2023’e DOĞRU 5. DOĞA VE ORMANCILIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

2023’e DOĞRU 5. DOĞA VE ORMANCILIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

"2023'e Doğru 5. Doğa ve Ormancılık Uluslararası Sempozyumu" Yapıldı.

Odamız tarafından düzenlenen, Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Orman Hedeflerine Ulaşmada “Kamu-Sivil Toplum-Özel Sektör İşbirliği ve Uluslararası Ortaklıkların Rolü Ana Temalı “2023’e DOĞRU 5. DOĞA VE ORMANCILIK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” 2-5 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Sempozyuma yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu-özel sektör temsilcileri, FAO yetkilileri ve Meslektaşlarımız katılım sağladılar.

Devamında;

 1. Orman Mühendisleri Odası önceki başkanlarından Salih Sönmezışık,
 2. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Turan,
 3. Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Aksu,
 4. Türkiye Orman Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Erman,
 5. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Genel Sekreteri Mehmet Yıldız,
 6. Orman Fakülteliler Derneği-ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yerli,
 7. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİRSEN) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy,
 8. Öz Orman İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Settar Aslan,
 9. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz,
 10. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir,
 11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgay Akbulut,
 12. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Bölge Koordinatörü Viorel Gutu,
 13. Düzce Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy,
 14. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevim İnanç,
 15. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu,
 16. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,
 17. Antalya Milletvekili İbrahim Aydın,
 18. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz açılış ve selamlama konuşması yapmışlardır.

 

Açılış konuşmaları müteakiben yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. İki bölüm halinde organize edilen bu bölümde Orman Mühendisleri Odası ve Öz Orman İş Sendikası ile yerli ve yabancı STK’lar işbirliğine gideceklerini taahhüt etmişlerdir.

Bu çerçevede Orman Mühendisleri Odası aşağıdaki yerli ve yabancı stklar ile işbirliği anlaşması imzalamıştır;

 

No

Ülke Adı

STK Adı-Türkçe

STK Adı-İngilizce

1

Arnavutluk

Arnavutluk Ormancılık Araştırmaları Merkezi

ALBAFOREST CENTER

2

Azerbaycan

Təbii Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı

Natural Wealth and Ecology Workers Trade Union Republic Committee

3

Bosna Hersek

Bosna Hersek Avcı Organizasyonları Derneği

The Association of Hunting Organizations in Bosnia and Herzegovina

4

Bosna Hersek

Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası

The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina-

5

Bosna Hersek

Bosna Hersek Federasyonu Orman Mühendisleri ve Teknikerleri Derneği

Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina

6

Bosna Hersek

Saraybosna Arıcılar Birliği

Beekepers Union of Sarajevo

7

Fransa

Uluslararası Akdeniz Ormanları Birliği (AIFM)

The International Association for Mediterranean Forests (AIFM)

8

Kırgızistan

Kırgızistan Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği

KYRGYZ ASSOCIATION OF FOREST AND LAND USERS

9

Macaristan

Macaristan Ormancılık ve Ağaç Endüstrisi Çalışanları Sendikası

The Trade Union of Forestry and Wood Industry Workers

10

Romanya

Ormancılık Sendikaları Federasyonu

SILVA TRADE UNION FEDERATION

11

Romanya

Romanya Orman Mühendisleri Derneği

The “Forest Progress” Society

12

Türkiye

ORFAMDER

 

13

Türkiye

Öz Orman İş

 

14

Türkiye

TOÇBİRSEN

 

 

OMO adına İsmail Belen tarafından moderatörlüğü yapılan protokol imza merasiminden sonra FAOSEC Koordinatörü, DKMP Genel Müdürü ve Orman Genel Müdürü tarafından, süreçten duydukları memnuniyet dile getirilmiş ve üç kurum da OMO ile kurumsal işbirliğine gideceklerine dair niyet beyanında bulunmuştur.

Yabancı katılımcıların iştirak ettiği birinci panel oturumu FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık tarafından yönetilmiş ve bu oturumda yabancı panelistler konuyla ilgili görüşlerini paylaşmışlardır.

Öğleden sonra ise daha çok yerli katılımcıların iştirak ettiği ikinci panel oturumu düzenlenmiştir. OMO adına İsmail Belen tarafından moderatörlüğü yapılan bu oturuma aşağıda listede yer alan meslek temsilcilerimiz katılmıştır.

Sıra No

Adı Soyadı

Kurumu/Ünvanı

1

Osman Kahveci

Emekli Orman Genel Müdürü

2

Mustafa Kurtulmuşlu

Emekli Orman Genel Müdürü

3

İbrahim Çifçi

Emekli Müsteşar Yardımcısı

4

Erdem Kaplan

ORKOOP Genel Müdürü

5

Salih Sönmezışık

Eski OMO Genel Başkanı

6

Ramazan Çakır

Emekli Orman Genel Müdür Yardımcısı- AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü

7

Benül Sözer

Öz Orman İş Sendikası Dış İlişkiler Koordinatörü

 

İkinci panel oturumunu takiben OMO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Balcı’nın takdimi ile Genel Başkan Hasan Türkyılmaz tarafından değerlendirme ve teşekkür konuşması yapılarak panel kısmı tamamlanmıştır.

Bunun ardından yabancı STK’lar ve yerli STK’lar ve meslektaşlar ile ayrı ayrı değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Programın ikinci günü yabancı katılımcılar için teknik gezi düzenlenmiş, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ziyaret edilmiştir.

Orman Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu ve Şubeleri kendi birimleri ile bir araya gelerek Sempozyum tamamlanmıştır.