01/12/2018 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SMM ADAYLARI BELİRLENDİ

01/12/2018 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SMM ADAYLARI BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/12/2018 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

 

          5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 13 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 02/10/2018 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/11/2018 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 22-23/11/2018 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 27/11/2018 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 05/12/2018 tarihinde Antalya, 06/12/2018 tarihinde Ankara, Adana, Amasya, Bursa, Elazığ ve Erzurum, 07/12/2018 tarihinde Sakarya, 08/12/2018 tarihinde İstanbul ve Denizli, 09/12/2018 tarihinde İzmir, 11/12/2018 tarihinde Kastamonu ve, 13/12/2018 tarihinde Trabzon Oda şubesinde işe başlayarak bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 210 orman mühendisi ile EK:2 deki SMM adayı 23 orman endüstri mühendisi Oda yönetim kurulunun 18/12/2018 tarihli ve 76/4 sayılı kararı ile 01/12/2018 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:3 deki SMM adayı 2 orman mühendisi ile EK:4 deki 1 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 18/12/2018 tarihli 45/2 sayılı kararı ile 01/12/2018 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    18/12/2018                

                                                                                              ODA YÖNETİM KURULU

 

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2018 de başlayan 210 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2018 de başlayan 23 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisleri 

EK:3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2018 de başlamayan 2 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2018 de başlamayan 1 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisi