aylık maliyet

10.140,00

121.680,00

---

121.680,00

 


Bir Mühendisin İşverene Maliyeti: aşağıda verilen gün ve ay örneklerinde olduğu gibi hesaplanacaktır.

1)- İhale dokümanlarında çalışma süresi ay olarak verilmiş ise; ihalede verilen ay sayısının, Aylık Maliyet satırı (sütun-1) ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Mart 2022, süresi de 9 ay olarak belirtilmiş ise Dokuz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (91.260,00 TL)

 

2)- İhale dokümanlarında çalışma süresi gün olarak verilmiş ise; ihalede belirtilen gün sayısı 30'a bölünüp ay sayısı ile gün sayısı bulunacaktır. Tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günler için hesaplanacak maliyet toplanacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Nisan 2022, süresi de 240 Gün olarak belirtilmiş ise 240/30 = 8 Ay bulunacak.

Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (81.120,00 TL)

Örnek 2: İşin başlama tarihi 10 Şubat 2022, süresi de 320 Gün olarak belirtilmiş ise;

300/30 = 10 Ay + (320-300) 20 gün (11. aydan) = 101.400,00+ 6.760,00 =108.160,00 TL

Tam on ay çalışma için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır.   (101.400,00 TL)

11. Aydan da 20 gün (301-320.günler arasında) çalışılacağı için Günlük Ücret (338 TL) 20 ile çarpılacaktır.

338*20=6.760,00 TL

 

3)- İhale dokümanlarında işin başlama ve bitiş süresi verilmiş ise; tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günlerin hesaplanacak maliyeti toplanacaktır.

Örnek 1: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2022, bitiş tarihi de 14 Kasım 2022 olarak belirtilmiş ise;

Tam sekiz ay (15 Mart-14 Kasım arası) çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (81.120,00 TL)

Örnek 2: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2022, bitiş tarihi de 15 Kasım 2022 olarak belirtilmiş ise;

15 Mart 2022-14 Kasım 2022 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2022 den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 81.120,00+ 338 = 81.458,00 TL

Tam sekiz ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (81.120,00 TL)

9. Aydan 1 gün (15 Kasım 2022) çalışıldığı için Günlük Ücret (338 TL) 1 ile çarpılacaktır.

338*1=338 TL

Örnek 3: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 21 Şubat 2022, bitiş tarihi de 25 Aralık 2022 olarak belirtilmiş ise;

21 Şubat 2022-20 Aralık 2022 arasında 10 Ay (Tam) + (21,22,23,24,25 Aralık) 5 gün olur. (11. Aydan 5 gün) = 101.400,00 + 1.690,00 = 103.090,00 TL

Tam on ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 13) kesişimindeki değer alınacaktır. (101.400,00 TL)

11. Ayda 5 gün (21,22,23,24,25 Aralık) çalışıldığı için Günlük Ücret (338 TL) 5 ile çarpılacaktır. 338*5=1.690,00 TL

 

4- İhale dokümanlarında, işin başlama ve bitiş tarihleri verilmiş olmakla birlikte iş süresinin kaç ay olacağı da verilmiş ise; asgari maliyet hesabında en az olan süre esas alınır.

Örnek:1

İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2022, bitiş tarihi de 15 Kasım 2022 olarak belirtilmiş ve aynı zamanda ihale dokümanlarında işin süresi "8 Ay" olarak da verilmiş ise;

15 Mart 2022-14 Kasım 2022 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2022’den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 8 Ay+ 1 Gün olur.

Bu örnekte en az süre olan 8 Ay esas alınacaktır. (8 Ay + 1 Gün esas alınmayacaktır)

 

5-Yukarıda verilen örnekler bir mühendisin maliyeti olarak belirlenen asgari maliyetler olup, bu rakamlar çalıştırılacak mühendis sayısı ile çarpılacaktır.

 

6- Gün sayısı hesaplanırken bir ay 30 gün olarak alınacaktır.

Günlük Ücret: 10140/30=338 TL olarak alınacaktır.

 

7- Virgülden sonraki basamakları iki basamağa indirgeme en son işlemi takiben yapılacaktır.

İhaleli işlerde detaylı maliyet ve kümülatif maliyet hesaplama tablosu Ek-2’ dedir.

EK-2

 

 

Yıl

2022

Medeni Durumu

Bekar

Eşi Çalışıyor mu?

Çalışmıyor

Çocuk Sayısı

0

İşveren Maliyeti Dahildir

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESABI

Aylar

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Net

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

İSG ve Diğer Giderler

Toplam Aylık Maliyet İSG ve Diğer Giderler Dahil

Kümülatif Maliyet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 BİR AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

369,24

21,98

6.323,78

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

10.140,00

 İKİ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

369,24

21,98

6.323,78

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

20.280,00

 ÜÇ  AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

369,24

21,98

6.323,78

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

30.420,00

DÖRT AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

369,24

21,98

6.323,78

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

40.560,00

BEŞ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

447,99

21,98

6.245,03

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

50.700,00

ALTI AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

704,99

21,98

5.988,03

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

60.840,00

YEDİ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

704,99

21,98

5.988,03

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

70.980,00

SEKİZ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

603,63

21,98

6.089,39

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

81.120,00

DOKUZ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

492,32

21,98

6.200,70

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

91.260,00

ON AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

492,32

21,98

6.200,70

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

101.400,00

ON BİR AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

762,87

21,98

5.930,15

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

111.540,00

ON İKİ AYLIK MALİYET

7.900,00

1.106,00

79,00

962,37

21,98

5.730,65

1.619,50

158,00

9.677,50

462,50

10.140,00

121.680,00

TOPLAM

94.800,00

13.272,00

948,00

6.648,44

263,76

73.667,80

19.434,00

1.896,00

116.130,00

5.550,00

121.680,00

 

 

 

Your browser does not support the canvas element.