DUYURU-2021/13   13/OCAK/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN  SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI.

DUYURU-2021/13 13/OCAK/2021 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI.

 13/01/2021 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının Orman Mühendisliği (EK:26) ve Orman Endüstri Mühendisliği (EK:26/1), Oda Yönetim Kurulunun 14.01.2021 tarihli ve 60/1 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2021

 

EK: 1- Orman Mühendisi Sınav Sonuç listesi (sekiz sayfa)  (EK:26)
        
2- Orman Endüstri Mühendisi Sınav Sonuç listesi (üç sayfa)  (EK:26/1)