8 NO'lu ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

8 NO'lu ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi, 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi, Mesleki Denetim/Vize Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 8 nolu Alt Düzenleme’nin 7’inci maddesinde Yönetim Kurulumuzun 18.12.2018 tarih ve 76/6 sayılı kararı ile Oda Kayıt Belgesi ve İhale Yetkinlik Belgesinde Yetki konusunda değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde Oda kayıt belgesi ile ihale yetkinlik belgesini imzalamaya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Genel Sekreteri yetkili iken değişiklik sonrası İhaleli işler için oda kayıt belgesi ile ihale yetkinlik belgesini imzalamaya şube yönetim kurulu üyeleri ile Oda Genel Sekreteri, ihalesiz işler için oda kayıt belgesini imzalamaya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilci/Temsilci Yardımcıları ile Oda Genel Sekreteri yetkilendirilmiştir.

 

Yapılan değişikliğin işlendiği 8 Nolu Alt Düzenleme ektedir.