4 NOLU ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

4 NOLU ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube ve Temsilciliklerinin Mesleki İş ve İşlemlerinin Denetlenmesine Dair 4 Nolu Alt Düzenlemenin 11’inci maddesi 3 ncü fıkrasının (a ), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde değişiklik yapılmıştır.
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Değişiklik metni için tıklayınız.

   ODA YÖNETİM  KURULU