2019 Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

2019 Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

Odamız Yönetim Kurulunun 26/12/2018 tarih ve 78/3 sayılı kararı ile 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulan Odamız 2019 yılı Asgari Ücret Tarifesinde Yönetim Kurulumuzun 08/01/2019 tarih ve 83/12 sayılı kararı ile;

1-51 84 17 no’lu mesleki poz numarası ile belirtilen mesleki faaliyetin asgari birim fiyat tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

2-51 84 52 ve 51 84 53 poz numaraları ile yeni mesleki faaliyet pozları ihdas edilmiştir.

Mevcut mesleki pozda yapılan değişiklik ile yeni ihdas edilen mesleki pozlara ait asgari ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

EK:1