BİR MÜHENDİSİN ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU                                                                                          

Çalışılacak Ay Sayısı

Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) *

Kümülatif maliyet

1

15

16

Bir aylık maliyet

6619,66

6619,66

İki aylık maliyet

6619,66

13239,32

Üç aylık maliyet

6619,67

19859,00

Dört aylık maliyet

6619,66

26478,66

Beş aylık maliyet

6619,66

33098,32

Altı aylık maliyet

7025,88

40124,20

Yedi aylık maliyet

7038,07

47162,26

Sekiz aylık maliyet

7038,07

54200,33

Dokuz aylık maliyet

7038,07

61238,39

On aylık maliyet

7038,07

68276,46

Onbir aylık maliyet

7151,26

75427,72

Oniki aylık maliyet

7721,31

83149,03

---

83149,03

-----

EK-1

Bir Mühendisin işverene Maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1)- İhale ilanında çalışma süresi ay olarak verilmişse; ihalede verilen ay sayısının,  Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır.

Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Mart 2019,  süresi de 9 ay olarak belirtilmişse Dokuz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. ( 61238,39 TL)                                                                                                                                         

2)- ihale ilanında çalışma süresi gün olarak verilmişse ihalede belirtilen gün sayısı 30'a bölünüp ay sayısı ile gün sayısı bulunacaktır. Tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günler için hesaplanacak maliyet toplanacaktır            

Örnek 1: İş başlama tarihi 15 Nisan 2020,  süresi de 240 Gün olarak belirtilmişse 240/30 = 8 Ay bulunacak

             Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. ( 54200,33 TL)

Örnek 2: İş başlama tarihi 10 Şubat 2020, süresi de 320 Gün olarak belirtilmişse;

             300/30 = 10 Ay + (320-300) 20 gün  (11. aydan) =  68276,46 + 4767,51 =73043,97 TL       

             Tam on ay çalışma için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. ( 68276,46 TL)                          

             11. Aydan da 20 gün (301-320.günler arasında) çalışılacağı için excel tablomuzun Onbir Aylık Maliyet satırı ile Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütunu (Sütun 15) kesişimindeki değerin 20/30’u ((7151,26 * (20/30)=4767,51 TL) alınacaktır."                                                                                                                                                          

3)- İhale ilanında işin başlama ve bitiş süresi verilmişse tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile kalan günlerin hesaplanacak maliyeti toplanacaktır.

Örnek 1: İhale ilanında işin başlama tarihi 15 Mart 2020, bitiş tarihi de 14 Kasım 2020 olarak belirtilmiş ise;

            Tam sekiz ay (15 Mart-14 Kasım arası) çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (54200,33 TL)

Örnek 2: İhale ilanında işin başlama tarihi 15 Mart 2020,  bitiş tarihi de 15 Kasım 2020 olarak belirtilmiş ise; 

            15 Mart 2020-14 Kasım 2020 arası 8 Ay (Tam) + 15 Kasım 2020 den de 1 gün (9. Aydan 1 gün) = 54200,33 + 234,60 = 54434,93 TL

            Tam sekiz ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. (54200,33 TL)

            9. Aydan 1 gün (15 Kasım 2020) çalışıldığı için excel tablomuzun Dokuz Aylık Maliyet satırı ile Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütünu (Sütun 15)  kesişimindeki değerin 1/30’u (7038,07*(1/30)=234,60TL) alınacaktır.

Örnek 3: İhale ilanında işin başlama tarihi 21 Şubat 2020, bitiş tarihi de 25 Aralık 2020 olarak belirtilmiş ise;              

            21 Şubat 2020-20 Aralık 2020 arasında 10 Ay (Tam) + (21,22,23,24,25 Aralık) 5 gün olur (11. Aydan 5 gün) = 68276,46 + 1191,88 = 69468,34 TL             

            Tam on ay çalışma yapılacağı için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. ( 68276,46 TL)             

            11. Ayda 5 gün (21,22,23,24,25 Aralık) çalışıldığı için excel tablomuzun On bir Aylık Maliyet satırı ile Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütünu (Sütun 15) kesişimindeki değerin 5/30’u ((7151,26*(5/30)=1191,88) alınacaktır.

