2020 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLEME ÇALIŞMASI

2020 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLEME ÇALIŞMASI

     Odamızın 2020 yılı için ilan edeceği asgari ücret tarifesinin varsa eksikliklerini tamamlamak, mevcut tarifede yer alan tanım ve formüllerin farklı yorumlanmasını önleyecek şekilde güncelleneceği ve birim asgari ücretlerin belirleneceği raporu hazırlayarak Yönetim Kurulumuza sunmak üzere Meslektaşımız Yusuf ŞAHİN başkanlığında Mustafa KILIÇ, Fahrettin AY, Hakan OLGUN ve İsmail KIŞLAK’ tan kurulan bir komisyon oluşturulmuştur.

Tanım ve tarifelerin konularına göre;

  • İnşaat ve İkmal, İşletme ve Pazarlama, Orman Zararlılarıyla Mücadele, Orman Yangınlarıyla Mücadele, Orman ve Köy İlişkileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar konularında Yusuf ŞAHİN tarafından,
  • Silvikültür, Orman İdaresi ve Planlama, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler konularında Mustafa KILIÇ tarafından,
  • Etüt Proje, Fidanlık ve Tohum İşleri, Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı, Araştırma, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele konularında Fahrettin AY tarafından,
  • İzin ve İrtifak, Kadastro ve Mülkiyet, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma konularında Hakan OLGUN tarafından,
  • Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği konularında İsmail KIŞLAK tarafından raporlar hazırlanacaktır.

            Meslek mensuplarımızın hazırlanacak asgari ücret tarifesine ilişkin görüş ve önerilerinin konularına göre ilgili komisyon üyesinin aşağıda belirtilen mail adreslerine ulaştırılması hususu önemine binaen bilgilerinize sunulur.

 

Komisyon Üyesi

Mail

Cep Telefonu

Yusuf ŞAHİN

yusufsahin@ogm.gov.tr

505 892 02 71

Mustafa KILIÇ

mustafakilic38.mk@gmail.com

505 530 00 99

Fahrettin AY

fahrettinay47@gmail.com

533 220 02 84

Hakan OLGUN

hakanolgun@ogm.gov.tr

533 355 12 92

İsmail KIŞLAK

ismailkislak@gmail.com

505 400 67 47

 

 

                                                                                                      ODA YÖNETİM KURULU