EK-1

BİR MÜHENDİSİN ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU

 

 

                                                                                           

 

 

Çalışılacak Ay Sayısı

Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) *

Kümülatif maliyet

 

 

1

15

16

 

 

Bir aylık maliyet

6493,57

6493,57

 

 

İki aylık maliyet

6493,57

12987,14

 

 

Üç aylık maliyet

6493,58

19480,72

 

 

Dört aylık maliyet

6493,57

25974,29

 

 

Beş aylık maliyet

6493,57

32467,86

 

 

Altı aylık maliyet

6880,44

39348,30

 

 

Yedi aylık maliyet

6892,05

46240,35

 

 

Sekiz aylık maliyet

6892,05

53132,40

 

 

Dokuz aylık maliyet

6892,05

60024,45

 

 

On aylık maliyet

6892,05

66916,50

 

 

Onbir aylık maliyet

6999,85

73916,35

 

 

Oniki aylık maliyet

7542,76

81459,11

 

 

---

81459,11

-----

 

 

 

 

 

 

Bir Mühendisin İşverene Maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1- İhale ilanında çalışma süresi ay olarak verilmişse; ihalede verilen ay sayısına göre,  Aylık Maliyet satırının hizasına gelen kümülatif maliyet sütunundaki  (Sütun 16) değer alınacaktır.

Örnek: İşin başlama tarihi 15 Mart 2019,  süresi de 9 ay olarak belirtilmiş ise Dokuz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen kümülatif maliyet sütunundaki (Sütun 16) değer alınacaktır.
( 60024,45 TL)

2- ihale ilanında çalışma süresi gün olarak verilmişse; ihalede belirtilen gün sayısı 30'a bölünüp ay sayısı ile gün sayısı bulunacak ve tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile arta kalan günler için hesaplanacak maliyet toplanacaktır.
            
Örnek 1: İşin başlama tarihi 15 Nisan 2020,  süresi de 240 gün olarak belirtilmiş ise 240/30 = 8 ay olarak bulunur.
                 Sekiz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen kümülatif maliyet sütunundaki  (Sütun 16) değer alınacaktır.
  (53132,40 TL)

Örnek 2: İşin başlama  tarihi 10 Şubat 2020, süresi de 320 Gün olarak belirtilmiş ise; çalışılacak süre
             300/30 = 10 Ay + (320-300) 20 gün (11. aydan) olarak = 
66916,50 + 4666,57 =71583,07 TL       
             On ay tam  çalışma için excel tablomuzun on Aylık Maliyet satırının hizasına gelen   kümülatif maliyet sütunundaki (Sütun 16) değer alınacaktır. ( 66916,50 TL)                          
             11. Aydan da 20 gün (301-320. günler) çalışılacağı için excel tablomuzun Onbir Aylık Maliyet satırının hizasına gelen Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütunundaki  (Sütun 15) değerin 20/30’u ((6999,85 * (20/30)=4666,57 TL)  olarak alınacaktır.

 

 

3- İhale ilanında işin başlama ve bitiş süresi verilmişse; tam ayların karşılığı kümülatif maliyet ile arta kalan günlerin hesaplanacak maliyeti toplanacaktır.

Örnek 1: İhale ilanında işin başlama tarihi 15 Mart 2020, bitiş tarihi de 14 Kasım 2020 olarak belirtilmiş ise;
  Sekiz ay  tam (15 Mart-14 Kasım arası) çalışma yapılacağı için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen  kümülatif maliyet sütunundaki  (Sütun 16) değer alınacaktır.
( 53132,40 TL)

Örnek 2: İhale ilanında işin başlama tarihi 15 Mart 2020,  bitiş tarihi de 15 Kasım 2020 olarak belirtilmiş ise; 
            15 Mart 2020-14 Kasım 2020 arası 8 ay tam + 15 Kasım 2020 den de 1 gün (9. Aydan 1 gün olur) = 53132,40 + 229,74 =
53362,14 TL
            Sekiz ay tam çalışma için excel tablomuzun Sekiz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen   kümülatif maliyet sütunundaki (Sütun 16) değer alınacaktır. ( 53132,40 TL)
            9. Aydan da 1 gün (15 Kasım 2020 olarak) çalışıldığı için excel tablomuzun Dokuz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen    Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütunundaki (Sütun 15)  değerin 1/30’u ((6892,05*(1/30)=229,74 TL) alınacaktır.

Örnek 3: İhale ilanında işin başlama tarihi 21 Şubat 2020, bitiş tarihi de 25 Aralık 2020 olarak belirtilmiş ise;              
            21 Şubat 2020-20 Aralık 2020 arasında;  10 ay tam + (21,22,23,24,25 Aralık) 5 gün (11. Aydan 5 gün olur.) = 66916,50 + 1166,64 =
68083,14 TL              
           On ay tam çalışma için excel tablomuzun On Aylık Maliyet satırının hizasına gelen kümülatif maliyet sütunundaki   (Sütun 16)  değer alınacaktır. ( 66916,50 TL)             
            11 inci Aydan da 5 gün (21,22,23,24,25 Aralık) çalışıldığı için excel tablomuzun Onbir Aylık Maliyet satırının hizasına gelen Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütunundaki (Sütun 15)  değerin 5/30’u ((6999,85*(5/30)=1166,64 TL) alınacaktır.

