EK-1

 

BİR MÜHENDİSİN ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU

                                                                                           

Çalışılacak Ay Sayısı

Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv.  Diğer  Giderler Dahil) *

Kümülatif maliyet

1

15

16

Bir aylık maliyet

7.445,00

7.445,00

İki aylık maliyet

7.445,00

14.890,00

Üç aylık maliyet

7.445,00

22.335,00

Dört aylık maliyet

7.445,00

29.780,00

Beş aylık maliyet

7.445,00

37.225,00

Altı aylık maliyet

7.445,00

44.670,00

Yedi aylık maliyet

7.445,00

52.115,00

Sekiz aylık maliyet

7.445,00

59.560,00

Dokuz aylık maliyet

7.445,00

67.005,00

On aylık maliyet

7.445,00

74.450,00

Onbir aylık maliyet

7.445,00

81.895,00

Oniki aylık maliyet

7.445,00

89.340,00

---

89.340,00

89.340,00

 

 

 


Bir Mühendisin İşverene Maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1)- İhale dokümanlarında çalışma süresi ay olarak verilmişse; ihalede verilen ay sayısının, Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Mart 2021, süresi de 9 ay olarak belirtilmişse Dokuz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (67.005,00TL)

 

2)- İhale dokümanlarında çalışma süresi gün olarak verilmişse; ihalede belirtilen gün sayısı 30'a bölünüp ay sayısı ile gün sayısı bulunacaktır. Tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günler için hesaplanacak maliyet toplanacaktır.  

Örnek 1: İş başlama tarihi 15 Nisan 2021, süresi de 240 Gün olarak belirtilmişse 240/30 = 8 Ay bulunacak. 

           Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (59.560,00TL)

Örnek 2: İş başlama tarihi 10 Şubat 2021, süresi de 320 Gün olarak belirtilmişse;

                   300/30 = 10 Ay + (320-300) 20 gün (11. aydan) = 74.450,00+ 4.963,40 =79.413,40 TL

          Tam on ay çalışma için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (74.450,00 TL)

           11. Aydan da 20 gün (301-320.günler arasında) çalışılacağı için Günlük Ücret (248,17 TL) 20 ile çarpılacaktır.

         248.17*20=4963,40 TL

 

 

3)- İhale dokümanlarında işin başlama ve bitiş süresi verilmişse;  tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günlerin hesaplanacak maliyeti toplanacaktır.

Örnek 1: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2021, bitiş tarihi de 14 Kasım 2021 olarak belirtilmiş ise;

      Tam sekiz ay (15 Mart-14 Kasım arası) çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (59.560,00TL)

Örnek 2: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2021, bitiş tarihi de 15 Kasım 2021 olarak belirtilmiş ise;

       15 Mart 2021-14 Kasım 2021 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2021 den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 59.560,00 + 248,17 = 59.808,17 TL

      Tam sekiz ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (59.560,00 TL)

9. Aydan 1 gün (15 Kasım 2021) çalışıldığı için Günlük Ücret (248.17 TL) 1 ile çarpılacaktır.

248,17*1=248,17TL

Örnek 3: İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 21 Şubat 2021, bitiş tarihi de 25 Aralık 2021 olarak belirtilmiş ise;

    21 Şubat 2021-20 Aralık 2021 arasında 10 Ay (Tam) + (21,22,23,24,25 Aralık) 5 gün olur. (11. Aydan 5 gün) = 74.450,00 + 1.240,85  = 75.690,85 TL

  • Tam on ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (74.450,00 TL)

      11. Ayda 5 gün (21,22,23,24,25 Aralık) çalışıldığı için Günlük Ücret (248.17 TL) 5 ile çarpılacaktır.

248,17*5=1240,85 TL

 

4- İhale dokümanlarında işin başlama ve bitiş tarihleri verilmiş olmakla birlikte iş süresinin kaç ay olacağı da verilmişse; asgari maliyet hesabında en az süre esas alınır.

  Örnek:1

    İhale dokümanlarında işin başlama tarihi 15 Mart 2021, bitiş tarihi de 15 Kasım 2021 olarak belirtilmiş, aynı zamanda ihale dokümanlarında işin süresi "8 Ay" olarak verilmiş ise; 

   15 Mart 2021-14 Kasım 2021 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2021’den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 8 Ay+ 1 Gün

   En az süre olan 8 Ay esas alınacaktır. (8 Ay + 1 Gün esas alınmayacaktır)

 

5-Yukarıda verilen örnekler bir mühendisin maliyeti olarak belirlenen asgari maliyetler olup, bu rakamlar çalıştırılacak mühendis sayısı ile çarpılacaktır.

 

6- Gün sayısı hesaplanırken bir ay 30 gün olarak alınacaktır. 

Günlük Ücret 7445/30=248,166667= 248,17 TL olarak alınacaktır.

 

7- 6. Madde de ifade edilen bir mühendisin günlük maliyeti dışındaki virgülden sonraki basamakları iki basamağa indirgeme son işlemi takiben yapılacaktır.


İhaleli işlerde detaylı maliyet ve kümülatif maliyet hesaplama tablosu Ek-2’ dedir.

EK-2

 

Yıl 2021
Medeni Durum Bekar
Eşi Çalışıyor mu Çalışmıyor
Çocuk Sayısı 0
İşveren maliyeti dahildir
Brütten Nete Maaş Hesabı
Çalışılan Aylar  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Aylık Maliyet  İSG  ve Diğer Giderler  Toplam Aylık Maliyet İSG ve Diğer Giderler Dahil  Kümülatif Maliyet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Bir Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 739,50 44,02 4.930,00 4.146,48 268,31 4.414,79 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 7.445,00
 İki Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 739,50 44,02 9.860,00 4.146,48 268,31 4.414,79 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 14.890,00
 ÜÇ  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 739,50 44,02 14.790,00 4.146,48 268,31 4.414,79 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 22.335,00
 Dört Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 739,50 44,02 19.720,00 4.146,48 268,31 4.414,79 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 29.780,00
 Beş  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 772,00 44,02 24.650,00 4.113,98 268,31 4.382,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 37.225,00
 Altı  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 986,00 44,02 29.580,00 3.899,98 268,31 4.168,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 44.670,00
 Yedi  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 986,00 44,02 34.510,00 3.899,98 268,31 4.168,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 52.115,00
Sekiz  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 986,00 44,02 39.440,00 3.899,98 268,31 4.168,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 59.560,00
Dokuz Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 986,00 44,02 44.370,00 3.899,98 268,31 4.168,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 67.005,00
 On  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 986,00 44,02 49.300,00 3.899,98 268,31 4.168,29 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 74.450,00
 Onbir  Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 1.072,10 44,02 54.230,00 3.813,88 268,31 4.082,19 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 81.895,00
 Oniki Aylık Maliyet  5.800,00 812,00 58,00 1.331,10 44,02 59.160,00 3.554,88 268,31 3.823,19 1.189,00 116,00 7.105,00 340,00 7.445,00 89.340,00
TOPLAM 69.600,00 9.744,00 696,00 11.063,20 528,24 59.160,00 47.568,56 3.219,72 50.788,28 14.268,00 1.392,00 85.260,00 4.080,00 89.340,00 89.340,00
 
1- Yapılan maaş hesaplamalarında para birimi 2005 ve takip eden yıllarda TL değerleri esas alınmaktadır.
2- Yapılan maaş hesaplamaları ile ilgili olarak kesin bordro işlemleri öncesi uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur. 
3- Rakam asgari ücretin altında olduğunda hesaplama yapılmaz.
Your browser does not support the canvas element.