19/09/2020 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK  SMM SINAVINA KATILACAK  SMM ADAYLARININ DİKKATİNE!

19/09/2020 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE!

DUYURU

TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1) ile orman endüstri mühendisi için (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 19/09/2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 11/08/2020 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.        

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 19/09/2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 25.00 TL (yirmi beş) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 19/08/2020 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 12/08/2020 tarih ve 15/8 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

        

İlgililere duyurulur. 14/08/2020

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli