19/EYLÜL/2020 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN  SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU  SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

19/EYLÜL/2020 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILAN SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

 19/09/2020 tarihinde Ankara’da yapılan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav sonuçlarının (EK:10); Oda Yönetim Kurulunun 21/09/2020 tarihli ve 26/2 sayılı kararı ile “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 43 üncü maddesi uyarınca Odanın internet sayfasında, Oda ilan tahtasında ve Oda şubelerinde ilan edilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

        

SYMM Adayları sınav sonuçlarına, sonuçların Oda internet sayfasında ilanını müteakip en geç 15 gün içinde Oda Genel Merkezine itiraz edebilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2020

                                                                 

ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: SYMM Sınav Sonuç listesi (Orman Mühendisliği) (EK:10)