11/09/2021 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK  SMM SINAVINA KATILACAK  SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

11/09/2021 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

DUYURU

11/09/2021 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK

SMM SINAVINA KATILACAK

SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

            TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1), orman endüstri mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:2) ve ağaç işleri endüstri mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:3) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 11/09/2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 24/08/2021 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.        

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 11/09/2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 30.00 TL (otuz) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 03/09/2021 Cuma günü saat 16.00 ya kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 27/08/2021 tarih ve 140/2 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

        

İlgililere duyurulur. 27/08/2021

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

EK 3- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli