14 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

14 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

14 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

                5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6. maddesine göre hazırlanıp 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” hükümleri ile zorunlu hale getirilmiş olan SMM sınavlarından 2019 yılı III. sınavı 14 Eylül 2019 tarihinde Odamız tarafından yapılacaktır.

01.08.2018 tarihinde stajlarını başlatmış olan Serbest Meslek Mensubu adayları ve daha önceki dönemlerde stajlarını başlatıp bitirmiş olup sınavlarda başarılı olamayan/sınavlara girememiş olan adaylarımız başvuruları neticesinde 14 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan SMM Sınavlarına gireceklerdir.

                SMM Sınavları yeni yönetim kurulumuzun kararı ile ilgili ilanda da belirtildiği üzere 2 oturumdan 1 oturuma düşürülüp sınav soruları 40’tan 25’e çekilmiştir. Sınavlarda orman mühendisi adaylarımız 7 konu başlığı altında toplamda 175 soru (eskiden 280 soru idi), orman endüstri mühendislerimiz 6 konu başlığı altında toplam 150 soru (eskiden 240 soru idi) çözeceklerdir. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

                Adaylarımızdan sınava nasıl hazırlanacakları ile alakalı yoğun bir şekilde Odamız TEMDEM (Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazandırma Merkezi) ofisine soru gelmektedir. 14 Eylül 2019 tarihinde Odamızca yapılacak olan sınavların daha önce yapılmış olan SMM Sınavları ile aynı doğrultuda olacağını bilgilerinize sunuyoruz. Sınava girecek meslek mensuplarımızın uzmanlık konularında detaylı olarak hazırlanmaları gerektiğini ve bu konularla ilgili daha önce yapılmış olan SMM sınavlarındaki sorulara benzer sorularla sınava tabi tutulacaklarını bilmelerini isteriz. Daha önceki SMM Sınavlarında çıkan soruları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

                Sınava girecek olan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diler, başarılı olmalarını temenni ederiz.

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                OMO Genel Merkez Yönetim Kurulu