2021 YILI EYLÜL AYI  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAATLARINA İLİŞKİN

2021 YILI EYLÜL AYI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAATLARINA İLİŞKİN

Orman Genel Müdürlüğünün 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamiminde yer alan 5 inci madde fıkralarının  hukuka aykırı olduğu iddasıyla Harita Mühendisleri Odası tarafından açılan iptal davasında Danıştay Sekizince Dairesinin 09/02/2021 tarihli ve 2020/6686 esas sayılı YD kararı nedeniyle;

2021 yılı Eylül ayı  Özel Ağaçlandırma müracaatlarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve OGM ile  yapılan görüşmelerimiz  halen devam etmekte olup sonuçlanmasına müteakiben müracaatlara ilişkin bilgilendirme bilahare yapılacaktır.