Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasına Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmak isteyen Aday Meslek Mensupları;

 

  • Başvuru dilekçesini (Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi ekinde ve Oda internet sayfasında yer alan  EK-1)

 

Ekinde;

  • Adayın 5531 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil belgesi,

 

  • Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı (Sınav Yönergesi ekinde ve Oda internet sayfasında yer alan EK-2) veya meslek mensubunun ilgili odaca belirlenmesine dair yazılı talebi,

 

  • Aday hakkında bilgi alınabilecek, adayın birinci ve ikinci derece yakın akrabası dışında iki kişinin adresi ve telefon numaralarını gösterir adayın vereceği dilekçe(Sınav Yönergesi Oda internet sayfasında yer alan Ek-3) ile birlikte

 

Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 inci gününe kadar doğrudan veya Şubeler aracılığı ile Oda Genel Merkezine elden teslim ederek ya da posta yoluyla ulaştırarak başvuru yapabilirler.

Your browser does not support the canvas element.