Örnek 4: İhale ilanında işin başlama tarihi 21 Şubat 2020,  bitiş tarihi de 10 Kasım 2020 olarak belrtilmiş ise;                           
            21 Şubat 2020-20 Ekim 2020 arasında 8 Ay tam + (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Ekim + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kasım) 21 gün olur. (9. Aydan da 21 gün) = 53132,40 + 4824,44 =
57956,84 TL                          
            Sekiz ay tam çalışma için excel tablomuzun sekiz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen kümülatif maliyet sütunundaki (Sütun 16)  değer alınacaktır. ( 53132,40 TL)                           
            9 uncu aydan da (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 Ekim + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kasım) 21 gün çalışılacağı için excel tablomuzun Dokuz Aylık Maliyet satırının hizasına gelen Aylık Maliyet (İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) sütunundaki (Sütun 15) değerin 21/30’u ((6892,05*(21/30)=4824,44 TL) alınacaktır.

4- Yukarıdaki hesaplamalar bir mühendis maliyeti olarak belirlenen asgari maliyetler olup, bu rakamlar çalıştırılacak mühendis sayısı ile çarpılacaktır.

5- Gün sayısı hesaplanırken bir ay 30 gün olarak alınacaktır.

6-Virgülden sonraki basamakları iki basamağa indirgeme en son işlemden sonra yapılacaktır.

* Aylık maliyetlerin üzerine % 3 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği payı eklenmiştir.

         

 

 

Detaylı maliyet ve kümülatif maliyet hesaplama tablosu EK-2’ dedir.

 

EK-2

Yıl

:2020

                           

Medeni Durum

:Bekar

                           

Eşi Çalışıyor mu

:Çalışmıyor

                         

Çocuk Sayısı

:0

                           
   

ASGARİ ÜCRET TARİFEMİZE GÖRE BİR MÜHENDİSİN ÇALIŞTIRILACAĞI AYLAR İTİBARI İLE HESAPLANAN ÖRNEK KÜMÜLATİF MALİYET TABLOSU

Çalışılacak Ay Sayısı

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Aylık Maliyet

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Payı (%3)

Aylık Maliyet
(İşçi Sağ. ve İş Güv. Payı Dahil) *

Kümülatif Maliyet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bir aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,18

39,06

4374,51

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

189,13

6493,57

  6493,57

İki aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,17

39,06

8749,02

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

189,13

6493,57

12987,14

Üç aylık maliyet

5146,49

720,51

51,46

656,18

39,06

13123,54

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,45

189,13

6493,58

19480,72

Dört aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,18

39,06

17498,05

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

189,13

6493,57

25974,29

Beş aylık maliyet

5146,48

720,51

51,46

656,17

39,06

21872,56

3679,27

220,73

3900

1055,03

102,93

6304,44

189,13

6493,57

32467,86

Altı aylık maliyet

5462,29

764,72

54,62

922,22

41,46

26515,51

3679,27

220,73

3900

1119,77

109,25

6691,31

189,13

6880,44

39348,30

Yedi aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

31166,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

189,13

6892,05

46240,35

Sekiz aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

35817,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

189,13

6892,05

53132,40

Dokuz aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

40468,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

189,13

6892,05

60024,45

On aylık maliyet

5471,77

766,05

54,72

930,2

41,53

45119,51

3679,27

220,73

3900

1121,71

109,44

6702,92

189,13

6892,05

66916,50

Onbir aylık maliyet

5559,77

778,37

55,6

1004,33

42,2

49845,31

3679,27

220,73

3900

1139,75

111,2

6810,72

189,13

6999,85

73916,35

Oniki aylık maliyet

6002,96

840,41

60,03

1377,68

45,56

54947,83

3679,27

220,73

3900

1230,61

120,06

7353,63

189,13

7542,76

81459,11

TOPLAM

64644,51

9050,25

646,43

10305,91

490,64

54947,83

44151,24

2648,76

46800

13252,12

1292,92

79189,55

2269,56

81459,11

 

 

İdarelerin, doğrudan temin ya da ihale yöntemiyle Ormancılık Büro ve Şirketlerinden alacakları danışmanlık hizmetlerinde;

  1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti esas alınacaktır.
  2. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmemiş ise asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları esas alınacaktır.
  3. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş olmakla birlikte yapılacak işin miktar ve alanı da verilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti ile asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları ayrı ayrı hesaplanacak ve yüksek çıkacak fiyat esas alınacaktır.
  4. İdarelerin birim fiyatları ile yapılacak ihale ilanlarında, Odamız asgari ücret tarifesinde pozları olmayan işler için verilecek teklif miktarı; idari/teknik şartnamelerde mühendis adet ve çalışma süresi (ay) verilmiş ise, mühendisin işverene kümülatif maliyetinin altında olmayacaktır.
  5. Odamız internet sitesinde yayımlanan 2020 yılı güncel asgari ücret tarifemiz ile güncel duyurularımız esas alınacak ve yenisi yayımlanıncaya kadar da yürürlükte kalacaktır.
     

NOT: Duyuru ve hesaplamalara ilişkin görüş ve önerilerinizin Odamız genel merkezine iletilmesi hususu arz olunur.

Konu ile ilgili eski duyurular iptal edilmiştir.

 

Your browser does not support the canvas element.