Örnek 4: İhale ilanında işin başlama tarihi 21 Şubat 2020,  bitiş tarihi de 10 Kasım 2020 olarak belirtilmiş ise;                           

            21 Şubat 2020-20 Ekim 2020 arasında 8 Ay (Tam) + (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Ekim + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kasım) 21 gün olur (9. Aydan 21 gün) = 54200,33 + 4926,65 = 59126,98 TL                           

            Sekiz ay tam çalışma yapılacağı için excel tablomuzun sekiz Aylık Maliyet satırı ile kümülatif maliyet sütunu (Sütun 16) kesişimindeki değer alınacaktır. ( 54200,33 TL)                          

            9. Ayda da 21 gün (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Ekim + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kasım) çalışılacağı için excel tablomuzun Dokuz Aylık Maliyet satırı ile  Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütünu (Sütun 15) kesişimindeki değerin 21/30’u (7038,07*(21/30)=4926,65 TL) alınacaktır. "                                                                                                                   

4)- Yukarıda verilen örnekler bir mühendisin maliyeti olarak belirlenen asgari maliyetler olup, bu rakamlar çalıştırılacak mühendis sayısı ile çarpılacaktır.                                                                                             

5)- Gün sayısı hesaplanırken bir ay 30 gün olarak alınacaktır.                                                                               6)- Virgülden sonraki basamakları iki basamağa indirgeme son işlemi takiben yapılacaktır.       

*) Aylık maliyetlerin üzerine % 5 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği payı eklenmiştir.                                                                                                                                                                                                                    

Detaylı Maliyet ve Kümülatif Maliyet Hesaplama Tablosu EK-2'dedir.

 

Detaylı Maliyet ve Kümülatif Maliyet Hesaplama Tablosu EK-2'dedir.

EK-2

Yıl

2020

                           

Medeni Durum

Bekar

                           

Eşi Çalışıyor mu

Çalışmıyor

                           

Çocuk Sayısı

0

                           

İşveren maliyeti dahildir

 

ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE BİR MÜHENDİSİN ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE HESAPLANAN ÖRNEK MALİYET TABLOSU

Çalışılacak Ay Sayısı

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Aylık Maliyet

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Payı (%5)

Aylık Maliyet
(İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) *

Kümülatif maliyet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bir aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,18

39,06

4374,51

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

315,22

6619,66

6619,66

İki aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,17

39,06

8749,02

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

315,22

6619,66

13239,32

Üç aylık maliyet

5146,49

720,51

51,46

656,18

39,06

13123,54

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,45

315,22

6619,67

19859,00

Dört aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,18

39,06

17498,05

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

315,22

6619,66

26478,66

Beş aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,17

39,06

21872,56

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

315,22

6619,66

33098,32

Altı aylık maliyet

5462,29

764,72

54,62

922,22

41,46

26515,51

3679,27

220,73

3900

1119,77

109,25

6691,31

334,57

7025,88

40124,20

Yedi aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

31166,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

335,15

7038,07

47162,26

Sekiz aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

35817,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

335,15

7038,07

54200,33

Dokuz aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

40468,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

335,15

7038,07

61238,39

On aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

45119,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

335,15

7038,07

68276,46

Onbir aylık maliyet

5559,77

778,37

55,6

1004,33

42,2

49845,31

3679,27

220,73

3900

1139,75

111,2

6810,72

340,54

7151,26

75427,72

Oniki aylık maliyet

6002,96

840,41

60,03

1377,68

45,56

54947,83

3679,27

220,73

3900

1230,61

120,06

7353,63

367,68

7721,31

83149,03

TOPLAM

64644,51

9050,25

646,43

10305,91

490,64

54947,83

44151,24

2648,76

46800

13252,12

1292,92

79189,55

3959,48

83149,03

 

 

1- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti esas alınacaktır.

2- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmemiş ise asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları esas alınacaktır.

3- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş olmakla birlikte yapılacak işin miktar ve alanı da verilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti ile asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları ayrı ayrı hesaplanacak ve yüksek çıkacak fiyat esas alınacaktır.

4- İdarelerin birim fiyatları ile yapılacak ihale ilanlarında, Odamız asgari ücret tarifesinde pozları olmayan işler için verilecek teklif miktarı; idari/teknik şartnamelerde mühendis adet ve çalışma süresi (ay) verilmiş ise, mühendisin işverene kümülatif maliyetinin altında olmayacaktır.

5- Odamız internet sitesinde yayımlanan 2020 yılı güncel asgari ücret tarifemiz ile güncel duyurularımız esas alınacak ve yenisi yayımlanıncaya kadar da yürürlükte kalacaktır.

Your browser does not support the canvas element.