Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Tamamlama Belgesi


 

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI

TAMAMLAMA BELGESİ

 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN

Adı ve Soyadı                       

 

Oda Sicil no 

                                                                                                  

Baba adı 

                                                                                                   

Unvanı

 

Doğum tarihi ve yeri

 

Bitirdiği Fak ve/veya

Yüksek Okul ve tarihi

 

TC Kimlik no

 

Varsa TEMDEM eğitiminde geçen süreler.

 

Tlf  No

 

Mes. Den. Çal. Baş. Tarihi

 

GSM No

 

Mes. Den. Çal. Bit.Tarihi

 

E-Posta adresi

 

Oda yazısının tarih ve nosu

 

Adresi

 

 

 

 

 

Yukarıda kimliği ve mesleki bilgileri yazılı Odamızın ……… sicil nolu üyesi aday meslek mensubu ………………………., mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yanımda gözetim ve denetimimde başarıyla tamamlamış olup, serbest meslek mensupluğu sınavlarına katılabilmesi amacıyla düzenlenerek ilgilisine verilmiştir.  ………. /……../…………….

 

SERBEST MESLEK MENSUBU

Adı, Soyadı

İmza, Kaşe

 

 
Your browser does not support the canvas element.