16 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

16 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ankara’da 16/Eylül/2018 tarihinde yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru, hem Resmi Gazete’de ve hem de Odamız İnternet sayfasında daha önce duyurulmuştu.

Bu duyuruda belirtilen süre içinde, sınav için Odaya başvuran SYMM adaylarına ait başvuru belgeleri, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile Oda mevzuatına uygun olarak değerlendirilmiş ve duyuru ekindeki geçici liste ilan tanzim edilmiştir.

Adaylardan bu listeye karşın itirazları olanlar var ise, itirazlarını 17/08/2018 günü mesai bitimine kadar Oda Genel Merkezine yapacaklardır.

Oda Yönetim Kurulunca itirazların kesin değerlendirilmesi yapılacak ve SYMM sınavlarına girecek kesin aday listesini 28/08/2018 tarihine kadar belirleyip Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır.

SYMM sınavına başvuran adaylara önemle duyurulur.

 

16/EYLÜL/2018 TARİHİNDE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA İLK KEZ KATILACAK ADAYLARA

İLİŞKİN GEÇİCİ LİSTE

Sıra No

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

 

 

Oda Sicil No

 

 

 

 

 

 

UNVANI

DEĞERLENDİRME

 

Odaya borç durumu(1)

SMM Ruhsat Belgesi(2)

 

Adli Sicil Kaydı(3)

 

 

 

Serbest Meslek Mensupluğu Hizmet Süresi Değerlendirmesi

 

 

DEĞERLEN-

DİRME SONUCU(6)

(SYMM Sınavına Girer/Giremez)

 

 

AÇIKLAMA

Kabul (4)

Edilen SMM Hizmet Süresi

(Yıl)

SMM (5) Hizmet Süresinin Yeterliği

(10>)

1

Arif BAYTÜRK

8407

Orman Müh.

Yok

Var

+

9

-

GİREMEZ

 

2

Celal EMİR

7668

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

3

Emrah ERSOY

9294

Orman Müh.

Yok

Var

+

8

-

GİREMEZ

 

4

Eyüp Erdal ERASLAN

9194

Orman Müh.

Yok

Var

+

9

-

GİREMEZ

 

5

İlhan GÜNGÖR

6330

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

6

İsmail Hüsamettin ÖZTÜRK

8008

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

7

Mehmet GELERİ

9234

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

8

Salih YILMAZ

3344

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

37

+

GİRER

 

9

Şener ZORLU

9451

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

10

Vedat AYTAŞ

7998

Orman Yüksek Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

11

Volkan ERUYSAL

9274

Orman Müh.

Yok

Var

+

10

+

GİRER

 

NOT: (1) Odaya borç durumu Var/Yok                                         (4)3/1 nolu Çizelgeden kabul edilen hizmet süresi

             (2) SMM Vizeli Ruhsat belgesi Var/Yok                           (5)Hizmet süresi 10> ise (+), 10< ise (-)yazılacak

             (3) Adli sicil kaydı sorunsuz ise (+), sorunlu ise (-)       (6)Her hangi biri (-) ise SYMM sınavına giremez

                             Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına girecek yukarıda isimleri yazılı serbest meslek mensubu adaylar Orman Mühendisleri/Orman Endüstri mühendisi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, SYMM sınavına girebilmelerine yönelik çizelge, ibraz edilen belgelere dayalı olarak Yönetim kurulumuzca tanzim edilmiştir.